РОЛЬ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ ПОДРУЖЖЯ У ВИРІШЕННІ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.11

Ключові слова:

подружжя, особистісна зрілість, сімейні конфлікти

Анотація

У статті представлено результати дослідження особливостей особистісної зрілості подружжя у вирішенні сімейних конфліктів. Сімейна інтеракція супроводжується змінами, які обумовлені внутрішніми та зовнішніми факторами. У соціокультурному просторі сімейний конфлікт розцінюється як таке, чого не має бути, та з іншого боку – сімейний конфлікт може бути рушійною силою розвитку сім’ї та сприяти позитивним змінам сімейних відносин. Метою дослідження є емпіричне вивчення психологічних аспектів особистісної зрілості сімей молодого та середнього подружнього віку у вирішенні сімейних конфліктів. У дослідженні взяли участь 14 подружніх пар, середній вік їхнього сімейного стажу склав 2,2 роки, та 12 пар, у яких середній стаж складає 7,7 років. З’ясовано, що середні показники компонентів особистісної зрілості за шкалами «відповідальність», «глибинні переживання», «життєва філософія», «автономність» вищі в групі сімей середнього подружнього віку, натомість у групі представників молодої сім’ї високі показники фіксуємо за шкалами «толерантність», «самосприйняття» та «контактність». За шкалою загальний показник особистісної зрілості виявлено, що у групі представників молодої сім’ї серед 21% опитаних відміченого високий рівень, тоді як у групі сімей середнього подружнього віку цей рівень притаманний 46% опитаним. Визначено, що у групі сімей молодого подружнього віку існує прямий взаємозв’язок між шкалою «Особистісна зрілість» та шкалами «Компроміс» (r=0,572; p≤0,01), «Співпраця» (r=0,630; p≤0,01), негативну кореляція між шкалою «Особистісна зрілість» та шкалами «Уникнення» (r=-0,362; p≤0,05) «Автономія одного з партнерів» (r=-0,348; p≤0,05). Серед сімей середнього подружнього віку встановлено прямі зв’язки між шкалою «Особистісна зрілість» та шкалою «Компроміс» (r=0,610; p≤0,01), «Співпраця» (r=0,549; p≤0,01), а також обернений корелят із шкалами «Суперництво» (r=-0,301; p≤0,01), «Ставлення до родичів та друзів» (r =- 0,361; p≤0,05), «Виховання дітей» (r=-0,328; p≤0,05), шкалою «Загальний показник сімейних конфліктів». Результати проведеного дослідження слугують подальшим науковим розвідкам та розширенню контингенту досліджуваних.

Посилання

Кругла Т.О. Сімейний конфлікт: причини виникнення, попередження, врегулювання. Медсестринство. 2017. № 7. С. 71–74.

Психологія сім’ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навчально-наочний підручник / за заг. ред. О. М. Цільмак. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. 266 с.

Кляпець О.Я., Ларіна Т.О. Підготовка молоді до подружнього життя : методичні рекомендації. К. : Міленіум, 2009. 104 с.

Кравченко А. В., Тверезовська Н. Т. Виникнення і попередження конфліктів у молодого подружжя. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. 2015. Вип. 22. С. 253–258.

Шаповал І. Особистісна зрілість: структурно-функціональний аналіз. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. Випуск 8. С. 179–185.

Мушкевич М. І., Федоренко Р. П., Магдисюк Л. І., Дучимінська Т. І. Психологія молодої сім’ї. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 235 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30