ОСОБЛИВОСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.4.5

Ключові слова:

публічне управління, децентралізація, війна, глобальні виклики, територіальні громади, туризм, туристичний продукт

Анотація

В цій статті авторки узагальнюють особливості децентралізації публічного управління як передумови відновлення і розвитку галузі туризму в територіальних громадах в Україні в умовах глобальних викликів. Авторками визначено, що туризм є багатогранною сферою діяльності, відповідно, галузь і в науці розглядається у декількох ракурсах, серед них такі: туризм як об’єкт публічного управління, туризм як галузь економічної діяльності, як соціогуманний потенціал суспільства і територіальної громади. У 2022 р. Україна зазнала економічних втрат у галузі туризму через війну. Наслідки війни в Україні ще довго будуть даватись взнаки. Вже відомо, що за перші 4 місяці 2022 року представники туристичної галузі України сплатили на 18% менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року, загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, за перші місяці війни в середньому скоротилася на 10%. Зафіксовано, що кількість юридичних осіб галузі туризму зменшилася на 17%, а фізичних – на 7%. Доведено, що загрози, які ставлять глобальні виклики перед Україною і публічним управлінням України, у т.ч. і управлінням галуззю туризму, мають вирішуватись вже сьогодні попри війну й постійну загрозу втрати людей, руйнувань інфраструктури, економічні збитки тощо. Для відновлення і розвитку галузі туризму у повоєнний період ключовими аспектом публічного управління галуззю має стати застосування механізмів багаторівневого управління, що передбачають організаційно- функціональну узгодженість органів влади на рівні держави, регіонів, територіальних громад та опираються на застосування інструментів, принципів, технологій, які дозволяють ефективно реалізувати програми відновлення і розвитку. Визначено, що децентралізація публічного управління це – мультифункціональний механізм багаторівневого управління, який упродовж періоду з 2015 р. продемонстрував ефективність і дієвість в розбудові спроможності територіальних громад, тому і став передумовою для відновлення і розвитку галузі туризму у повоєнний період. Авторки узагальнили такі особливості: інституційне забезпечення як організаційно-функціональна і правова основа для реалізації владних повноважень в територіальних громадах; соціогуманістичне наповнення яке полягає у залученості громадян до влади, взаємодії громадян і органів влади, розширенням кола компетенцій громадян за прийняті рішення щодо розвитку громади, у т.ч. і туризму, та усвідомленням відповідальності кожного; інфраструктурне забезпечення, яке є сукупністю економічної, логістичної, соціальної і туристичної інфраструктури, за існування якої запускається механізм, який виробляє «туристичний продукт»; ресурсне забезпечення територіальних громад, як сукупність наявних і потенційних ресурсів.

Посилання

Гаврилюк Анна, Державна політика у сфері туризму в Україні: соціогуманітарний вимір. Монографія, Київ : видавництво Ліра-К, 2020, 428 с.

Капущинський Ришард, Подорожі з Геродотом. 2011, К. : Юніверс. 196 с.

Economic Impact Reports, WTTC, 2021. URL: https://wttc.org/Research/Economic-Impact.

Travel & tourism economic impact research, Methodology WTTC / Oxford Economics 2022, 43 с. URL : https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2022/WTTC%20methodology%20report%202022.pdf?ver=2022-06-13-202957-567.

Павлиш О., Через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі впали на 18%. Державне агентство з розвитку туризму України. Київ 2022, 14 червня. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/cherez-viynunadhodzhennya-do-derzhbyudzhetu-vid-turgaluzi-skorotilisya-na-18.

Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій, постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2005-%D0%BF#Text

Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій, постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/606-2012-%D0%BF#Text.

Про місцеве самоврядування в Україні, закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Коваленко Г. В., Топольскова Д. Ю., Впровадження децентралізації публічної влади На основі досвіду європейських країн. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Ужгород. 2017. Випуск 13, частина 1. С. 120-123. URL : http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/13_1_2017ua/27.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-12

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ