НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.32

Ключові слова:

нормативно-правове забезпечення, соціальні права, громадяни, Європейський Союз, законодавство, країни, правові норми

Анотація

У статті наведено розв’язання актуальної наукової проблеми, пов’язаної із нормативно-правовим забезпеченням соціальних прав громадян Європейського Союзу, та розроблено науково-прикладні підходи, що забезпечують практичне використання отриманих наукових результатів. Відзначено, що захист прав людини і громадянина базується на нормах вітчизняних та міжнародних документів, які визначають сутність життєдіяльності кожної особи в суспільстві. Відзначено, що правові документи на міжнародному рівні називаються міжнародними стандартами в галузі прав людини, і до них відносять такі норми як міжнародні звичаї, політичні домовленості. В статті розглянуто основні міжнародно-правові акти в галузі захисту прав людини і громадянина. Підкреслено, що усі міжнародні документи, які були прийняті у сфері захисту прав людини та громадянина, мають за основу Статут Організації Об’єднаних Націй. Відповідно до цього в статті зауважено, що в цьому Статуті регламентована основоположна правова норма стосовно затвердження віри в рівність прав великих і малих націй, у рівноправність чоловіків і жінок, у гідність і цінність людської особистості та в основні права людини в цілому. Таким чином, увага Європейського Союзу до питань прав людини виражається у широкому спектрі прав людини, які регламентовані у міжнародних нормативних документах. Окремий акцент при цьому ставиться на соціальних правах людини і громадянина в європейському суспільстві. Аргументовано, що соціальна політика Євросоюзу відрізняється розмаїттям інструментів, за допомогою яких його інститути здійснюють гармонізацію соціальної сфери, сприяють розширенню зайнятості і забезпечують гарантії соціального захисту громадян. Відзначено, що в основі цієї політики лежать відповідні нормативно-правові документи Європейського Союзу, та проаналізовано норми цих правових актів. Підсумовано, що кожна європейська держава, яка позиціонує себе як цивілізоване демократичне суспільство, повинна ратифікувати ці документи і основувати вітчизняне законодавство на стандартах, прийнятих на міжнародному рівні.

Посилання

Олещенко В. Новітня політика Європейського Союзу у сфері соціальних прав. Збірник наукових праць НАДУ. Випуск 1. 2020. С. 58–64.

Орловська І.Г. Європейський стовп соціальних прав як орієнтир соціальної політики України в умовах європейського вектора розвитку. Південноукраїнський правничий часопис. №4. Част. 2. 2022. С. 40-46

Рим О.М. Правові аспекти реалізації Європейським Союзом політики у сфері зайнятості. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2019 № 37. С. 154–158.

Сай Д.В. Лісабонська угода: нові можливості для соціального розвитку. Лісабонський договір – 10 років після набуття чинності. Що змінилося у функціонуванні ЄС? : науково-практична конференція. Тези доповідей. Миколаїв, 2 грудня 2019 р. ЧНУ ім. Петра Могили. Миколаїв, 2019. 464 с.

Тимчишин Т.М. Соціальні права людини в Європейському Союзі. Юридичний науковий електронний журнал. № 1/2020. С. 292-295

Загальна декларація прав людини. Права людини в Україні : Інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-Американського Бюро захисту прав людини. Випуск 21. Київ, 1998. 455 с.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення 20.01.2024р.)

Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права. Права людини в Україні : Інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-Американського Бюро захисту прав людини. Випуск 21. Київ, 1998. 455 с.

Конвенція про попередження злочину геноциду і покарання за нього 1948 року. URL : https://ips.ligazakon.net/document/MU48K03U (дата звернення 20.01.2024р.)

Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_086#Text (дата звернення 20.01.2024р.)

Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення 20.01.2024р.)

Міжнародна конвенція про ліквідацію усіх форм расової дискримінації 1966 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105#Text (дата звернення 20.01.2024р.)

Конвенція про права дитини 1989 року. URL : https://ips.ligazakon.net/document/MU89K01U (дата звернення 20.01.2024р.)

Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації у відношенні до жінок 1979 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text (дата звернення 20.01.2024р.)

Договір про Європейський Союз 1992 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text. (дата звернення 23.01.2024р.)

Договір про функціонування Європейського Союзу 1957 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text. (дата звернення 23.01.2024р.)

Хартія основних прав Європейського Союзу 2000 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06# Text. (дата звернення 23.01.2024р.)

Про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції : Постанова Верховної Ради України від 29.07.2022 № 2483-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2483-20#Text. (дата звернення 23.01.2024р.)

Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961 р. № ETS N 35. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_300. (дата звернення 24.01.2024р.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ