ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У НАПРЯМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.42

Ключові слова:

корупція, національна безпека, світові рейтинги, індекси, показники, антикорупційні органи влади, держава

Анотація

У статті розглянуто особливості державної політики у сфері запобігання та протидії корупції у напрямі забезпечення національної безпеки України. З’ясовано, що корупційні зловживання спричинюють дестабілізацію демократичних інститутів в суспільстві, загрожують інституту верховенства права, порушують соціальну справедливість та сповільнюють економічний розвиток в країні. Подано трактування корупції у Законі України «Про запобігання корупції» з позиції зловживання посадовими особами своїм положенням. Відзначено, що міжнародний та вітчизняний досвід свідчать, що феномен корупції ліквідувати практично неможливо. Акцентовано увагу на тому, що державі потрібно в межах антикорупційної політики докладати максимуму зусиль на обмеження її впливу на економічні та соціально-політичні процеси, а також на зменшення рівня та її локалізації в суспільстві. Виділено ознаки, які може мати реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії корупції. Представлено узагальнене визначення: державної політики у сфері запобігання та протидії корупції. Відмічено, що високий рівень корупції є характерною рисою українського суспільства у всіх сферах його функціонування. Зауважено, що рівень корупції та його показники відображаються у світовому Індексі сприйняття корупції згідно з аналізом корупційного рівня. Проаналізовано динаміку зміни Індексу сприйняття корупції в Україні протягом 2018–2022 рр. Показано місце України у в загальносвітовому рейтингу корупції серед 180 країн світу протягом 2013–2022 рр. Обґрунтовано рекомендації для державної політики у сфері запобігання та протидії корупції у напрямі забезпечення національної безпеки України. Підсумовано, що для ефективного здійснення антикорупційних заходів необхідно провести гармонізацію українського законодавства з вимогами FATF та ЄС, впровадити в життя План дій з виконання Антикорупційної стратегії, сформувати справедливу судову та правоохоронну систему, посилити контроль над економічними процесами для запобігання монопольним зловживанням, уніфікувати освіту, медицину, оборону, науку та інших галузі.

Посилання

Альмужна А.С. Корупція як негативний фактор в діяльності правоохоронних органів. Українське суспільство в умовах воєнного стану: сучасні виклики та напрямки розвитку : матеріали Всеукр. наук. конф. молодих вчених (м. Одеса, 6 червня 2022 р.) / уклад.: Ю. Д. Батан, В. С. Кучерявенко, Л.С. Бондарчук та ін; за ред. М. Р. Аракеляна, К. І. Спасової. Одеса: Фенікс, 2022. С. 142–144

Батиргареєва В.С. Щодо правових, інституційних та наукових складових протидії корупції в У країні. Питання боротьби зі злочинністю. Випуск 40. 2020. С. 23–32.

Боголєпова А.В. Заходи органів державної влади щодо подолання корупції у поствоєнний період. Публічне управління та адміністрування в умовах війни і в поствоєнний період в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. У трьох томах, м. Київ, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 15–28 квітня 2022 р.; ред. колегія: І.О. Дегтярьова, В.С. Куйбіда, П.М. Петровський та ін., уклад. Т.О. Мельник. Т. 3. К. : ДЗВО «УМО » НАПН України, 2022. С. 108–110.

Кустова Т. Формування й реалізація антикорупційної політики в системі державної служби України: сучасний стан та шляхи вдосконалення. Державне управління та місцеве самоврядування, 2019, вип. 3(42). С. 137–143.

Ліпенцев А., Войтик О., Мазій Н. Протидія корупції в митних органах у контексті забезпечення ефективності публічного управління. Ефективність державного управління, (66), 2021. С. 11–21. https://doi.org/10.33990/2070-4011.66.2021.233437

Паутов В.О. Явище корупції та роль органів із протидії корупції. Публічне управління та митне адміністрування, № 3 (22), 2019. С. 261–266

Про запобігання корупції: Закон України № 49-1700-VII від 14 жовтня 2014 р. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. С. 20–56.

Corruption Perceptions Index 2021. In Transparency International – the global coalition against corruption. Retrieved from URL : https:// transparency.org/cpi2020

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ