ОПИТУВАЛЬНИК АКСІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.12

Ключові слова:

аксіологічна компетентність, компетентність, цінності, ціннісні орієнтації, резілієнтність, поліцейські, працівники Національної поліції, рефлексія, толерантність, саморегуляція, психотравма

Анотація

Представлено результати дослідження, спрямованого на створення психодіагностичної методики «Опитувальник аксіологічної компетентності». Методику створено у відповідності до авторської теоретичної моделі аксіологічної компетентності. Аксіологічну компетентність визначено як здатність розуміти, цінувати і оцінювати цінності, вибирати дії та приймати рішення, які відповідають цінностям, впливати на свої власні ціннісні орієнтації і поведінку на основі цих цінностей. До структури моделі увійшли елементи: компетентність в усвідомленні та аналізі цінностей; компетентність у вираженні цінностей; компетентність у реалізації цінностей в практичній діяльності у різних сферах; конфліктологічна компетентність щодо міжособистісних конфліктів з предмету цінностей; компетентність у розв’язанні внутрішньоособистісних конфліктів у ціннісній сфері; компетентність щодо планування та реалізацій стратегій та конкретних дій щодо розвитку ціннісної сфери, ціннісна гнучкість; толерантність та емпатійність щодо ціннісних розбіжностей; здатність до критичного мислення у ціннісній сфері. У процесі створення методики була отримана емпірична факторна структура Опитувальника аксіологічної компетентності, яка має відмінності від розробленої теоретичної моделі за рахунок об’єднання елементів. Показано, що психометрична оцінка валідності та надійності Опитувальника довела його високу надійність та валідність. Розроблений Опитувальник дозволяє оцінювати аксіологічну компетентність за 5 шкалами: ціннісна рефлексія, ціннісна самореалізація, ціннісна гармонійність, ціннісний розвиток, ціннісна толерантність, а також отримувати її загальний показник. Встановлено описову статистику показників Опитувальника аксіологічної компетентності для вибірки працівників Національної поліції України.

Посилання

Bolton K. Тhe development and validation of the resilience protective factors inventory: a confirmatory factor analysis. University of Texas at Arlington. 2013. 118 p.

Bonnano G. A. Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American psychologist. 2004. № 59. Р. 21.

Connor K.M., Davidson J. R. Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale. Depression and Anxiety. 2003. № 18. Р. 76–82.

Neman R. APA’s resilience initiative. Professional psychology: research and practice. 2005. № 36. Р. 227.

Дубінін Д. О. Аксіологічна компетентність у структурі резильєнтності працівників поліції: концептуалізація поняття. Габітус : науковий журнал. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2023. Випуск 53. С. 178–183.

Савченко О. В. Рефлексивна компетентність: методи та процедури діагностики : монографія. Херсон : ПП В ишемирський В. С., 2016. 286 с.

Большакова А. М. Опитувальник життєтворчих здібностей. Вісник Нац. техніч. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць. Київ : ІВЦ «Політехніка». 2010. № 2 (29). С. 70–75.

Большакова А. М. Особистісна реалізованість людини в онтогенезі 6 дисс. … д-ра психол. наук. Запоріжжя. 2011. 455 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30