ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2024.2.4

Ключові слова:

державне управління, місцеве самоврядування, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, адміністративні послуги, децентралізація, цифровізація, взаємодія, координація

Анотація

У сучасному світі, де глобалізація та розвиток інформаційних технологій активно впливають на всі сфери суспільного життя, ефективність взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування стає ключовим чинником у забезпеченні якісних адміністративних послуг. Децентралізація та цифровізація створюють нові можливості для покращення цих процесів, проте також висувають нові виклики та вимоги до координації та взаємодії між різними рівнями влади. Недостатня координація між органами державної влади та органами місцевого самоврядування в умовах децентралізації та цифровізації призводить до зниження ефективності надання адміністративних послуг, що вимагає пошуку нових підходів для оптимізації управлінських процесів та покращення якості обслуговування громадян. Метою дослідження є визначення основних проблем та перспектив взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг в умовах децентралізації та цифровізації, а також розроблення рекомендацій для покращення координації між цими органами. Об'єктом дослідження є процеси взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування в Україні. Предметом дослідження є механізми надання адміністративних послуг у контексті децентралізації та цифровізації. У дослідженні використані методи: аналіз літературних джерел, порівняльний метод, емпіричні дослідження. Автором виявлено основні проблеми взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері надання адміністративних послуг, проаналізовано зарубіжний досвід, визначено його релевантність для України та розроблено рекомендації для покращення координації між органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Висновок дослідження полягає в тому, що формування взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування є критично важливим для успішної реалізації реформ у сфері децентралізації та цифровізації. Недостатня координація та технічні обмеження є основними перешкодами на цьому шляху.

Посилання

Zahidna, O., & Petryshyn, H. (2022). Biudzhetna detsentralizatsiia: analiz yii vprovadzhennia v Ukraini ta sviti [Budget decentralization: analysis of its implementation in Ukraine and the world.]. Molodyi vchenyi / Young scientist, 4 (104), 80-86. https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-4-104-18 [in Ukrainian]

Vasylieva, N. V. (2022). Propahanda yak skladova informatsiino-komunikatyvnoi polityky i zahroza natsionalnii bezpetsi [Рropaganda as a component of information and communication policy and a threat to national security]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Publichne upravlinnia ta administruvannia / Taurian Scientific Herald. Series: Public management and administration, (2), 34-41. https://doi.org/10.32851/tnv-pub.2022.2.5 [in Ukrainian]

Rangu, C.M., Badea, L., Scheau, M.C., Găbudeanu, L., Panait, I. and Radu, V. (2024), "Cyber insurance risk analysis framework considerations", Journal of Risk Finance, Vol. 25 No. 2, pp. 224-252. https://doi.org/10.1108/JRF-10-2023-0245 [in English]

Holopainen, M., Saunila, M. and Ukko, J. (2024), "The effects of digital business strategy on the collaboration performance of companies: the moderating effect of digitally enabled performance measurement", International Journal of Industrial Engineering and Operations Management, Vol. 6 No. 1, pp. 64-81. https://doi.org/10.1108/IJIEOM-04-2023-0040[in English]

Vozniak, H., Kaplenko, H., & Koval, V. (2022). Detsentralizatsiia yak osnova zmitsnennia finansovoi samodostatnosti ta rozvytku terytorialnykh hromad [Decentralization as a basis for strengthening financial self-sufficiency and development of territorial communities]. Ekonomika ta suspilstvo / Economy and society, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-24 [in Ukrainian]

Jørgensen, A. and Fallov, M.A. (2022), "Urbanization and the organization of territorial cohesion – results from a comparative Danish case-study on territorial inequality and social cohesion", Journal of Organizational Ethnography, Vol. 11 No. 1, pp. 64-78. https://doi.org/10.1108/JOE-01-2021-0006 [in English]

Monda, A., Feola, R., Parente, R., Vesci, M. and Botti, A. (2023), "Rural development and digital technologies: a collaborative framework for policy-making", Transforming Government: People, Process and Policy, Vol. 17 No. 3, pp. 328-343. https://doi.org/10.1108/TG-12-2022-0162 [in English]

Clifford, J.P., Doran, J., Crowley, F. and Jordan, D. (2023), "The relationship between city size, decentralisation and economic growth", Journal of Economic Studies, Vol. 50 No. 6, pp. 1171-1189. https://doi.org/10.1108/JES-03-2022-0146 [in English]

Polova, O. (2022). Detsentralizatsiia u zabezpechenni stiikoho ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku terytorialnykh hromad [Decentralization in ensuring sustainable economic and social development of territorial communities]. Ekonomika ta suspilstvo / Economy and society, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-53 [in Ukrainian]

Kemal, A.A. and Shah, M.H. (2023), "Digital innovation in social cash organizations – the effects of the institutional interactions for transforming organizational practices", Information Technology & People, Vol. ahead-of-print No. aheadof-print. https://doi.org/10.1108/ITP-02-2023-0176 [in English]

Vasilescu, M.D., Stănilă, L., Cristescu, A. and Militaru, E. (2023), "Online Interaction With Public Authorities in the EU Countries: What Makes a Difference", Akkaya, B., Apostu, S.A., Hysa, E. and Panait, M. (Ed.) Digitalization, Sustainable Development, and Industry 5.0, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 189-207. https://doi.org/10.1108/978-1-83753-190-520231011 [in English]

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-24

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ