ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ СИСТЕМИ СУДОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.33

Ключові слова:

система судового адміністрування, судове адміністрування, європейська інтеграція, європеїзація, верховенство права, публічне управління, державне управління, публічне адміністрування, Угода про асоціацію з ЄС

Анотація

Стаття присвячена поглибленому дослідженню поняття та сутності європеїзації системи судового адміністрування в Україні в контексті Угоди про асоціацію з ЄС. Наразі вже складно говорити про ефективність судової влади України, обмежуючись лише питаннями судоустрою, формування суддівського корпусу та процесуальної діяльності суддів. Цілком очевидним є те, що в умовах європейської інтеграції судова реформа потребує комплексності та системності. У статті показано, що система судового адміністрування України створює єдиний організаційно-інформаційний простір для ефективного здійснення суддями судочинства та забезпечує дотримання їх гарантій, встановлених законом, а тому є важливим самостійним об’єктом європеїзації задля виконання європейських домовленостей у сфері юстиції та набуття членства в Європейському Союзі, шлях до якого Україна розпочала з проголошенням своєї незалежності. Дослідження теоретико-методологічних засад європеїзації системи судового адміністрування в Україні надало можливість розкрити її феноменологію поряд з іншими системами публічного управління та адміністрування, сформулювати авторське визначення поняття та визначити її сутність. Отримані результати є підґрунтям для продовження вивчення відповідної проблематики. Поряд із цим, за результатами проведеного дослідження визначено, що важливу роль у процесах європеїзації системи судового адміністрування в Україні відіграє процедура створення нормативно-правових актів, а тому успішність європеїзації системи судового адміністрування в Україні великою мірою залежить від правотворчої політики держави та її реалізації органами судової влади різних рівнів. Європеїзація системи судового адміністрування в Україні має сприяти зміцненню судової влади України та підвищенню її ефективності в контексті Угоди про асоціацію з ЄС.

Посилання

Офіційний вебсайт Представництва Європейського Союзу в Україні. URL : https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk.

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 16.09.2014 №1678-VIІ. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1678-18#n2.

Офіційний вебсайт Міністерства економіки України. URL : https://www.me.gov.ua/Documents/MappedDetails?isSpecial=true&title=RadaZPitanSpivrobitnitstvaMizhUkrainoiuTaYes;

Офіційний вебсайт Постійного представництва України при Раді Європи. URL : https://coe.mfa.gov.ua/.

Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу : Указ Президента Українивід 11.06.1998 № 615/98. URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/U615_98?an=5.

План дій «Україна – Європейський Союз»: дата схвалення Кабінетом Міністрів України 12.02.2005. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_693#Text.

Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 16.09.2014 №1678-VІІ . URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1678-18#n2.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL : https://www.president.gov.ua/documents/constitution.

Ковбасюк Ю.В., Трощинський В.П., Сурмін Ю.П. Енциклопедичний словник з державного управління. Київ : НАДУ . 2010. 820 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція чи європеїзація? Журнал Європейської економіки. Видання Тернопільського національного економічного університету. 2008. Том 7 (1). С. 3–5.

Оржель О. Європейська інтеграція та європеїзація: тотожність та відмінність. Державне управління та місцеве самоврядування. 04/2011. Вип. 2 (9). С. 24–33.

Прокопенко Л., Рудік О., Баштанник В. та ін. Практичний порадник державного службовця з питань європейської інтеграції. Д. : ДРІДУ НАДУ , 2009. Вип. 2: Європеїзація публічного управління. 64 с.

Бєлова А. Поняття та сутність системи судового адміністрування в Україні. Актуальні проблеми науки, освіти і суспільства: досвід та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Дрогобич, 22 лютого 2023 р. С. 83–85.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-ІІІ . URL : https://zakon.rada.gov.ua/go/1402-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ