ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС НЕОГОЛОШЕНОЇ ВІЙНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2024.2.8

Ключові слова:

державне управління, фактори впливу, механізми державної влади, управлінський вплив, кадровий потенціал, військовослужбовці, Національна гвардія України

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань, які виникають у кадрового потенціалу Національної гвардії України під час проходження військової служби в умовах неоголошеної війни. В ході якого з’ясовано, що кадровий потенціал Національної гвардії України є складною багатогранною категорією, яка змінюється залежно від адміністративно-правових режимів та займає значне місце в обороноздатності нашої країни. За результатами аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел, а також отриманих результатів дослідження сформульовано авторське бачення проблем, які виникають у військовослужбовців Національної гвардії України під час збройного конфлікту між Російською Федерацією та Україною. Удосконалено науковий підхід щодо оцінки ефективності важелів державного управління шляхом систематизації факторів, методів, технологій, рівнів та мір управлінського впливу. Крім цього, проведено аналіз норм діючого законодавства для визначення наявності прогалин в процесі реалізації механізмів державної влади. При цьому враховано, що рівень виникаючих проблем під час неоголошеної війни має суто суб’єктивний характер. Адже в ролі порушників можуть виступати як військовослужбовці Національної гвардії України, так і чиновники органів державної влади. Такий підхід до аналізу проблем кадрового потенціалу є корисним, особливо для оцінки вразливості системи механізмів державного управління. З метою підвищення ефективності функціонування державних механізмів доцільно на всіх рівнях управління посилити роботу щодо зворотного зв’язку між всіма гілками влади в рамках реалізації політики щодо розвитку кадрового потенціалу НГУ. Акцентовано увагу на проблемних питаннях, які постають на сучасному етапі розвитку держави.

Посилання

An undeclared war (2005). Neoholoshena viina [A large explanatory dictionary of the modern language]. Kyiv; Irpin: Press Perun, 1728 p. [in Ukrainian].

Stavniychuk M.I. (2022). Nedooholoshena viina. Chomu dlia nas vazhlyvo oholosyty stan viiny cherez ahresiiu RF proty Ukrainy [An undeclared war. Why is it important for us to declare a state of war due to the aggression of the Russian Federation against Ukraine], site Ukrainian Pravda. URL: (related to 29.05.2024) [in Ukrainian].

VRU, Constitution of Ukraine (1996). Konstytutsiia Ukrainy [Information of the Verkhovna Rada of Ukraine], vol. 30, Art. 141 [in Ukrainian].

VRU, About the National Guard of Ukraine (2014). Pro Natsionalnu hvardiiu Ukrainy [Law of Ukraine „About the National Guard of Ukraine”], dated March 13 No. № 876-VII, Press Bulletin of the Verkhovna Rada. Kyiv, vol. № 17, art. 594 [in Ukrainian].

Midina A.S. (2023). “Model rozvytku kadrovoho potentsialu Natsionalnoi hvardii Ukrainy yak komponent derzhavnoho rehuliuvannia na riznykh rivniakh upravlinnia” [“Model of the development of personnel potential of the National Guard of Ukraine as a component of state regulation at different levels of management”], journal Scientific works of the MAUP. Political science and public administration. vol. 4 (70), P. 36-41 [in Ukrainian].

VRU, Regulations on the activity of the medical (military-medical) commission of the Ministry of Internal Affairs: (2023). Polozhennia pro diialnist medychnoi (viiskovo-likarskoi) komisii MVS [Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine „Regulations on the activity of the medical (military-medical) commission of the Ministry of Internal Affairs”], dated March 04, 2023 No. № 321. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0559-17#Text (related to 29.05.2024) [in Ukrainian].

KMU, Procedure for conscription of citizens for military service during mobilization, for a special period (2024). Poriadok provedennia pryzovu hromadian na viiskovu sluzhbu pid chas mobilizatsii, na osoblyvyi period [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine „Procedure for conscription of citizens for military service during mobilization, for a special period”], dated May 16. 2024 No. № 560. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/664/793/ae8/664793ae815f3299811357.pdf [in Ukrainian].

VRU, On law-making activity: Law of Ukraine (2023). Pro pravotvorchu diialnist [Law of Ukraine „On lawmaking activity”], dated August 24, Press Bulletin of the Verkhovna Rada. Kyiv, vol. № 93, art. 364 [in Ukrainian].

Orel O.V. and Midina, A.S. (2018), “Administratyvno-pravovi zasady otsinky rivnia ryzykiv bezpeky informatsii v protsesakh sluzhbovo-boiovoi diialnosti Natsionalnoi hvardii Ukrainy ” [“Administrative and legal principles of assessing the level of information security risks in the processes of service and combat activity of the National Guard of Ukraine”],journal ScienceRise: Juridical Science, vol. 1 (3). P. 45-49 [in Ukrainian].

Orel O. V. and Midina A. S., Yevtushenko I. V. “Informatsiina bezpeka yak systemoutvoriuiuchyi element modeli zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy” [“Information security as a system-forming element of the model of ensuring national security of Ukraine”], journal Honor and law, Kharkiv, vol. 4 (83), P. 101-110 [in Ukrainian].

Midina A.S. Personnel potential of the National Guard of Ukraine: organizational and legal problems during martial law. Public administration and state security aspects. Vol. 1/2022. URL: http://passa.nuczu.edu.ua/archive/8-eng/50-vol-2-1-2021. passa.nuczu.edu.ua. DOI: 10.52363/passa-2022.1-8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-24

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ