ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ «МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» СТУДЕНТАМ-ІНОЗЕМЦЯМ ІНСТИТУТУ БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НА МАТЕРІАЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 2018–2019 РОКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.3.7

Ключові слова:

змішане навчання, медична психологія, студенти-медики східних культур, мультимедійні засоби навчання, інтерактивний діалог викладач – студент, скайп-відеоконференція

Анотація

Представлена стаття розкриває зміст особливостей викладання «Медичної психології» студентам-іноземцям, представникам різних східних культур, віросповідань, стилів життя: Ірану, Іраку, Індії, Південної Кореї, Японії, Афри- ки, Єгипту. Особливостями досвіду змішаного викладання дисципліни для майбутніх лікарів – студентів третього курсу Інституту Біології та Медицини було те, що навчальний процес розпочався традиційно до впровадження лок- дауну на Україні саме перед початком поширення Covid-19. Після офіційного розпорядження адміністрації Київсько- го національного університету імені Тараса Шевченка навчальний процес проходив дистанційно до кінця навчально- го 2018–2019 року із застосуванням комплексних мультимедійних засобів: інтернету, електронної пошти кожного учасника навчального процесу, активного користування мобільним зв’язком (месенджер, вайбер, телеграм, фейсбук, інстаграм), скайп-відеоконференції. Авторським напрацюванням слід вважати створену навчальну групу на фейсбук «Medical Psychology” (Медична психологія) Інститут Біології на Медицини КНУ імені Тараса Шевченка (2020)» (https:// www.facebook.com/groups/522233258413026/about) із включенням усіх навчально-методичних матеріалів, результатів навчання студентів: текстів презентацій, скайп-відеолекцій, захистів презентацій студентів, результатів вивчення дисципліни «Медична психологія». Для більш динамічного й зрозумілого сприйняття змісту статті включено сім малюн- ків із виділенням академічного розвитку актуальності питання застосування Facebook у навчально-виховній, науковій діяльності й сучасних способах поширення інформації в одній із популярних мереж світу за тривалий період упродовж 2007–2021 років. Ключовим питанням роботи є поширення досвіду викладання / навчання “Medical Psychology“ зміша- ної форми навчання та пошук однодумців. Таким, чином, було проведене змішане навчання для 15 студентських груп, всього 129 студентів. Усі бажаючі можуть проглянути рекомендовану сторінку на фейсбук, висловити своє вражен- ня, відзначити в коментарях найкращі презентації студентів, відеовиступи, рекомендовані першоджерела.

Посилання

Корнієнко О.В. Очно-дистанційна концепція безпеки та підтримання психосоматичного здоров’я студентської молоді 2006–2009 років. Вища освіта України. Додаток 4. Том 4 (17). 2009. С. 128–134.

Малінко О.Г. Дистанційна освіта: організаційна структура, психолого-педагогічні основи, фінансування і управління. Дир. школи, ліцею, гімназії. 2002. № 6. С. 38–45.

Коваль М.С., Шуневич Б.І. Електронне дистанційне і комбіноване навчання у львівських вищих освітніх закладах. Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. 2006. № 1. C. 199–203.

Степашко В.О. Організаційний і психолого-педагогічний аспекти дистанційної освіти. Освіта і упр. 2000 (2001). Т. 4. № 1/2. С. 141–148.

Гуров Е.А. Дистанційна освіта як психолого-педагогічна проблема. Шляхи реформування заочної (дистанційної) вищої освіти : Всеукр. наук.-метод. конф., 11–13 жовтня 2000 р. / Укр. акад. друкарства. Київ, 2000. С. 48–49.

Коган Ю.А. Социально-психологические аспекты дистанционного образования.Психологія у XXI столітті: перспективи розвитку : Матеріали VI Костюківських читань, 28–29 січня 2003 р. / АПН України. Від-ня психології, віков. фізіології та дефектології. Ін-т психології ім. Г.С. Кос-тюка ; За ред. С.Д. Максименка. Київ, 2003. С. 84–88.

Овсянников В.И. Исследование психолого-педагогических основ дистанционного образования. Открытое образование. 2004. № 2. С. 7–14.

Ханкала А. Педагогічні взаємодії у навчанні на відстані з перспективи психології. Вісн. Акад. дистанц. освіти. 2004. № 2. С. 79–84.

Добровольська С.В. Психолого-педагогічні аспекти дистанційного навчання як засіб модернізації сучасного процесу освіти. Упр. шк. 2004. № 3. С. 27–28.

Нотар Ч.Е. Дистанционное образование для развития когнитивных навыков высшего уровня. Психология обучения: Дайджест рос. и зарубеж. прессы. 2005. № 9. С. 35–37.

Возная И.В., Нестеренко О.М. Активизация процессов восприятия и запоминания теоретического материала в дистанционной форме обучения. Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : Тези доповідей VII Міжнародної науково-методичної конференції. Суми : Видавництво СумДУ, 2008. C. 13–14.

Cathy В., Beth D., Amy F. The Effects of Personality Type on Web-Based Distance Learning. Journal of Educational Technology Systems. 2007. Volume 35. Number 4. P. 491–506.

Allen E., Seaman J. Staying the course online Education in the United States. Copyright 2008 by Sloan. 28 р.

Корнієнко О.В. Особиста сторінка Facebook (2017 р.). https://www.facebook.com/ovkdefender/.

Корнієнко О.В. Medical Psychology (2020). Institute of Biology and Medicine. Kyiv Taras Schevchenko University. https://www.facebook.com/groups/522233258413026.

Інформаційні технології 2018 : зб. тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, м. Київ, 17 травня 2018 р. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; Відповід. за вип. : М.М. Астаф’єва, Д.М. Бодненко, О.М. Глушак, О.С. Литвин, В.В. Прошкін, С.М. Рижко-Семенюк. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. С. 18–19.

Аналітичний портал NapoleonCat https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-ukraine/2019/03/.

Незалежна Освітня Корпорація TeachHub. http://teach-hub.com/ideji-vykorystannya-merezhi-facebook-dlyanavchannya/.

Корнієнко О.В. Facebook як платформа аудиторного / дистанційного викладання / навчання (особистий досвід 2018–2021 роки). International scientific and practical conference Pedagogy, psychology and teaching methods : conference proceedings, July 16–17 2021. Riga Latvia : Baltija Publishing, 2021. P. 192–196. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-114-5-49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12