РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.40

Ключові слова:

ринок праці, кризові умови, державна політика, державне регулювання, держава, реформування, управління, зайнятість населення

Анотація

У статті наведено розв’язання актуальної наукової проблеми, пов’язаної із функціонуванням ринку праці та його державним регулюванням в сучасних умовах, та розроблено науково-прикладні підходи, що забезпечують практичне використання отриманих наукових результатів. Вказано на потребу виваженої та обґрунтованої державної політики та адекватного державного регулювання процесів, що відбуваються на ринку праці. Розглянуто принципи державної політики зайнятості на основі Закону України «Про зайнятість населення». Визначено поняття зайнятості та зайнятого населення, керуючись нормами Закону України «Про зайнятість населення». Підкреслено, що ці характеристики зайнятості дають змогу оцінити ситуація на ринку праці та особливості його державного регулювання. Відмічено чинники, дія яких ускладнила ситуацію на ринку праці України в сучасних умовах. Вказано, що трансформації, які спостерігаються в українському суспільстві в останні роки, призвели до значного переформатування попиту на професії. Розглянуто напрями, за якими спостерігалася найбільша кількість вакансій відповідно до професійних груп потенційних працівників за останні два роки. Визначено професії, по яких чисельність безробітних була найбільшою протягом дії воєнного часу в Україні. Зауважено, що найближчим часом важко очікувати відновлення попиту на ті професії, які були важливі десять років тому. Стверджено, що в кризових умовах функціонування ринку праці однією з ключових проблем є оплата праці працівників. Аргументовано, що державне регулювання ринку праці України в кризових умовах повинно являти собою систему заходів, що включає можливість реалізації свободи праці, сприяння в забезпеченні зайнятості та захист від безробіття. Визначено принципи, із дотриманням яких має відбуватися державне регулювання ринку праці в кризових умовах. Обґрунтовано заходи та дії, які необхідно запровадити в життя з метою вдосконалення державного регулювання ринку праці України в кризових умовах. Підсумовано, що першочерговою умовою ефективного функціонування ринку праці та вдосконалення державного регулювання ринку праці України є активізація економічних реформ.

Посилання

Войтик О.Є., Мазій Н.Г. Ринок праці в кризових умовах та напрямки удосконалення його державного регулювання. Демократичне врядування. Вип. 2 (30). 2022. С. 144–157. DOI: https://doi.org/10.23939/dg2022.02.144

Дяченко М.І., Василенко О.П. Державне управління зайнятості населення регіону. Державне управління, удосконалення та розвиток. 2018. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1183 (дата звернення 18.01.2024).

Економіка добробуту: регулювання доходів населення та розвиток ринку праці [Текст]: монографія / Наталія Володимирівна Павліха, Ірина Олександрівна Цимбалюк, Олег Вікторович Уніга, Лілія Миколаївна Коцан, Анастасія Юріївна Савчук. Луцьк : ВежаДрук, 2022. 212 с.

Публічне управління у сфері зайнятості в Україні у контексті євроінтеграції: проблеми, ефективність, інноваційність, результативність: колективна монографія / за наук. ред. д. держ. упр. Р В. Войтович та К.В. Дубич. Київ, 2020. 480 с.

Супрун К. В. Механізми публічного управління інноваційним розвитком сфери зайнятості населення України. Вісник післядипломної освіти. Вип. 17(46) «Серія «Соціальні та поведінкові науки» (психол. 053, економічні 051, держ. управління 281). 2021. С. 236–266.

Про зайнятість населення : Закон України від 01.03.2013р. № 5067-VI. ВВР України. 2013. № 24. Ст. 243.

Попит та пропозиція на зареєстрованому ринку праці у січні-липні 2022 року / Державний центр зайнятості. URL : http:// www.dcz.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ