ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ РЕСПІРАТОРНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.33

Ключові слова:

публічне управління у сфері захисту респіраторного здоров’я, охорона здоров’я, пульмонологічна допомога, легеневі хвороби

Анотація

У статті розглянуто проблему нормативно-правового забезпечення публічного управління у сфері захисту респіраторного здоров’я населення в Україні, зокрема профілактики респіраторних захворювань та власне лікування легеневих паталогій. Виділено ключові напрями захисту: обмеження поширення гострих респіраторних захворювань, зокрема інфекційного характеру та респіраторне здоров’я в цілому та кілька груп нормативно-правових актів. Перша група – ті, які спрямовані на зміцнення загальних захисних сил (резервів) організму – здоровий образ життя, обмеження впливу тютюнопаління, загартування, фізична активність, імунопрофілактика, попередження поширення алергенів. При цьому наголошено, що в Україні відсутні концепії законодавчого забезпечення здорового способу життя, що дали б змогу визначати загальні підходи, структуру, порядок (черговість) розроблення і прийняття законів. Визначена група нормативно-правових актів щодо захисту респіраторного здоров’я, яка стосується запобігання поширенню вірусних респіраторних інфекцій. Розглянуто групу нормативно-правових актів щодо розвитку пульмонологічної допомоги в Україні, зокрема наказ МОЗ України «Про удосконалення медичної допомоги хворим пульмонологічного профілю», відповідно до якого й було створено національну пульмонологічну службу. Визначено структуру управління цією службою. В умовах публічного управління охороною здоров’я та розвитку приватного сектора додається новий суб’єкт управління – лікар-пульмонолог приватного медичного центру. Наголошено, що проблеми охорони здоров’я потребують належного нормативного забезпечення під час реалізації медичної реформи, у т.ч. що належить до сфери управління наданням медичної допомоги хворим пульмонологічного профілю на рівні організації спеціалізованої допомоги на третинному рівні. Зокрема, практичний вимір проблеми полягає у тому, що у пульмонологічному відділенні обласної лікарні зустрічається широкий перелік нозологічних форм захворювань, які на даний час в нормативно-правовому полі залишаються не зовсім унормованими.

Посилання

Карамишев Д. В. Стратегічне управління інноваційними процесами в системі охорони здоров’я: державні механізми : моногр. Харків. Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». 2006. 401.

Надюк З. Механізми державного управління національною системою охорони здоров’я. http://ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/40.pdf

Радиш Я.Ф. Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис, проблеми та шляхи реформування: моногр. К. Вид-во УАДУ. 2001. 359.

Khozhylo, I. et al. Local self-government in the focus of the medical reform in Ukraine: analysis of powers. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management. TERUM. Vol.15, Issue 2. May. 2020. http://um.ase.ro/no152/2.pdf

Ярош Н.П., Лупей-Ткач С.І. Сучасний стан, проблеми стандартизації медичної допомоги та шляхи їх вирішення в умовах реформування системи охорони здоров’я України. Україна. Здоров’я нації. 2012. №1(21). 95–100.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (із змінами). http://zakon2.rada.gov.ua/laws

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/ed19921119

Огляд нормативно-правової бази щодо формування здорового способу життя молоді: НДЦ "Інститут сімейної та молодіжної політики імені Олександра Яременка. https://dismp.gov.ua/ohliad-normatyvno-pravovoibazy-shchodo-formuvannia-zdorovoho-sposobu-zhyttia-molodi/

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ