СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНІНГІВ ЩОДО МОЛОДИХ ЮРИСТІВ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМИХ УСТРИМЛІНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2024.2.18

Ключові слова:

правосвідомість, тренінг, психологічно професійна підготовка, методи підготовки, молоді юристи

Анотація

Мета статті – визначення особливостей та специфіки застосування таких важливих та ефективних засобів підготовки майбутніх юристів, як психологічні тренінги для формування правосвідомих устремлінь та в цілому підвищення морально-психологічного рівня. Методи. Методологію дослідження становлять комплекс теоретичних та емпіричних методів зокрема таких як метод аналізу, метод синтезу, метод узагальнення, метод аналогії, метод класифікації, порівняльний метод, Результати. В процесі дослідження було встановлено, що під професійно-психологічною підготовкою варто розуміти комплекс навчально-виховних заходів, які взаємопов’язані між собою та направлені на розвиток та формування у осіб, що навчаються необхідної компетентності та професійно-психологічної готовності щодо ефективного виконання функцій у сфері правоохоронної діяльності Комплекс методів навчання включає в себе такі види навчальних методів: методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності (наочні, практичні, словесні); проблемно-пошукові (репродуктивні, частково-пошукові; проблемного викладання; дослідницькі; евристичні; пояснювально-іллюстративні та експеримент); логічні (дедукції, індукції, синтезу, аналізу, порівняння, узагальнення, систематизації, класифікації, абстрагування); бінарні (класно-іллюстративний, класно-евристичний, класно-догматичний; лабораторно-іллюстративний, лабораторно-евристичний, лабораторно-дослідницький; екскурсійно-евристичний, екскурсійно-іллюстративний, екскурсійно-дослідницький; виробничо-ілюстративний, виробничо-евристичний, виробничо-дослідницький); методи (метод оволодіння новими знаннями, формування вмінь та навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь та навичок, закріплення навчального матеріалу), методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності (активні, імітаційні та ігрові). Один з найбільш ефективних та перевірених засобів професійно-психологічної підготовки – тренінг. Базовим методологічним принципом тренінгу є вплив на поведінкову, мотиваційну, інтелектуальну та поведінкову сферу осіб залучених до тренінгу, а також вирішення поставлених перед учасником тренінгу завдань через залучення психоемоційної сфери із допомогою формування умов в яких можливе отримання чуттєво практичного досвіду та вирішення на підставі цього як професійних та соціально-рольових так і суто психологічних проблем осіб, які беруть участь у тренінгу.

Посилання

Androsiuk V. H., Kazmirenko L. I. & Yukhnovets H. O. (1999) Zabezpechennia osobystoi bezpeky pratsivnykiv OVS pry vykonanni sluzhbovykh oboviazkiv [Ensuring the personal safety of employees of the OVS during the performance of official duties] K. : Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy.72 s [in Ukrainian].

Androsiuk V. H. (1999) Yurydychna psykholohiia : [Legal psychology]. K. : Vyd. dim «In yure», 352 s. [in Ukrainian].

Bandurka O. M. (2005) Ekstremalna yurydychna psykholohiia v diialnosti personalu orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy : [Extreme legal psychology in the activities of the personnel of the internal affairs bodies of Ukraine] Kh. : Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav,. 319 s. [in Ukrainian].

Lefterov V. O. (2002) Psykholohichni determinanty zahybeli ta poranen pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav : [Psychological determinants of deaths and injuries of internal affairs officers] Donetsk : Donetskyi in.-t vnutrishnikh sprav. 324 s [in Ukrainian].

Timchenko O. V. (Ed.). (2007) Ekstremalna psykholohiia [Extreme psychology]. K. : TOV Avhust Treid,. 502 s [in Ukrainian].

Chunosov M. A. (2004) Osoblyvosti formuvannia adekvatnoi povedinky pratsivnykamy OVS pry vykonanni operatyvno-sluzhbovykh zavdan u nebezpechnykh sytuatsiiakh. [Peculiarities of the formation of adequate behavior by employees of the OAS during the performance of operational and service tasks in dangerous situations] Visnyk Zaporizkoho yurydychnoho instytutu. Zaporizhzhia. Vyp. 1 (26). S. 231–236 [in Ukrainian].

Tsilmak O.M. & Yakovenko S.I. (2012) Profesiino-psykholohichna pidhotovka pratsivnykiv pidrozdiliv hromadskoi bezpeky. [Professional and psychological training of employees of public security units]. Odesa: ODUVS. 140 s. [in Ukrainian].

Nakaz MVS Ukrainy № 88 vid 06.02.2019 «Pro zatverdzhennia Poriadku orhanizatsii systemy psykholohichnoho zabezpechennia politseiskykh, pratsivnykiv Natsionalnoi politsii Ukrainy ta kursantiv (slukhachiv) zakladiv vyshchoi osvity iz spetsyfichnymy umovamy navchannia, yaki zdiisniuiut pidhotovku politseiskykh» [Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine No. 88 of 06.02.2019 "On the approval of the Procedure for the organization of the psychological support system for police officers, employees of the National Police of Ukraine and cadets (students) of higher education institutions with specific learning conditions that train police officers"] Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-19#Text

Fitsula M. M. (2007) Pedahohika : [Pedagogy] K. : Akademvydav, 2007. 560 s [in Ukrainian].

Barko V. I. (2007) Formuvannia liderstva i prykhylnosti do zdorovoho sposobu zhyttia u viiskovosluzhbovtsiv i pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy. [Formation of leadership and commitment to a healthy lifestyle among servicemen and law enforcement officers of Ukraine] K. 240 s.

Chuzhykova V. H. (2009) Metodyka vykladannia prava [Law teaching method]: K. : KNEU. 425 s. [in Ukrainian].

Bilier O. S. (2012) Metod poetapnoho zasvoiennia zmistu navchalnoho materialu pry navchanni vykorystannia kompiuternykh tekhnichnykh zasobiv navchannia [The method of step-by-step learning of the content of educational material in teaching the use of computer technical teaching aids]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity. № 37. S. 167-173. [in Ukrainian].

Dehtiarova H. S., Koziar M. M., Rudenko L. A. & Shydelko A. V. (2013) Psykholoho-pedahohichni zasady diialnosti pedahoha suchasnoi profesiinoi shkoly: navchalno-metodychnyi posibnyk. [Psychological and pedagogical principles of the activity of a teacher of a modern professional school: educational and methodological manual] K.: Pedahohichna dumka. 144 s. [in Ukrainian].

Barko V. I. (2002) Treninhovi tekhnolohii u pidhotovtsi upravlintsiv orhaniv vnutrishnikh sprav [Training technologies in the training of managers of internal affairs bodies] Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. K. Vyp. 3. S. 175−181. [in Ukrainian].

Kurochka T.Z. & Klym O.R. (2008) Teoretychni osnovy ta psykholohichni osoblyvosti dii spivrobitnykiv OVS v ekstrymalnykh sytuatsiiakh. Treninhovi tekhnolohii v pravookhoronnii diialnosti [Theoretical foundations and psychological features of the actions of employees of the Security Service in extreme situations. Training technologies in law enforcement activities]. Psykholohichni tekhnolohii v ekstrymalnykh vydakh diialnosti: Materialy IV mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Donetsk, 22-23 travnia 2008 roku). Donetsk: Donetskyi yurydychnyi instytut LHUVS im. E.A. Didorenka,. 388 s. [in Ukrainian].

Moroz L. I. (2005) Teoretychni zasady ta orhanizatsiia psykholohichnoho treninhu v orhanakh vnutrishnikh sprav [Theoretical principles and organization of psychological training in internal affairs bodies]. Kyiv. yuryd. in-t Ukrainy. K. : Palyvoda A.V.,. 227 s. [in Ukrainian].

Tsilmak O. M. (2003) Treninh yak element profesiino-psykholohichnoi pidhotovky pratsivnykiv militsii [Training as an element of professional and psychological training of police officers]. Teoriia ta dosvid zastosuvannia treninhovykh tekhnolohii u praktychnii psykholohii : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf.; K. : Kyiv. in-t vnut. sprav. S. 195−199. [in Ukrainian].

Androsiuk V. H. (2005) Psykholohichne zabezpechennia operatyvno-sluzhbovoi diialnosti pratsivnykiv militsii. Samorehuliatsiia ta treninh psykhichnykh staniv pratsivnykiv OVS. Ch. 4. [Psychological support of operational and service activities of police officers. Self-regulation and training of the mental states of employees of the OVS]. K. : Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy. 165 s.

Bychkova T. S. (2010) Psykholohichne suprovodzhennia navchalno-sluzhbovoi diialnosti kursantiv slidchoi spetsializatsii u vyshchykh navchalnykh zakladakh MVS Ukrainy [Psychological support of the educational and service activity of investigative specialization cadets in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine] : Candidate’s thesis (PhD thesis). K. 212 s.

Makieiev O. O. (2003) Profesiino-psykholohichnyi treninh yak vyd profesiinoi pidhotovky [Professionalpsychological training as a type of professional training] Teoriia ta dosvid zastosuvannia treninhovykh tekhnolohii u praktychnii psykholohii : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf. K. : Kyivskyi in-t vnutrishnikh sprav. S. 218−223

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-24