УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ІМПЕРАТИВ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Volodymyr Vasylovych Perzhun

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2021.3.2

Ключові слова:

управлінська культура, державне управління, публічне управління, трансформації, суспільство, зміни, управлінська діяльність

Анотація

Дослідження, присвячені аналізу управлінської культури, в яких визначається, що вона постає як державно-управ- лінський феномен, дозволяють стверджувати про її роль і значення в трансформаційних змінах, що продовжуються в Україні й зачіпають також державне управління. Нині досить актуальними залишаються проблеми державного (публічного) управління. Успішно сфор- мована належна управлінська культура як стратегічна ознака державної управлінської діяльності своїми дієвими можливостями складає деяку модель, яка має безпосереднє відношення до процесів поступового переходу від державного управління до управління публічного. Основними завданнями такого переходу, на наш погляд, мають бути такі складові частини: внутрішнє, особисте усвідомлення державних управлін- ців, публічних службовців, менеджерів різного рівня своєї відповідальності в управлінні; усвідомлення влади, політичної еліти, громадянського суспільства зі своєї національно-громадянської ідентичності; просвіт- ницька й соціально-гуманітарна діяльність у проблемах становлення єдиної політичної нації; вироблення пере- думов для впровадження в життя довіри до державних органів влади, інститутів громадянського суспільства, місцевого самоврядування, політичних партій; ефективна й дієва боротьба з корупцією; внутрішня індивідуальна й колективна готовність до зміни пріоритетів у структурі управління державними й суспільними справами. Належне місце в такому процесі має посідати демократична управлінська культура управлінців різних рівнів і рангів та її практичне використання в управлінській діяльності. Отже, управлінська культура уявляється як самодостатній феномен державного управління, управління організаціями й колективами, управління людськими ресурсами тощо, який сприятиме вдосконаленню структури й механізмів складної системи державного й суспіль- ного будівництва.

Посилання

Бевзенко Л. Європейський шлях соціальних змін для України – погляд крізь призму практик соціальних взаємодій. Соціальні виміри суспільства. Моніторинг громадської думки. Київ : Інститут соціології НАН України, 2019. Вип. 11. С. 52–67.

Бекешкіна І. Україна передвиборча і післявиборча: реалії громадської думки та перспективи соціальних трансформацій в Україні. Соціальні виміри суспільства. Моніторинг громадської думки. Київ : Інститут соціології НАН України, 2019. Вип. 11. С. 9–19.

Головаха Є. Українське суспільство: шляхи трансформації. Український соціологічний журнал. 2016. № 1–2. С. 26–30.

Жуленьова О. Віддзеркалення політичної ситуації в Україні на демократичних і авторитарних установках населення: передумови та основні чинники. Соціальні виміри суспільства. Моніторинг громадської думки. Київ : Інститут соціології НАН України, 2019. Вип. 11. С. 42–51.

Соціальні виміри суспільства. Моніторинг громадської думки. Київ : Інститут соціології НАН України, 2019. Вип. 11. 436 с.

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Київ : Інс-т соціології НАН України, 2019. Вип. 6. 517 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-12

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ