МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СЕРЖАНТІВ ЯК ВІЙСЬКОВИХ КЕРІВНИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.13

Ключові слова:

управлінська культура, сержант, військовий керівник, професійна діяльність, управлінська компетентність, військовослужбовець, методологічні підходи, мотивація, лідерство

Анотація

В статті визначено, що управлінська культура військових керівників як їх соціально-психологічне та організаційно-поведінкове утворення військово-професійного спрямування дає змогу обґрунтовувати її розвиток у контексті формування професійної суб’єктності, а також спрямованості на забезпечення ефективності прийняття і контролю за виконанням сержантами управлінських рішень. На рівні теоретичного дослідження управлінську культуру сержантів обґрунтовано через призму їхніх суб’єктних характеристик, способів і засобів виконання службових обов’язків. У такому контексті ідея надситуативної активності сержантів як суб’єктів управлінської діяльності дає змогу визначити, як суб’єктні якості впливають на їх активність поза конкретними нетиповими службовими ситуаціями. Наголошується, що управлінська культура сержантів проаналізована відповідно до контексту військово-професійної діяльності військового підрозділу, управлінської ситуації, з урахуванням яких слід приймати управлінські рішення у швидкозмінних обставинах відповідно до положень синергетичного, системного та домінантно-позиційного підходів. Синергетичний підхід дав змогу визначити зміст творчого саморозвитку сержантів як суб’єктів військового управління та їх вплив на управлінську культуру та власне управлінську діяльність. Системний підхід передбачає, що управлінську культуру сержантів потрібно досліджувати з урахуванням взаємопов’язаності елементів управлінської діяльності в системі військового управління, особливо в екстремальних умовах військово-професійної діяльності. Стратегія формування управлінської культури на засадах домінантно-позиційного підходу забезпечує формування та розвиток у сержантів культури управління в певних статусно-рольових позиціях та стимулює процес становлення як суб’єктів управлінської діяльності та лідерів у військовому підрозділі. Ці підходи дали змогу тлумачити управлінську культуру сержантів як системне та водночас складне контекстне психологічне явище, досліджувати її з різних ракурсів і з’ясувати основні чинники, що визначають її особливості.

Посилання

К опаниця О. В . Психолого-педагогічні умови формування професійних (особистісних) якостей сержантського складу Сухопутних військ Збройних сил України. Вісник Національного університету оборони України. 2012. Вип. 6. С. 228–232.

К олесніченко О. С., Мацегора Я. В., Приходько І. І., & Лещенко С. В. Очікування щодо образу командира у військовослужбовців Національної гвардії України. Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи. 2023. № 1(60). С. 69–83.

К арамушка Л. М . Психологія управління. Міленіум. 2003.

К уций О. А. Організаційна (корпоративна) культура у військово-професійному середовищі: оцінка теорії та практики, перспективи досліджень й впровадження. Вісник Національного університету оборони України. 2020. № 3 (56). С. 48–57.

Я гупов В. В. Управлінська культура офіцерів як системна психолого-педагогічна проблема. Військова освіта. 2013. № 2. С. 205–213. http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vios_2013_2_25.pdf

Я гупов В. В. Військова психологія : методологія, теорія та практика. Psyhobook. 2023.

Торчевський Р. В . Управлінська культура офіцерів Збройних Сил України в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях. Вісник Національного університету оборони України. 2020 . № 2. С. 99–105.

L unov Vitalii. The Managerial Culture of Sergeants in the Armed Forces: Decision-making under Uncertainty and the Weight of Responsibility. SSRN Electronic Journal, 2023. Pages 6. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4620027

Osodlo Vasyl, Kovalchuk Oleksandr & Nesterenko Nataliia. Motivational aspects of a military leader’s managerial culture development. International Journal of Behavior Studies in Organizations. 2021. Vol. 6. P. 1–7. https://doi.org/10.32038/JBSO.2021.06.01

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30