ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУПРОВОДУ РОДИНИ, ЯКА ВИХОВУЄ ДИТИНУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2024.2.17

Ключові слова:

психологічний супровід, діти з інтелектуальними порушеннями, батьки дитини з інтелектуальною недостатністю, батьківське відношення, психоемоційний стан, фрустрованість, субдепресія

Анотація

Наукова стаття присвячена аналізу системи супроводу родини, яка виховує дитину з інтелектуальними порушеннями. У статті подано аналіз сучасних зарубіжних досліджень сім'ї, яка виховує дитину з відхиленнями в інтелектуальному розвитку. Авторами виокремлено критерії, що визначають функціональність чи дисфункційність сім'ї даної категорії. Відповідно до виділених критеріїв охарактеризовано проблеми, типові для сім'ї дитини з інтелектуальними порушеннями. Враховуючи «проблемні поля» сім'ї, яка виховує дитину з інтелектуальною недостатністю, її комплексний психологічний супровід має бути спрямований на усвідомлення батьками специфіки виховання особливої дитини, формування адекватного ставлення до її особистості та захворювання, гармонізацію внутрішньосімейних відносин, що забезпечить оптимальне функціонування сім'ї. Розвиток і виховання дитини з інтелектуальною недостатністю вимагають більшої поінформованості батьків про захворювання, причини хвороби, її наслідки та потенційні можливості дитини. Сім'ї необхідна соціальна та психологічна допомога, яка має здійснюватися одночасно в кількох напрямках. Психолого-педагогічний супровід родини, яка виховує дитину з інтелектуальною недостатністю, має включати три рівні: макрорівень (рівень колективного взаємодії) – “школа відповідального батьківста” (батьківські лекторії); мезорівень (рівень групової психокорекційної роботи) – психокорекційні тренінги, спрямовані на вирішення психологічних проблем батьків; мікрорівень (рівень індивідуальної роботи) – психологічні консультації батьків. Наукова новизна статті полягає у розвитку ідей забезпечення позитивної соціалізації сімей, аналізу та систематизації чинників,що впливають на психологічне благополуччя та виховний потенціал сімей, які виховують дітей з інтелектуальними порушеннями. Практична значимість результатів імплементації комплексної трирівневої програми супроводу може бути використана в системі інклюзивної практики й спеціальної освіти при реалізації соціально-психологічного супроводу учнів з порушеннями інтелекту та надання допомоги членам їх сімей.

Посилання

Varina, H.B., Kovalova, O.V. (2020) Psykholohichni zasady suprovodu simei, yaki vykhovuiut ditei z invalidyzuiuchymy zakhvoriuvanniamy [Psychological principles of supporting families raising children with disabling diseases]. Zbirnyk naukovykh prats «Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii». №1. T.3, S. 137-142. [in Ukrainian].

Sukhina, I.V. (2018) Osoblyvosti psykholohichnoho suprovodu rodyn, v yakykh vykhovuiutsia dity z porushenniamy intelektualnoho rozvytku [Peculiarities of psychological support of families in which children with intellectual disabilities are brought up]. Osvita osib z osoblyvymy potrebamy: shliakhy rozbudovy (14). S. 281-288. [in Ukrainian].

Usyk, D. B. (2016) Teoretychni aspekty psykholohichnoho suprovodu simei, yaki vykhovuiut ditei z rozumovoiu vidstalistiu [Theoretical aspects of psychological support for families raising children with mental retardation]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu: zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Psykholohichni nauky. Kherson: Vydavnychyi dim «Helvetyka», Vyp. 5, T. 2. S. 207–211. [in Ukrainian].

Tsarkova, O.V., Prokofieva, O.O., Varina, H.B. (2019) Kompleks psykholoho-metodychnykh porad batkam ta pedahohichnym pratsivnykam, yaki vykhovuiut ditei z zatrymkoiu psykhichnoho rozvytku: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity spetsialnosti 053 Psykholohiia [Complex of psychological and methodical advice for parents and teachers who raise children with mental retardation: educational and methodical guide for students of higher education, specialty 053 Psychology]. Melitopol. 68s. [in Ukrainian].

Dew, A., Balandin, S., Llewellyn, G. (2008). The Psyhosocial Impact on Sibilings of People with Lifelong Physical Dosability: A Review of the Literature Journal of Developmental and Physical Disabilties, 20, 485-507. [in English].

Dowling, M. Dolan, L. (2001). Families with children with disabilities-inequalities and the social model. Disability and Society, 16 (1), c. 23. [in English].

Hatton, C, Emerson, E., Graham, H., Blacher, J., Llewellyn, G. (2010). Changes in Family Composition and Marital Status in Families with a Young Child with Cognitive Delay. British Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23(1). [in English].

Hemming, K., Hutton, J., Pharoah, P (2006). Long-term survival for a cohort of adults with cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology, 48, Р. 90-95. [in English].

Hemsley, B., Balandin, S., Togher, L. (2006). Older unpaid carers’ experiences supporting adults with cerebral palsy and complex communication needs in hospital. Journal of Developmental and Physical Disabilties, 19. [in English].

Osadchyi, V., Varina, H., Osadcha, K., Prokofieva, O., Kovalova, O., Kiv, A. (2020). Features of implementation of modern AR technologies in the process of psychological and pedagogical support of children with autism spectrum disorders. CEUR Vol-273, 263-282. [in English].

Varina, H., Shevchenko, S., Voloshyna, V., Bulakh, I. (2021) Assessment of indicators of personal sphere of people with disabling diseases of various nosological groups. Zeszyty naukowe wyzszej szkoly technicznej w Katowicach (13), 181-192. [in English].

Winslow, E. B., Wolchik, S. A., Sander, I. (2004). Preventive interventions for children of divorce. Psychiatric Times, 21(2), 45-48. [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-24