ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2024.2.14

Ключові слова:

публічна служба, управління персоналом, сталий розвиток, ефективність державних структур, адаптація персоналу

Анотація

Даний теоретичний аналіз присвячений вивченню управління персоналом у публічній службі з урахуванням важливості сталого розвитку. Основна увага приділяється стратегічним підходам до управління персоналом у контексті досягнення цілей сталого розвитку, зокрема, адаптації персоналу до сучасних викликів, розвитку ініціатив, забезпеченню соціальної відповідальності та створенню стійких організаційних структур. Удосконалення системи управління персоналом у публічній службі виступає важливою умовою успішного вирішення завдань, що стоять перед суспільством, та зміцнення української державності. Саме органи влади та управління, персонал публічної служби можуть безпосереднім чином впливати на розвиток реформ, що відбуваються в країні, забезпечувати реалізацію рішень, спрямованих на модернізацію життя українського суспільства. У той же час, як показує практика, проблема формування якісного, високопрофесійного корпусу державних службовців є однією з найскладніших проблем будь-якої державної системи. Тут порушуються такі неоднозначні питання, як удосконалення системи відбору кадрів на публічну службу, розробка наукових критеріїв їх оцінки, науковий підхід до аналізу потреб в управлінському персоналі, формування ефективних технологій розміщення та просування кадрів, підвищення обґрунтованості кадрових рішень та розширення їх гласності тощо. Дослідження базується на аналізі наукової літератури та публічних документів, а також на прикладах кращих практик в управлінні персоналом у публічній службі. Результати аналізу можуть бути корисними для управлінських кадрів, дослідників та практиків, які займаються питаннями оптимізації управління персоналом з огляду на пріоритети сталого розвитку.

Посилання

Abbey Pint (2023) Challenges & Opportunities Facing The Public Sector in The Next Decade // Retrieved from: https://www.weareogx.com/challenges-and-opportunities-facing-the-public-sector-in-the-next-decade/

Green Human Resource Management for Organizational Sustainability: A Need of the Hour for Modern Workplace (2020). Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/350082872_Green_Human_Resource_Management_for_Organizational_Sustainability_A_Need_of_the_Hour_for_Modern_Workplace

Narayanan, K., Kumaragurudasan, P., & Devamaindhan, B. (2019). Impacting environmental management on CSR policy of the corporate management. Restaurant Business. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/336742304_Impacting_Environmental_Management_on_CSR_policy_of_the_Corporate_Management

Seryogin, S.M., Borodin, E.I., Komarova, K.V., Lipovska, N.A., & Tarasenko, T.M. (2019). Upravlinnia personalom v orhanakh publichnoi vlady: navch. posib. [Human Resource Management in Public Authorities: A Textbook]. Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Prudius, L.V. (2018). Upravlinnia yakistiu derzhavnoi sluzhby Ukrainy: monohrafiia [Quality Management of the Civil Service of Ukraine: A Monograph.] Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Balanovska, T.I., Mykhailichenko, M.V., & Troyan, A.V. (2020). Suchasni tekhnolohii upravlinnia personalom: navchalnyi posibnyk [Modern Personnel Management Technologies: A Textbook] Kyiv: FOP Yamchynskyi O.V. [in Ukrainian].

Panova, N.S. (2020). Derzhavna administratyvna sluzhba Ukrainy: teoretyko-pravova kharakterystyka: monohrafiia [State Administrative Service of Ukraine: Theoretical and Legal Characteristics: A Monograph.] Odesa: Feniks [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-24