ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АСЕРТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ В ІНОКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.53

Ключові слова:

асертивність, асертивна поведінка, інокультурне середовище, особливості, підлітки старшого віку, функції

Анотація

У статті розкрито поняття «асертивності» як загального стилю взаємодії та спілкування, який може включати в себе не лише конкретні вчинки, але і загальну позицію особистості у взаємодії з оточенням, та поняття «асертивної поведінки» як поведінки, що фокусується на конкретних діях і проявах, таких як встановлення меж, вираження власних думок в конкретних ситуаціях. Виявлено структуру асертивної поведінки: демонстрація самоповаги і поваги до інших людей; ефективне спілкування, яке характеризується чесністю, відкритістю, прямотою в розмові без приниження емоційного стану іншої людини; демонстрація впевненості та позитивної установки; вміння уважно слухати і розуміти; переговори і досягнення робочого компромісу; пошук простих виходів зі складних ситуацій. Представлено бачення інокультурного середовища як ситуацію або середовище, в якому підліток опиняється в контакті з представниками інших культур, тобто відбувається взаємодія з ровесниками, вчителями та іншими людьми з різних етнічних, релігійних або соціокультурних груп. Розкрито фізіологічні й психологічні ознаки старших підлітків, які вказують на необхідність створення для них умов успішної соціалізації в інокультурному середовищі. Асертивна поведінка старших підлітків в інокультурному середовищі розглянута через вплив наступних чинників – навчання й шкільне середовище; сімейне оточення; культурний вплив через музику, фільми, літературу тощо; соціальні мережі.; сприйняття інформації, зв’язок, розваги – це аспекти впливу технологічного прогресу. Розкрито функції асертивної поведінки старших підлітків в інокультурному середовищі: адаптаційна, комунікативна, регулятивна, цілетвірна, консолідуюча.

Посилання

Алексєєва О.Р. Роль соціокультурного простору освітнього закладу в соціалізації підлітків. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 30. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2016. С. 113–122.

Булах І.С. Психологічні основи особистісного зростання підлітків : дис... д-ра психол. наук: 19.00.07; Київ : Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. 2004. 581 с.

Герасіна С.В. Асертивна поведінка як передумова формування почуття власної гідності та самоповаги студентської молоді. Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць. Кам’янець-подільський національний університет імені Івана Огієнко. Випуск 10. 2010. С. 139–149.

Лучків В.З. Психологічні особливості розвитку асертивності в юнацькому віці дис. ... на здобуття канд. психол. наук : 19.00.07; Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 2017. 200 с.

Нагаєвська І.О. Психологічні умови розвитку асертивної поведінки в учнів професійно-технічних навчальних закладів : дис. ... на здобуття канд. психол. наук : 19.00.07; Київ : Інститут педагогічної освіти дорослих. 2017. 262 с.

Ніколаєв Л.О. Розвиток асертивності підлітків у різних умовах соціалізації : дис. ... на здобуття канд. психол. наук: 19.00.07; Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка. 2016. 236 с.

Чим українські підлітки особливі: велике дослідження тинейджерів під час війни. Освіторія. URL: https://osvitoria.media/opinions/chym-ukrayinski-pidlitky-osoblyvi-velyke-doslidzhennya-tynejdzheriv-pid-chas-vijny/(дата звернення: 12.11.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30