ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН НА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ ПЕРІОДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2024.2.5

Ключові слова:

глобалізація, технологічні зміни, управління людськими ресурсами, державна служба, цифрова трансформація, інноваційність, інклюзивність

Анотація

У запропонованій статті розглядається вплив глобалізації та технологічних змін на HR в системі державної служби через призму порівняльного аналізу різних періодів. Автор підкреслює, як зміни у світовій економіці та техно- логічному прогресі вплинули на методи та практики в галузі управління державними кадровими ресурсами, показуючи їх еволюцію від жорсткої бюрократії до більш гнучких, інноваційно орієнтованих підходів. Автором зазначено, що в 1980 роках основними перешкодами для управління були жорстка бюрократія та ієрархічні структури, які гальмува- ли інновації та гнучкість. Втім, з появою нових технологій у 2000 роках починається ера цифрової трансформації, яка відкриває нові можливості для оптимізації робочих процесів і розвитку талантів через електронний документообіг та автоматизацію. Окрема увага в статті приділяється періоду 2010 років, коли вплив соціальних мереж та мобільних технологій радикально змінює контекст управління персоналом, дозволяючи використовувати ці платформи для залучення та відбору талантів, що значно розширює географію пошуку потенційних кандидатів та ефективніше аналізувати їхні професійні навички. У 2020 роках, як підкреслює автор, HR стає все більш інноваційним та технологічно насиченим. Використання аналітики великих даних та штучного інтелекту стає фундаментальним у підходах до рекрутингу, оцінки ефективності та розробки персоналізованих програм навчання. Стаття також висвітлює важливість інклюзивності та диверсифікації у сучасному управлінні людськими ресурсами, підкреслюючи необхідність культурної чутливості та гнучкості управлінських навичок у контексті глобалізації та культурної інтеграції. Завершується аналіз таблицею, яка демонструє як з часом змінювалися методи управління персоналом, відповідаючи на зростаючі вимоги до гнучкості, інноваційності та інклюзивності. Автор статті наголошує, що подальші технологічні інновації та глобалізаційні тенденції зумовлять необхідність постійного оновлення підходів та практик в HR, щоб ефективно відповідати на виклики сучасності.

Посилання

Bohomolova S. K., Podolska O. V. (2020). Rozvytok kadrovoho potentsialu orhanu publichnoi sluzhby [Development of personnel potential of the public service body]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky. T. 5, № 3. рр. 74-81. Retrieved from: http://ujae.org.ua/en/development-of-human-resources-of-the-public-service-body/ [in Ukrainian].

Hornyk V. H., Yevmieshkina O. L., Klymenko O. V. (2022). Vplyv hlobalizatsii na realizatsiiu derzhavnoi polityky zabezpechennia konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrainy [The impact of globalization on the implementation of the state policy of ensuring the competitiveness of the economy of Ukraine]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Publichne upravlinnia ta administruvannia. T. 33 (72) № 6. рр. 68-74. Retrieved from: https://pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/6_2022/11.pdf [in Ukrainian].

Innovatsiini zasady upravlinnia liudskymy resursamy: mozhlyvosti, vyklyky, priorytety dosiahnennia sotsialnoekonomichnoi bezpeky [Innovative principles of human resources management: opportunities, challenges, priorities for achieving social and economic security]: kolektyvna monohrafiia za nauk. redaktsiieiu d.e.n., profesora Mishchuk H. Yu. Rivne: NUVHP, 2020. р. 408. Retrieved from: https://ep3.nuwm.edu.ua/18923/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%AF_2.pdf [in Ukrainian].

Polovyi P. V. (2022). Kadrovyi potentsial orhaniv publichnoi vlady v umovakh rozvytku tsyfrovoho suspilstva: teoretychnyi aspect [Personnel potential of public authorities in the conditions of development of digital society: theoretical aspect]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok. № 2. р. 13. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2022/102.pdf [in Ukrainian].

Pryiatelchuk O. A. (2020). Vplyv hlobalizatsii na upravlinnia personalom v Ukraini [Impact of globalization on personnel management in Ukraine]. Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny. № 1 (24). рр. 30-37. Retrieved from: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/24_2020/7.pdf [in Ukrainian].

Prudyus O. (2023). Stratehichni napriamy tsyfrovoho rozvytku ekosystemy upravlinnia liudskymy resursamy derzhavnoi sluzhby Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Strategic directions of digital development of the human resources management ecosystem of the civil service of Ukraine in the conditions of globalization]. Aspekty publichnoho upravlinnia. T. 11. № 1. рр. 5-11. Retrieved from: file:///C:/Users/1/Downloads/978-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-1496-1-10-20230609.pdf [in Ukrainian].

Publichne upravlinnia: tradytsii, innovatsii, hlobalni trendy [Public administration: traditions, innovations, global trends]: materialy Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu. 8 zhov. 2021 r. Odesa: ORIDU NADU, 2021. р. 340. Retrieved from: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/27102021.pdf [in Ukrainian].

Akimov O.O. (2014). Psychological aspects of corruption in public administration. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol.1, pp. 181-188.

Akimov, O. (2018). Functional factors of the system genesis of the professional activities of civil servants, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 68-74. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.68.

Akimov, O. (2018). The concept of the system genesis of the professional activities of public servants, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 133-138. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.133.

Akimov, O. (2019). The robustness of the system of professional activity of public employees: systemogenescial context, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 104-109. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.104.

Dokienko, L.M. Klymenko, V.V. & Akimova, L. M. (2011), Investment management: training. Guide, Akademvydav, Kyiv, Ukraine.

Klymenko, V.V. Akimova, L.M. & Dokienko, L.M. (2015), Finansovyj rynok [Financial Market], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.

Sukhova, K., Borodin, Y., Tarasenko, T., & Komarova, K. (2022) Organizational mechanism of state management of social services in territorial communities. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 12(1), XXVII, 188-192.

Venediktov, V., Boiko, V., Kravchenko, I., & Tyshchenko, O.(2021) European standards of mediation in civil disputes and their implementation in Ukraine: theory and practice. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 11(2), XXI, 25-29.

Zapara, S., Pronina, O., & Lohvinenko, M. (2021) Legal regulation of the land market: European experience and Ukrainian realities. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 11(2), XXI, 18-24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-24

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ