ОЦІНЮВАННЯ ЗРІЛОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ У СФЕРІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «SMART CITY» У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.29

Ключові слова:

публічне управління, місцеве самоврядування, орган місцевого самоврядування, територіальна громада, розумне місто, сталий розвиток, стандарти ISO

Анотація

У статті вивчено підходи до оцінювання зрілості міст у сфері реалізації принципів та складових концепції «Smart City», аналіз яких дозволив сформулювати шкалу оцінювання зрілості органів місцевого самоврядування великих міст України у сфері впровадження концепції «Smart City» у повоєнний період. Сфокусовано увагу на положеннях стандарту ISO 37123 «Сталі міста та громади – показники стійких міст», що надає набір індикаторів стійкості, за допомогою яких міста можуть виміряти свій прогрес. Доведено, що вибір цього стандарту для оцінювання готовності українських міст до здійснення цифрового переходу забезпечить найточніше визначення рівня готовності та спроможності міст до втілення необхідних змін в таких галузях, як економіка міста, освіта, енергетика, довкілля та зміна клімату, фінанси, управління, охорона здоров’я, житло, населення та соціальні умови, безпека, поводження з відходами, спорт та культура, телекомунікації, транспорт, міське сільське господарство та продовольча безпека, містобудування, управління стічними водами і забезпечення питною водою. На основі використання положень стандарту, розроблено опитувальник для оцінювання готовності великих міст України до smart-переходу. Результати оцінювання визначають, на якому етапі розвитку знаходиться місто з точки зору смартизованості його інфраструктури, міського середовища та сервісів (початковий, керований кількісно, встановлений, керований якісно, в процесі оптимізації). Надано стислий опис рівнів зрілості міст щодо досягнення стану їх «розумності» та наведено приклади досягнення таких рівнів містами України станом на 2022 рік. Як результат узагальнення, підсумовано, що така оцінка стану міст за рівнем їх зрілості та готовності до здійснення смарт-переходу є необхідним етапом цього тривалого процесу, адже без «діагнозу» подальші дії можуть стати неефективними через невдало розставлені пріоритети. І навпаки, попередній аналіз дозволяє виділити слабкі місця і дисбаланси.

Посилання

Чукут С. А., Дмитренко В. І. Smart-сіті чи електронне місто: сучасні підходи до розуміння впровадження е-урядування на місцевому рівні. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 13. С. 89–93.

Кунанець Н. Е., Небесний Р. М., Мацюк О. В. Особливості формування цілей соціальних та соціо-комунікаційних складових у проектах «smart-ciті». Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. 2016. № 854. С. 257–274.

Жукович І. А. Smart-міста як новий об’єкт статистичних досліджень: визначення терміна. Статистика України. 2015. № 1. С. 18–22.

Воронкова В., Кивлюк О. Людина в освітньому просторі smart-суспільства. Interdisciplinary studies of complex systems. 2017. № 10–11. С. 88–95.

Мураєв Є. В. Український досвід впровадження концепції смарт-міст: основні досягнення та проблеми. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 2. С. 91–96. DOI: 10.31891/2307-5740-2020-280-2-17.

Маматова Т. В., Бортнік О. В. Оцінювання якості місцевих послуг та якості життя на рівні територіальних громад за допомогою міжнародних стандартів на системи менеджменту для сталого розвитку (2.6). Децентралізація влади в Україні: оцінювання результатів формування та розвитку самодостатніх громад : монографія / за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, І. А. Чикаренко. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. С. 141–153.

Чорток Ю. В., Євдокимова А. В., Нечипоренко Р. М., Майборода О. В. Зелені Smart-city в Україні: як поєднати реалії вітчизняного підприємництва та стандарти ЄС. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2020. № 2. С. 126–132. DOI: 10.21272/1817-9215.2020.2-15.

Севастьянов Р. В. Актуальні проблеми розвитку «розумних міст» (Smart-city). Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 2. С. 170–175. DOI: 10.31891/2307-5740-2021-292-2-29.

Khozhylo I., Lipovska N., Chernysh O., Antonova O., Diegtiar O., Dmytriieva O.Implementation of smart-city tools as a response to challenges in sociohumanitarian field in Ukrainian metropolises. Acta logistica. 2022. Vol. 9. Iss. 1 P. 23–30. DOI:10.22306/al.v9i1.262.

Центр Разумкова. SMART-інфраструктура у сталому розвитку міст: світовий досвід та перспективи України : аналітична доповідь. 2021. Київ : Заповіт. 400 с. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/other/2021-SMART-%D0%A1YTI-SITE.pdf.

Afonso R. A., dos Santos B. K., do Nascimento C. H., Garcia V. C., Álvaro A. Brazilian smart cities: using a maturity model to measure and compare inequality in cities. Proceedings of the 16th Annual International Conference on Digital Government Research. 27 May 2015, Phoenix, Arizona, USA. Phoenix: Arizona State University, 2015. P. 230–238. DOI: 10.1145/2757401.2757426.

Aljowder T., Ali M., Kurnia S. Systematic literature review of the smart city maturity model. International Conference on Innovation and Intelligence for Informatics, Computing, and Technologies (3ICT), 22-23 September 2019, Bahrain. Bahrain: University of Bahrain, 2019. DOI: 10.1109/3ICT.2019.8910321.

Bokolo A. Jun., Petersen S. A. A Smart City Adoption Model to Improve Sustainable Living. NOKOBIT – Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. 2019. 16 p. URL: http://hdl.handle.net/11250/2631501.

Caird S. P., Hallett S. H. Towards evaluation design for smart city development. Journal of Urban Design. 2019. Vol. 24:2. P. 188–209, DOI: 10.1080/13574809.2018.1469402.

Huovila A., Bosch P., Airaksinen M. Comparative analysis of standardized indicators for Smart sustainable cities: What indicators and standards to use and when? Cities. 2019. Vol. 89. P. 141–153. DOI: 10.1016/j.cities.2019.01.029.

Mohsin B. S., Ali H., AlKaabi R. Smart City: A Review of Maturity Models. 2nd Smart Cities Symposium (SCS 2019), 24-26 March 2019, Bahrain. Bahrain: University of Bahrain, 2019. 10 p. DOI: 10.1049/cp.2019.0209.

Porto J., Macadar M. Assessment Methodology in Smart Cities Based on Public Value. Proceedings of the 18th Annual International Conference on Digital Government Research, June 7–9 2017, Staten Island, NY, USA. Staten Island : IOS Press, Digital Government Society of North America, 2017. P. 461–470. DOI: 10.1145/3085228.3085276.

Purnomo F., Prabowo H. Smart City Indicators: A Systematic Literature Review. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC). 2016. Vol. 8. No. 3. P. 161–164. URL: https://jtec.utem.edu.my/jtec/article/view/1023.

Santana E., Nunes E., Passos D., Santos P. SMM: A Maturity Model of Smart Cities Based on Sustainability Indicators of the ISO 37122. International Journal of Advanced Engineering Research and Science. 2019. № 6. DOI: https://dx.doi.org/10.22161/ijaers.6.2.2.

Torrinha P.; Machado R. J. Assessment of maturity models for smart cities supported by maturity model design principles. IEEE International Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC), 23-26 July 2017, Singapore. Singapore : Institute of Electrical and Electronics Engineering, Inc., 2017. https://doi.org/10.1109/ICSGSC.2017.8038586.

Warnecke D., Wittstock R., Teuteberg F. Benchmarking of European smart cities – a maturity model and webbased self-assessment tool. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal. 2019. Vol. 10. No. 4. P. 654–684. DOI: https://doi.org/10.1108/SAMPJ-03-2018-0057.

How can standards help? International Organization for Standardization : web-site. URL: https://www.iso.org/sites/worldsmartcity (access date 09.08.2022).

ISO 37123:2019(E) Sustainable cities and communities – Indicators for resilient cities. International Organization for Standardization : web-site. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37123:ed-1:v1:en (access date 09.08.2022).

European Smart Cities (version 4.0 (2015)) : web-site. URL: http://www.smart%cities.eu./?cid=2&ver=4 (access date 09.08.2022).

ISO 37122:2017(E) Sustainable development in communities – Indicators for Smart Cities. International Organization for Standardization : web-site. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37122:dis:ed-1:v1:en:e (access date 09.08.2022).

Визначено переможців конкурсу «Smart City Awards 2020». Асоціація міст України : веб-сайт. 08.10.2020. URL: https://www.auc.org.ua/novyna/vyznacheno-peremozhciv-konkursu-smart-city-awards-2020 (дата звернення 01.08.2022).

Батурін О., Бондар М., Ковальчук Г., Корольова Є., Купновицька У. Файне місто. У рейтингу комфортності міст України 2021 перше місце посів Тернопіль. Фокус : веб-сайт. 15.10.2021. URL: https://focus.ua/uk/ratings/495315-rejting-komfortnosti-gorodov-ukrainy-2021 (дата звернення 01.08.2022).

Оголошений новий Рейтинг доступності міст України від Доступно.UA. Рубрика : веб-сайт. 27.11.2021. URL: https://rubryka.com/2021/11/27/rejtyng-dostupnosti-mist/.

Комісарова О. Де в Україні найкраще жити. Міжнародний республіканський інститут представив рейтинг міст. Суспільне Новини : веб-сайт. 17.09.2021. URL: https://suspilne.media/164398-de-v-ukraini-najkrase-zitimiznarodnij-respublikanskij-institut-predstaviv-rejting-mist/ (дата звернення 01.08.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 5СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 5.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ