ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ СУБ’ЄКТАМИ НАДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2024.2.9

Ключові слова:

державне управління, децентралізація державної влади, механізми державної влади, правопорядок, поліцейські послуги, публічне управління, публічна безпека

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасних проблем формування механізму забезпечення правопорядку суб’єктами надання поліцейських послуг. Запропоновано авторське визначення поняття поліцейських послуг у форматі галузі публічного управління та адміністрування. Доведено, що сучасний стан гарантування національної безпеки актуалізував дослідження феномену «публічна безпека» саме у контексті наявної термінологічної невизначеності понять «громадський порядок»», громадська безпека», «публічна безпека». Саме тому у статті наведено авторську позицію щодо даної термінологічної різноманітності у контексті принципів публічного адміністрування. У статті обгрунтовано низку наукових положень щодо правопорядку як специфічного адміністративно-правового режиму, визначено особливості формування засад правопорядку в умовах зовнішньої агресії. Наведено характеристики діяльності суб’єктів надання поліцейських послуг у контексті формування адміністративного змісту децентралізації влади. На основі аналізу сучасного стану розвитку системи забезпечення та механізму правопорядку сформульовано авторське бачення поняття «національний механізм забезпечення правопорядку (НМЗП)» як сукупності взаємопов’язаних правових, організаційних, матеріально-технічних та інших заходів і засобів, що застосовуються державою, державними органами, інститутами громадянського суспільства для захисту суспільних відносин від протиправних посягань, дотримання прав і свобод громадян, виконання юридичних обов'язків, забезпечення встановленого правового порядку на основі концепту правової держави. Удосконалено науковий підхід щодо впливу процесу децентралізації на функціонування механізму правопорядку в державі. При цьому враховано, що зміст наявних проблем функціонування НМЗП під час правового режиму воєнного стану має суто суб’єктивний характер, оскільки саме в системі державної влади формується єдине (універсальне) сприйняття змісту сучасної реформи децентралізації. У статті запропоновано нові підходи щодо дослідження інституту правопорядку у контексті мілітарної парадигми публічного управління.

Посилання

VRU, Constitution of Ukraine (1996). Konstytutsiia Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], vol. 30, Art. 141 [in Ukrainian]. [in Ukrainian].

Transformation of public administration in the context of European integration processes. Transformatsiia derzhavnoho upravlinnia v konteksti yevropeiskykh intehratsiinykh protsesiv [Transformation of public administration in the context of European integration processes] : monograph. Dnipro: DRIDU NADU, 2010. 390 с. [in Ukrainian].

VRU, On the National police. Law of Ukraine. July, 02, 2015, №580-УІІІ (2015). Pro Natsionalnu politsiiu [On the National police: Law of Ukraine.]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text. [in Ukrainian].

VRU, On Security service of Ukraine: Law of Ukraine, 25 March 1992, №. 2229-XII (1992). Pro Sluzhbu Bezpeky Ukrainy. [On Security service of Ukraine: Law of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12?lang=en#Text

VRU, On the National Guard of Ukraine, March 13 № 876-VII, (2014). Pro Natsionalnu hvardiiu Ukrainy [Law of Ukraine «About the National Guard of Ukraine»], Press Bulletin of the Verkhovna Rada. Kyiv, vol. № 17, art. 594 [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine, On approval of the Regulation on the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 28 October 2015, № 878. Polozhennia pro Ministerstvo vnutrishnikh sprav [ Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine: On approval of the Regulation on the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2015-%D0%BF?lang=en#Text. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-24

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ