МЕХАНІЗМ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ЗА ПОРУШЕННЯ МІГРАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.41

Ключові слова:

правовий статус іноземців та осіб без громадянства, адміністративний проступок, адміністративна відповідальність, міграційна служба

Анотація

У статті здійснено дослідження механізму притягнення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства за порушення законодавства, що забезпечується уповноваженими органами Державної міграційної служби України, з урахуванням внесених змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції» від 29.06.2023 р. № 3196-IX [18]. Доведено, що головним детермінантом адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства є специфіка їх правового статусу перебування на території України. Визначено правовий статус перебування іноземців та осіб без громадянства, які знаходяться на території України на законних підставах та з порушенням міграційного законодавства, що регулюється КУпАП, законами та іншими нормативно-правовими актами. Розглянуто нормативно-правові акти, які визначають дозволений строк перебування та проживання на території України іноземними громадянами. Визначено та систематизовано адміністративні правопорушення, які свідчать про порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Визначено порядок здійснення органами Державної міграційної служби заходів спрямованих на забезпечення контролю за перебуванням іноземців на території України, та їх повноваження щодо накладання адміністративного стягнення за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну, невиконання обов’язків приймаючої сторони та незаконне сприяння іноземцям або особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України. В ході дослідження зроблено висновок про те, що органи ДМС, в межах свої повноважень, мають право накласти адміністративне стягнення лише у разі встановлення факту адміністративного правопорушення, в тому числі перевищення дозволеного строку перебування іноземцем або особою без громадянства, який на законних підставах здійснив в’їзд на територію України. Запропоновано шляхи вирішення вказаної проблематики.

Посилання

Герич А.Й. Правове регулювання міграційного контролю в Україні : дис. … канд. юрид. наук. Ужгород, 2020. 187 с.

Дрофич Ю.Ф. Поняття та основні ознаки адміністративної відповідальності: аналіз сучасної адміністративно-правової літератури. Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. 2022. Вип. 73, ч. 2. С.18-26. URL : https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.34

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною міграційною службою України : Наказ МВС України від 28.08.2013 р. № 825. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1654-13#Text

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Комарницька І. Адміністративна відповідальність: теоретико-правові аспекти. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2020. Т. 7, № 2. С. 155–161. URL : http://doi.org/10.23939/law2020.26.155

Мартьянова Р.А. Застосування заходів адміністративного примусу як засобу протидії нелегальній міграції: безпековий вимір. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2019. Т. 30 (69), № 4. С. 158–165. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.4/28

Показники діяльності ДМС за 2019 р. Державна міграційна служба України. URL : https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/year/2019_12.pdf

Показники діяльності ДМС за 2020 р. Державна міграційна служба України. URL : https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/year/2020_12.pdf

Показники діяльності ДМС за 2021 р. Державна міграційна служба України. URL : https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/year/2021_12.pdf

Показники діяльності ДМС за 2022 р. Державна міграційна служба України. URL : https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/year/2022_12.pdf

Показники діяльності ДМС за 9 місяців 2023 р. Державна міграційна служба URL : https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/year/2023_9.pdf

Положення про Державну міграційну службу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06. 2014 р. № 360. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/360-2014-%D0%BF

Порядок обчислення строку тимчасового перебування в Україні іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду : Наказ МВС України від 20.07.2015 р. №884. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0944-15#Text

Порядок продовження строку перебування та тимчасового проживання, продовження та скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України : Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 р. № 150. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/150-2012-%D0%BF#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції : Закон України № 2813-IX від 01.12.2022 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2813-20#Text

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави : Закон України від 27.02.2018 р. № 2293-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2293-19#Text

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2023 р. № 979. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2023-%D0%BF#Text

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції : Закон України від 29.06.2023 р. № 3196-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3196-20#Text

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 21.09.2011 р. № 3717-VI. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3773-17

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ