Мета та завдання

Програмні цілі: популяризація новітніх досягнень та обмін передовим досвідом у сфері права, юридичної освіти, висвітлення актуальних питань практичного застосування законодавства України, психології, психологічної освіти, публічного управління та адміністрування.

Метою журналу «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників з актуальних загальнотеоретичних та галузевих юридичних, психологічних питань, а також питань у галузі публічного управління.

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі юридичних, психологічних наук, а також у галузі публічного управління та адміністрування;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень юридичної, психологічної науки, а також публічного управління та адміністрування;

– сприяти розширенню зв'язків Громадської наукової організації «Фундація публічно-правових ініціатив» з науковими та освітніми спільнотами.