СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.43

Ключові слова:

житлово-комунальне господарство, публічне управління, децентралізація

Анотація

У статті наведено розв’язання актуальної наукової проблеми, пов’язаної із функціонуванням системи публічного управління житлово-комунальним господарством України в сучасних умовах, та розроблено науково-прикладні підходи, що забезпечують практичне використання отриманих наукових результатів. Встановлено, що публічне управління в даній сфері охоплює всі види житлових фондів, включаючи приватний сектор. Вказано, що основна мета публічного управління житлово-комунальним господарством полягає в охороні та установленні обов’язкових правил експлуатації житлових будинків, проведенні реконструкції та організації комунального обслуговування населення. Визначено основні методи публічного управління житлово-комунальним господарством, а також нормативне забезпечення функціонування житлово-комунального господарства. З’ясовано, що система управління житлово-комунальним господарством охоплює три рівні і кожен з цих рівнів включає відповідну кількість органів управління, об’єктів управління та зацікавлених суб’єктів, які змінюються в залежності від рівня розглядуваних питань. Згадано роль Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Підкреслено, що існуюча в Україні структура публічного управління дозволяє забезпечити координацію в сфері житлово-комунального господарства на різних рівнях влади. Розглянуто основні проблеми, які існують на даний час у сфері житлово-комунального господарства України. Проаналізовано зарубіжний досвід публічного управління житлово-комунальним господарством та доведено можливості його впровадження в українські реалії. Визначено, що основні напрями вдосконалення системи управління житлово-комунальним господарством включають поліпшення якості послуг та тарифної політики, створення інституту відповідальних власників житла, удосконалення законодавства, а також фінансової стабілізації та управління. У статті відзначено, що важливими умовами для впровадження ринкових механізмів та системних змін у цій сфері житлово-комунального господарства є підвищення ефективності державного контролю та регулювання технічного стану об’єктів.

Посилання

Кузнєцов В. О. Закордонний досвід публічного управління системою державних закупівель у сфері житлово-комунальних послуг. Публічне управління та митне адміністрування, № 4 (35), 2022. С. 59–65.

Лаврик В.В. Фінансове забезпечення житлово-комунального господарства територіальних громад в умовах децентралізації : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Сумський державний університет. Суми. 2021. 25 с.

Мохова Ю.Л., Гордієнко І.В. Особливості державного регулювання житлово-комунального господарства в У країні. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. Том 31 (70). № 1. 2020. С. 58–62.

Обуховський П.П. Державне регулювання у сфері житлово-комунального господарства. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2015-5/doc/1/07.pdf (дата звернення: 19.01.2024).

Орлова Н.С. Самборська О.В. Стратегічні напрямки розвитку житлово-комунального господарства України. Публічне управління і адміністрування в Україні. Вип. 15. 2020. С. 76–81. DOI https://doi.org/10.32843/2663-52402020-15-15

Бриль П.О. Досвід республіки Польща в удосконаленні публічного управління сферою житлово-комунального господарства. Матеріали ХХ Всеукр. науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні Науки ФСП» (20–21 квітня 2017 р., м. Київ) / А.А. Мельниченко, В.А. Прищепа, Є.А. Клейно. К. : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. С. 161–162.

Лук’янов В.І. Регіональні аспекти державного регулювання розвитку житлово-комунального господарства. Соціальна економіка. 2017. № 2. С. 120–124.

Ofgem : Офіційний сайт. URL : https://www.ofgem.gov.uk/about-us (дата звернення: 19.01.2024)

Ofwat : Офіційний сайт. URL : https://www.ofwat.gov.uk/about-us/ (дата звернення: 19.01.2024)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ