РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.6.12

Ключові слова:

керівництво, лідерство, лідер, лідерські якості, публічна служба

Анотація

В статті досліджено теоретичні засади лідерства. Проаналізовано тотожність понять «лідерство» та «керівництво», охарактеризовано їхні особливості, виявлено спільні та відмінні риси. Встановлено, що для успішної діяльності колективу необхідні і керівництво, і лідерство. Керівництво потрібне для того, щоб здійснювати процес управління на офіційних засадах. Лідерство виступає рушійною силою, яка згуртовує співробітників, надихає їх на нові звершення. Наведено погляди дослідників стосовно якостей, які мають бути притаманні лідерам. Виявлено, що серед якостей, які найчастіше згадувалися як лідерські, виділяються наступні: енергійність; розум, інтелектуальні здібності; знання справи; потреба в досягненнях; мотивація лідерства, потреба у владі; домінантність, прагнення вищого становища над іншими; ініціативність; наявність цілі, визначеність планів; відповідальність; наполегливість, завзятість; екстраверсія, товариськість; здатність до співпраці; здатність до співчуття; пристосовність, гнучкість. Важливою ознакою лідерства є здатність здійснювати вплив на поведінку інших людей. Обґрунтовано, що вказані особливості є лише передумовою для виникнення лідерства. Для реалізації лідерського потенціалу необхідне поєднання природних нахилів з освітою та практичною діяльністю, в результаті якої розвиваються лідерські здібності. З’ясовано, що лідерство залежить від відносин, що виникають у процесі групової діяльності і значною мірою обумовлюється індивідуальними особливостями членів групи: їхніми потребами, їхнім баченням особистості, в якій вони готові визнати лідера та якостей, якими має володіти ця особистість. Наголошено, що розвиток лідерських якостей має стати одним з пріоритетних напрямків кадрової політики в публічній службі, оскільки лідерство виступає запорукою забезпечення сучасного ефективного публічного управління.

Посилання

Конфліктологія: підручник / [за ред. Г. В. Гребенькова]. Львів: Магнолія 2006, 2011. 229 с.

Менегетті А. Психологія лідера. К., 2019. 342 с.

Прищак М.Д., Лесько О.Й. Психологія управління в організації: навч. посібник. Вінниця, 2016. 150 с.

Cangemi J., Kowalski C., Khan H. (1998). Leadership behavior. Lanham, MD: University Press of America.

Hollon, L. (2006), «What do leadership and lasagna have in common? Psychology of Contemporary Leadership: American researches», University Bowling Green, p. 99.

House, R.J. and Baetz, M.L. (1979) Leadership: Some empirical generalizations and new research directions, in B.M. Straw (ed.) Research in Organizational Behavior, Vol. 1., Greenwich, Conn.: JAI Press.

Hill, N. (1937) Think and Grow Rich. The Ralston Society, 238 p.

Kirkpatrick, S.A. and Locke, E.A. (1991) Leadership: do traits matter? The Executive, 5(2), 48–60.

Lord, R.G., DeVader, C.L. and Alliger, G.M. (1986) A meta-analysis of the relation between personality traits and leadership perceptions: An application of validity generalization procedures, Journal of Applied Psychology, 71, 402–410

McClelland, D.C. (1985) Human Motivation, Glenview Ill.: Scott, Foresman.

Stogdill, R. (1948). Personal Factors Associated with Leadership: A Survey of the Literature. Journal of Psychology, 25, 35–71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-21