ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ГЛИБИННОГО ПІЗНАННЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ У КОНТЕКСТІ АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.14

Ключові слова:

психіка, активне соціально-психологічне пізнання, несвідоме, глибинно-корекційні результати, психокорекція

Анотація

У статті представлено якісні та кількісні показники результативності глибинного пізнання перинатальної символіки, з відповідними висновками, які доцільно враховувати психологам у їхній практичній роботі з іншими людьми. Дослідження відповідає методологічним основам психодинамічної теорії, в її орієнтованості на цілісність психіки (свідоме/несвідоме), що ставить певні вимоги до дослідної процедури, зокрема, врахування мови цих сфер, відповідно – словесна і образна. Розкривається малодосліджена проблема якісного аналізу результатів глибинного пізнання, що зорієнтована на специфіку смислових параметрів психіки та динаміку взаємопереходів у системі «свідоме/несвідоме» у діагностико-корекційному процесі. Дослідження результативності розкрито через три показники: загальні результати, які отримують учасники груп АСПП; індивідуалізовані результати; формалізовані показники – презентують динаміку глибинно-корекційних результатів. Загальні показники результативності АСПП визначаються сукупним психокорекційним ефектом, який полягає у підвищенні відкритості до нового особистісного досвіду; розвитку умінь та навичок оптимального спілкування (прийняття іншого і себе таким, яким він є, безоцінність суджень, децентрація уваги, вміння бути у ситуації і бути над нею). Індивідуалізовані показники передбачають можливість виходу у процесі глибинного пізнання на специфічно особистісні проблеми суб’єкта (стабілізовану внутрішню суперечність), пізнання якої відзначається неповторністю емпіричного формату, заданого спонтанністю і невимушеністю поведінки, що розкривається у процесі структурно-семантичного аналізу. Вказані результати підтверджуються самозвітами учасників на теми «Я до групи АСПП» і «Я після групи АСПП». Отримaні результaти дозволяють зробити висновок про ефективність проходження учaсникaми глибинної психокорекції зa методом AСПП, що сприяє розвитку рефлексивності, сприйняття себе та інших, розвиток умінь створення емоційного комфорту.

Посилання

Я ценко Т. С. Глибинне пізнання психіки – основа професійної підготовки психолога. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Психологічні науки. 2014. Вип. 45. С. 3-18.

Я ценко Т. С. Архаїчний спадок психіки: психоаналіз феноменології проблеми. Дніпро, 2019. 283 с.

С іденко Ю. О. Візуалізована репрезентація перинатального періоду розвитку психіки суб’єкта у глибинному пізнанні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. 2017. Вип. 2(2). С. 94-99.

Д рагола Л. В. Метафоричність у системі глибинного пізнання психічного майбутнім практичним психологом : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2013. 18 с.

Галушко Л. Я. Мотиваційно-глибинні передумови психокорекції у професійній підготовці мабутнього психолога. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Психологічні науки. 2018. Вип. 7. С. 166-172.

R ogers, C. R., & Dymond, R. F. (Eds.). Psychotherapy and personality change. University of Chicago Press. 1954.

С тандарт вищої освіти України із галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 «Психологія». Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/053-Psykholohiya-bakalavr.28.07-1.pdf.

П анок В.Г. Прикладна психологія. теоретичні проблеми : монографія. Київ : Ніка-Центр, 2017. 188 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30