ПРОФЕСІЙНА ДЕФОРМАЦІЯ СПІВРОБІТНИКІВ КАРНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.3.4

Ключові слова:

професійна деформація, пенітенціарна психологія, карно-виконавча система, правоохоронні орга- ни, адиктивна поведінка

Анотація

Стаття присвячена проблемі професійної деформації співробітників карно-виправних установ, яка є предметом вивчення науки, що активно розвивається, – пенітенціарної психології. Окреслені фактори професійної деформації співробітників правоохоронних органів, у тому числі й виконавчих установ; виділені загальні професійні деформації та підходи до їх вивчення. Запропоновано комплекс психодіагностичного інструментарію для вивчення особливостей професійної деформа- ції співробітників пенітенціарних установ. Доведено, що співробітники пенітенціарної системи відрізняються висо- ким рівнем комунікативного контролю, ворожості (підозрілості й образи) і індексу агресивності (роздратованості, фізичної та вербальної агресії); переважають ті ж показники в співробітників інших сфер діяльності. Уявлення про роботу на когнітивному рівні відрізняються усвідомленістю, на емоційному – позитивним відношенням до роботи, на поведінковому – необхідністю роботи. Професійно-моральна деформація співробітників виконавчих установ являє собою системну кризу особистості, пов’язану з впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, подолання яких повинно бути метою для розробки корекційно- відновлювальних програм як профілактики, так й подолання зазначеної проблеми. Доведено, що профдеформація є комплексним явищем, яке зачіпає всі сфери діяльності співробітника (робота, сім’я тощо). Вона виникає в ході виконання професійної діяльності й має негативний вплив на виконання співробітни- ками службових обов’язків. З огляду на чинники, що призводять до появи профдеформації та перешкоджають її розви- тку, можна ефективно проводити профілактику такого явища в пенітенціарній системі. Дослідження має позитивне значення та може бути використано під час розробки рекомендацій співробітникам пенітенціарних установ, які повинні самі змінювати стиль взаємодії з колегами по роботі й з іншими людьми, щоб уникнути деструктивного впливу професійно-моральної деформації.

Посилання

Андреев Ю.В. Сотрудники исправительных учреждений как должностные лица уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Вестник Челябинского государственного университета. 2003. № 1. Т. 9. С. 81–87.

Астремская И.В. Профессиональная деформация сотрудников правоохранительных органов Украины. SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics. February 2019. Issue № 1. P.190–198.

Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 272 с.

Буданов А.В. Психолого-педагогические пути преодоления профессиональной деформации сотрудников ОВД. Москва : ГУКМВД России, 1994. 271 с.

Ильина Е.С. Экстремальная профессия – сотрудник УИС. Развитие личности. 2002. № 4. С. 169–173.

Китаев-Смык Л.А. Выгорание персонала. Выгорание личности. Выгорание души. Психопедагогика в правоохранительных органах. Омск : Изд-во Ом. юрид. ин-та МВД России, 2008. № 2 (33). С. 41–50.

Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке. Санкт-Петербург : Типография А. Моригеровского, 1872. 719 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12