ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2024.2.20

Ключові слова:

обшук, права людини, воєнний стан, особливості проведення, правопорядок, врегулювання

Анотація

У статті висвітлюється, що воєнний стан в Україні, який триває до цього часу, вплинув на проведення перевірок на стійкість кримінально процесуального законодавства і його практичного використання. З введенням воєнного стану було прийнято відповідні закони, що внесли зміни до положень Кримінального-процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, значно посиливши кримінальну відповідальність за злочини, скоєні в умовах воєнного стану. Досліджено процесуальні особливості порядку проведення обшуку в умовах воєнного стану, а також окреслено проблеми, що виникають під час проведення слідчих (розшукових) дій . Підкреслюється, що обшук є однією з найскладніших слідчих (розшукових) дій, під час якої не допускається порушення прав і свобод людини та громадянина, в іншому випадку, всі зібрані в ході СРД докази будуть визнані в суді недопустимими. Акцентується увага, що права і свободи людини в Україні є найвищою соціальною цінністю, але умови воєнного стану обмежують ці права і свободи, в той же час розширюючи повноваження сторони обвинувачення. У зв’язку із викликами сучасності, стало необхідним введення значних змін у процесуальні аспекти проведення обшуку. Вони полягають, насамперед, в тому, що розширено час проведення обшуку, то ж, юридично забезпечено його раптовість. Вказані зміни спрямовані на зростання ефективності обшуку як слідчої (розшукової) дії, оперативного отримання результатів і порятунку життів українців. Такі новели мають безпосередній вплив на хід кримінального провадження, а особливо досудового розслідування, в умовах воєнного стану. Аналізуючи внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), автори дослідження приходять до висновку, що можливість захисту осіб, які піддаються обшуку, практично ліквідована. Проблемою залишається забезпечення участі адвокатів під час обшуку в комендантську годину.

Посилання

Zakon Ukrainy Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy shchodo udoskonalennia poriadku zdiisnennia kryminalnoho provadzhennia v umovakh voiennoho stanu. vid 14 kvitnia 2022 roku № 2201-IX. [Law of Ukraine on amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine regarding improving the procedure for criminal proceedings under martial law]:. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2201-20#n45 (Accessed: March 29, 2024) [in Ukrainian].

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy (2012, April 13). [Criminal Procedure Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 roku № 4651-VI. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n129 (Accessed: March 29, 2024) [in Ukrainian].

Hlovyuk, I.V. (2018). Problemeni pytannia zabezpechennia nalezhnoi pravovoi protsedury obshuku [Problematic issues of ensuring proper legal search procedures]. Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 14, 141–149 [in Ukrainian].

Kivalov, S. V., & Kravchenko, S. I. (Eds.). (2020). Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and practical commentary on the Criminal Procedure Code of Ukraine]. Odesa: Feniks [in Ukrainian].

Smirnov, O. S. (2022). Vdoskonalennia okremykh aspektiv provadzhennia obshuku [Improving certain aspects of search conduct]. Kryminalne provadzhennia v umovakh voiennoho stanu: normatyvno-pravovi, metodolohichni ta prakselohichni aspekty [Criminal proceedings under martial law: regulatory, methodological, and praxeological aspects]: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Odesa, May 30, 2022) (pp. 33–35). Odesa: ODUVS [in Ukrainian].

Oheruk, I. S. (2022). Osoblyvosti obshuku v umovakh voiennoho stanu [Features of search under martial law]. Retrieved from https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/65-1.pdf (Accessed: March 29, 2024) [in Ukrainian].

Pavlyk, L. V. (2022). Osoblyvosti provadzhennia obshuku v umovakh voiennoho stanu [Features of search under martial law]. Teoriia ta praktyka protydii zlochynnosti u suchasnykh umovakh: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Lviv, October 21, 2022) [in Ukrainian].

Zaitsev, D.O. (2022). Problemy uchasti advokata abo predstavnyka v provadzhennia obshuku zhytla chy inshogo volodinnia osoby v umovakh voiennoho stanu [Problems of participation of a lawyer or representative in the search of housing or other property of a person under martial law]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, 27(3), 187–189 [in Ukrainian].

Litvinova, I.F., & Lobai, D.M. (2022). Osoblyvosti provadzhennia obshuku abo ohliadu zhytla chy inshogo volodinnia osoby v umovakh voiennoho stanu v Ukraini [Features of conducting a search or inspection of housing or other property of a person under martial law in Ukraine]. Yurydychnyi visnyk, 4(65), 172–178 [in Ukrainian].

Loskutov, T.O. (2022). Pravove rehuliuvannia fiksuvannia kryminalnoho provadzhennia v umovakh voiennoho stanu [Legal regulation of recording criminal proceedings under martial law]. Analitychno-porivnialne pravoznavstvo, 1, 340-345 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-24