ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПІСЛЯВОЄННОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2024.2.19

Ключові слова:

детермінанти корупції, корупція в сфері суспільного життя, відбудова України, післявоєнний стан

Анотація

У статті розглядається проблематика поширених корупційних практик та способів протидії їм у контексті відбудови України після руйнувань, завданих збройним конфліктом. Предметом розгляду є детермінанти, що сприяють виникненню та поширенню корупції в різних сферах суспільного життя, особливо в тих, що передбачатимуть значне державне фінансування у період післявоєнної відбудови. Увагу приділено необхідності подолання наслідків війни, що потребує залучення значних ресурсів, які можуть стати об'єктом зловживань та нецільового використання. Наводиться аналіз застосованих законодавчих норм, покликаних забезпечити прозорість, публічність та підзвітність процесів відновлення держави після воєнних руйнувань. Акцентується увага на принципах належної адміністративної процедури, керованої нормами адміністративного права, що регламентує відносини між державою та громадянами у сфері державного управління. Розглядається принцип змагальності сторін та дотримання засад рівності та справедливості, закріплений в адміністративно-процесуальних нормах, що регулюють усі аспекти адміністративного судочинства. Зазначається, що у світлі нової редакції процесуального законодавства та стандартів правової доктрини істотно відновлено використання широкого категоріального апарату, що становить підґрунтя наукового дискурсу з метою убезпечити правовий аналіз від вузькогалузевого тлумачення та спрямувати в русло принципів, що відображають дух доби. Автори підкреслюють, що ця нормотворча реформа органічно пов'язує юридичну науку з правовою реальністю як суцільним буттєвим простором, де безпосередньо реалізовується право. Доведено, що убезпечення процесів відновлення України від корупційних ризиків у післявоєнний період вимагає комплексного підходу на різних рівнях державного управління та суспільного життя. Адже. лише комплексний, системний підхід на всіх рівнях суспільства та держави здатний створити атмосферу нетерпимості до корупції під час відбудови країни, забезпечивши прозорість, підзвітність та відповідальність у використанні ресурсів.

Посилання

Koruptsiina zlochynnist v suspilstvi ta yii naslidky [Corruption crime in society and its consequences]. pd.dsp.gov.ua. Retrieved from https://pd.dsp.gov.ua/koruptsiina-zlochynnist-v-suspilstv/ [in Ukrainian].

Lehka, O. V. (2020) Osnovni determinanty, yaki zumovliuiut koruptsiini pravoporushennia v Ukraini [The main determinants of corruption offenses in Ukraine]. Pravo i suspilstvo – Law and society (Vols. 3.), (pp. 44-49) [in Ukrainian].

Balanda, A. L. (2008) Sotsialni determinanty natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Social determinants of national security of Ukraine]. Kyiv : NBUV [in Ukrainian].

Zakaliuk, A. P. (2007) Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii [Course of modern Ukrainian criminology]. Kyiv : In Yure [in Ukrainian].

Holiny, V. V., Holovkina, B. M.(Eds.) (2014) Kryminolohiia [Criminology]. Kharkiv : Pravo [in Ukrainian].

Korniakova, T. V. (2009) Determinatsiia zlochyniv proty dovkillia: prychyny ta umovy yikh vchynennia [Determination of crimes against the environment: causes and conditions of their commission]. Pravo Ukrainy – Law of Ukraine (Vols. 7), (pp. 79–87) [in Ukrainian].

Lazarenko, S. Zh., & Babenko, K. A. (2015) Polityko-pravovi ta sotsialni peredumovy koruptsii v orhanakh derzhavnoi vlady [Political, legal and social prerequisites of corruption in state authorities]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience (Vols. 1), (pp. 120–122) [in Ukrainian].

Pokaznyky spryiniattia i dosvidu koruptsii deshcho pokrashchylysia u porivnianni z dovoiennym rivnem: NAZK prezentuvalo doslidzhennia za 2023 rik (2024) [Indicators of perception and experience of corruption have slightly improved compared to the pre-war level: NAZK presented a study for 2023]. nazk.gov.ua. Retrieved from https://nazk.gov.ua/uk/novyny/pokaznyky-spryynyattya-i-dosvidu-koruptsii-descho-pokraschylysya-u-porivnyanni-z-dovoennymrivnem-nazk-prezentuvalo-doslidzhennya-za-2023-rik/ [in Ukrainian].

Marchenko, A. V. (2022) Prioritety antykoruptsiinoi reformy ukrainy v umovakh viiny ta v postvoiennyi period [Priorities of Ukraine's anti-corruption reform in the wartime and postwar period]. Publichne upravlinnia ta administruvannia v umovakh viiny i v postvoiennyi period v Ukraini : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. u trokh tomakh, m. Kyiv, DZVO «Universytet menedzhmentu osvity» NAPN Ukrainy. – Public management and administration in the conditions of war and in the post-war period in Ukraine: materials of Vseukr. science and practice conf. in three volumes, Kyiv, DZVO «University of Education Management» National Academy of Sciences of Ukraine. K. : DZVO «UMO» NAPN Ukrainy (Vols. 1), (pp. 81-84). [in Ukrainian].

Vialyi, V. I., & Reznikova, N. V. (2022) Perspektyvy pisliavoiennoho rozvytku ukrainskoi ekonomiky v umovakh podalshoi hlobalizatsii svitu [Prospects of the post-war development of the Ukrainian economy in the conditions of further globalization of the world]. Suchasna finansova polityka Ukrainy: problemy ta perspektyvy: materialy Kh Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka – Modern financial policy of Ukraine: problems and prospects: materials of the 10th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Kyiv, (pp. 36-39) [in Ukrainian].

Kolesnyk, Yu., & Polishchuk, R., & Bilokur. M. (2023) Problemy vidbudovy dorozhno-transportnoi systemy v Ukraini [Problems of rebuilding the road and transport system in Ukraine]. Vidbudova transportnoi infrastruktury Ukrainy : vseukrainska naukova konferentsiia zdobuvachiv osvity i molodykh uchenykh – Reconstruction of transport infrastructure of Ukraine: all-Ukrainian scientific conference of education seekers and young scientists. K.: NTU, (p. 23) [in Ukrainian].

Zubenko, V. V. (2023) Dzherela finansuvannia proektiv vidbudovy ta vidnovlennia na mistsevomu rivni [Sources of financing reconstruction and restoration projects at the local level]. Perspektyvy rehionalnoho ta mistsevoho rozvytku: materialy 2-yi konferentsii molodykh uchenykh – Perspectives of regional and local development: materials of the 2nd conference of young scientists. Lviv: NU «Lvivska politekhnika», (pp. 25-28) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku vykorystannia koshtiv fondu likvidatsii naslidkiv zbroinoi ahresii [On the approval of the Procedure for the use of funds of the fund for liquidation of the consequences of armed aggression]: Postanova KMU vid 10 liutoho 2023 r. № 118. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2023-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Pro vydilennia koshtiv z fondu likvidatsii naslidkiv zbroinoi ahresii [On the allocation of funds from the fund for liquidation of the consequences of armed aggression]: Rozporiadzhennia KMU vid 16 chervnia 2023 r. № 534-r. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-2023-%D1%80#n15 [in Ukrainian].

Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2023 rik [About the State Budget of Ukraine for 2023]: Zakon Ukrainy; Biudzhet, Rozdil, Perelik vid 03.11.2022 roku № 2710-IX. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/271020#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-24