ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2024.2.12

Ключові слова:

публічне управління, житлово-комунальне господарство, житлово-комунальні послуги, комунальна інфраструктура, регіон, регіональний соціально-економічний розвиток, територіальна громада, війна, правовий режим воєнного стану, повоєнне відновлення, якість послуг

Анотація

У статті аналізуються підходи до визначення сутності поняття «комунальна інфраструктура» як об’єкту публічного управління, а також змісту та ролі останньої у розвитку житлово-комунального господарства та забезпеченні належного та комфортного рівня життя мешканців територіальних громад та регіону в цілому. Проаналізовано проблеми, які стосуються як самого житлово-комунального господарства, так і його інфраструктури, виникнення яких безпосередньо пов’язано із початком повномасштабного вторгнення росії на територію України та введенням в Україні правового режиму воєнного стану. Наголошено, що першочерговим заходом для здійснення змін у системі публічного управління житлово-комунальними господарством стало приведення у відповідність до вимог часу нормативно-правової бази у цій сфері. Показано, що на регіональному рівні комунальна інфраструктура є складовою господарського комплексу регіону, і являє собою сукупність всіх без винятку комунальних об'єктів та служб, розташованих на його території, що забезпечують реалізацію організаційно-управлінських функцій та інженерно-технічних рішень щодо створення умов для підтримки належного рівня життєдіяльності населення та реалізації соціальних, виробничих та інших процесів у регіоні шляхом надання якісних житлово-комунальних послуг. Надано відповідне авторське визначення. Доведено, що потреба у підвищенні ефективності публічного управління розвитком комунальної інфраструктури територій та громад України є невідворотною, і обумовлюється необхідністю забезпечення стабільного та якісного надання житлово-комунальних послуг, які, у свою чергу, є продуктом діяльності комунальних підприємств, і споживаються як населенням країни, так і бізнесом й іншими організаціями, підприємствами, установами різних форм власності. Зроблено висновок, що від ступеня розвитку комунальної інфраструктури та якості надання житлово-комунальних послуг залежить рівень зростання економіки як окремо взятого населеного пункту, так і регіону та країни в цілому.

Посилання

Bubenko P.T., Dymchenko O.V., Pryntsypy analizu yakosti zhytlovo-komunalnoho hospodarstva yak systemy. [Principles for analysing the quality of housing and communal services as a system]. Kharkivska natsionalna akademiia miskoho hospodarstva. 2019. http://eprints.kname.edu.ua/32019/1/10.pdf. [in Ukrainian].

Bezus V.O., Chykarenko I.A. Rozvytok zhytlovo-komunalnoho hospodarstva ta infrastruktury mista: teoretykokontseptualnyi aspekt. [Development of housing and communal services and urban infrastructure: theoretical and conceptual aspect]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia. Dnipro: DRIDU NADU, 2018. № 2(37). S. 137–141. [in Ukrainian].

Infrastruktura – tse kompleks vzaiemopoviazanykh obsluhovuiuchykh struktur chy obiektiv. [Infrastructure is a set of interconnected service structures or facilities] Presa. URL: https://presa.com.ua/aktualne/infrastruktura-tse-kompleksvzaemopov-yazanikh-obslugovuyuchikh-struktur-abo-ob-ektiv.html. [in Ukrainian].

Kotelevets D.O. Sutnist infrastruktury ta yii vplyv na rozvytok ekonomichnykh system. [The essence of infrastructure and its impact on the development of economic systems]. Transformatsiini protsesy v umovakh viiny ta pisliavoiennoho periodu: zbirn. mater. Vseukr. mizhdystsyplinarnoi nauk.-prakt. konf., m. Chernihiv, 10 cherv. 2022 r. Chernihiv : HO «Naukovo-osvitnii innovatsiinyi tsentr suspilnykh transformatsii», 2022. S. 35-37. URL: https://reicst.com.ua/asp/article/view/205/180. [in Ukrainian].

Lazar A. Infrastruktura – tse kompleks vzaiemopoviazanykh obsluhovuiuchykh struktur chy obiektiv. [Infrastructure is a set of interconnected service structures or facilities]. Poradymo: sait konsultatsii. 26.05.15. URL: http://poradumo.com.ua/50365-infrastryktyra-ce-kompleks-vzayemopoviazanih-obslygovyuchih-stryktyr-chi-obyektiv. [in Ukrainian].

Holishevska A. Shcho take infrastruktura: chym tsyvilna vidrizniaietsia vid krytychnoi. What is infrastructure: how civilian infrastructure differs from critical infrastructure]. Fakty. 01.11.2022. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20221101-shho-take-infrastruktura-chym-czyvilna-vidriznyayetsya-vid-krytychnoyi/. [in Ukrainian].

Pro krytychnu infrastrukturu [On critical infrastructure]: zakon Ukrainy vid 16.11.2021 №1882-IX (iz zminamy, vnesenymy zghidno iz Zakonom № 2684-IX vid 18.10.2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20#Text.

Pro zhytlovo-komunalni posluhy [On housing and communal services]: zakon Ukrainy vid 09.11.2017 № 2189-VIII. Redaktsiia vid 09.07.2023, pidstava – 2320-IX. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2018. № 1. St. 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text.

Tulchynska S.O. Pidkhody do vyznachennia poniattia «rehion» v suchasnykh umovakh [Approaches to defining the concept of "region" in modern conditions]. Efektyvna ekonomika, 2021. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1201. [in Ukrainian].

Bryl P.O. Doslidzhennia zarubizhnoho dosvidu publichnoho upravlinnia zhytlovo-komunalnym hospodarstvom [Study of foreign experience in public management of housing and communal services]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 2018. № 4. C. 142-146. [in Ukrainian].

Polova V.I. Publichne upravlinnia rozvytkom zhytlovo-komunalnoi infrastruktury. Innovatsii v upravlinni publichnym sektorom ekonomiky [Public management of housing and communal infrastructure development]: Naukovyi internet portal. URL: https://conferencekneu.wordpress.com/2018/04/22/польова-в-публічне-управління-розвит/.[in Ukrainian].

Bizonych D.V. Rezultatyvnist reform u sferi enerhoefektyvnosti ta enerhozberezhennia u mezhakh haluzi zhytlovo-komunalnoho hospodarstva suchasnoi Ukrainy [ Effectiveness of reforms in the field of energy efficiency and energy saving within the housing and utilities sector of modern Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2021. № 6. S. 85-92. [in Ukrainian].

Pro osoblyvosti zdiisnennia prava vlasnosti u bahatokvartyrnomu budynku [On the peculiarities of exercising the right of ownership in an apartment building]: zakon Ukrainy vid 14.05.2015 № 417-VIII. Redaktsiia vid 10.11.2023, pidstava – 3270-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19#Text.

Pro Fond enerhoefektyvnosti [On the Energy Efficiency Fund]: zakon Ukrainy vid 08.06.2017 № 2095-VIII. Redaktsiia vid 03.08.2022, pidstava – 2392-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2095-19#Text.

Pro enerhetychnu efektyvnist [On energy efficiency]: zakon Ukrainy vid 21.10.2021 № 1818-IX. Redaktsiia vid 01.01.2023, pidstava – 2710-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20#n436.

Berezhna H.V., Kytaihora I.O. Zabezpechennia rozvytku zhytlovo-komunalnoho hospodarstva v terytorialnii hromadi [Ensuring the development of housing and communal services in the local community]. Upravlinnia ta administruvannia v umovakh protydii hibrydnym zahrozam natsionalnii bezpetsi: mater. II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. 2021. S. 398-401. URL: https://philarchive.org/archive/MAK-14. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-24

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ