ПРИЧИНИ І ФОРМИ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.9

Ключові слова:

корупція, державне управління, хабарництво, фаворитизм, непотизм, клієнталізм

Анотація

У статті наведено теоретичні аспекти актуальної наукової проблеми причин і форм корупційних проявів у державному управлінні. Вказано, що корупція є однією із основних перешкод для економічного розвитку та ефективного функціонування системи державного управління. Автор розглядає соціально-психологічні, соціально-політичні, економічні та правові чинники, які визначають причини корупційної поведінки в державному управлінні. Серед соціально-психологічних причин виділяють культурні фактори, такі як родинні та дружбі стосунки, бажання заробити, традиції. Соціально-політичні чинники включають пасивність суспільства та недостатню усвідомленість корупції як глобальної небезпеки. Економічні чинники охоплюють вигідність корупційних дій як конкурентної переваги та ресурс для збагачення чиновників. Правові та організаційно-управлінські аспекти також враховуються у теоретичному аналізі. Автор визначає різні форми корупції, включаючи хабарництво, лобізм, фаворитизм, непотизм та клієнталізм. Детально розглядається хабарництво як взаємна угода між хабародавцем та посадовцем для впливу на дії останнього. Лобізм визначається як практика, спрямована на відстоювання та впровадження інтересів громадян, підприємств та організацій. Фаворитизм, непотизм та клієнталізм також аналізуються як форми корупційних проявів. Фаворитизм визначається як отримання заступництва та привілеїв державних службовців, що ґрунтується на взаємних обіцянках та нерівних відносинах між особами у владі та їхніми підлеглими. У статті звертається увага на те, як цей вид корупції створює умови для надмірного благополуччя обраної групи осіб. На основі наведених визначень, відзначається, що сутність практично всіх форм корупційних проявів полягає у наданні особами на посадах конкретних пільг і привілеїв, а також призначенні на певні посади та наданні різноманітної підтримки певним індивідуумам з метою досягнення своїх особистих корисливих цілей. Це загальний підхід, який охоплює різні форми корупції, включаючи хабарництво, фаворитизм, непотизм, клієнталізм та інші. Автор підкреслює, що обмеження громадянських прав та зростання адміністративних бар’єрів сприяють виникненню та укоріненню корупції. Зауважується на важливості подальшого удосконалення профілактики та запобігання корупції в умовах глобалізації та модернізації.

Посилання

Sadik-Zada, E. R., Gatto, A., & Niftiyev, I.. E-government and petty corruption in public sector service delivery. Technology Analysis & Strategic Management. 2022. P. 1-17.

Bereziuk, S. Yaremchuk, N. Corruption as a destructive factor of economic development. The scientific heritage. 2020. № 47-6. Р. 11–21.

Güemes Cecilia. Wish you were here trust in public administration in Latin America. Revista de Administracao Publica, 2020. № 53. Р. 1067–1090.

Сирота Д., Сергієнко А. Даценко Л. Кримінальна відповідальність та профілактика корупції. Наука і техніка сьогодні. 2023. 13 (27). DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-13(27)-189-202 (дата звернення 06.01.2024)

Шевченко С.О., Сидоренко Н. С. Сутність поняття політичної корупції та її небезпеки в Україні. Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. міжвуз. конф. студентів та молодих учених / за заг. ред. С. О. Шевченка. Д. : ДРІДУ НАДУ .2019. 101-106

Сидоренко Н. С. Удосконалення підходу до державного управління в сфері освіти України з урахуванням передового досвіду країн ЄС . Держава та регіони. Серія : Державне управління. 2020. № 2 (70). С. 139–143. URL : https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/5396 (дата звернення 01.01.2024)

Сидоренко Н., Шевченко С. Електронне урядування та ІКТ як інструменти протидії корупції у контексті світового тренду прозорості публічної служби. Аспекти публічного управління. Вип. 5, С. 72–81. 2020. URL : http://www.aspects.org.ua/ (дата звернення 01.01.2024)

Стельмах А.В. Розвиток інституту лобізму як основи забезпечення державної безпеки України : дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з держ. упр. : 25.00.05. Харків, 2021. 213 с.

Encyclopædia Britannica (15:e upplagan). Chicago: Encyclopædia Britannica. 2007. 556 р.

Титко А. В. Фаворитизм, непотизм, кронізм, клієнтелізм як форми конфлікту інтересів: quid pro. Форум права. 2019. № 2. С. 80–90. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. (дата звернення 06.01.2024)

Çuhadar Seyran Gürsoy. Sosyal politika ile klientalizm ilişkisi; gıda bankacılığı üzerinden bir değerlendirme. Çalışma ve Toplum, 2017. 2.53. Р. 681–702.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30