Головна

Журнал «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права» – рецензований науковий журнал.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 864 від 21.03.2024 року

Засновник: Громадська наукова організація «Фундація публічно-правових ініціатив».

ISSN: 2710-1118 (Print) 2710-1126 (Online)

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Мови публікації: українська, англійська,  німецька, польська, іспанська, французька.

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

На підставі Наказу МОН України від 09.02.2021 № 157 (додаток 4) журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 053 – Психологія, 081 – Право, 281 – Публічне управління та адміністрування.

Журнал «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права» спрямований на популяризацію новітніх досягнень та обмін передовим досвідом у сфері права, юридичної освіти, висвітлення актуальних питань практичного застосування законодавства України, психології, психологічної освіти, публічного управління та адміністрування.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих юридичних, психологічних питань, а також питань у галузі публічного управління.