СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.7

Ключові слова:

управління персоналом, заклад освіти, особливий період, методи управління персоналом, принципи управління, чинники, персонал-технології

Анотація

У статті наведено сучасні аспекти управління персоналом закладу освіти в умовах особливого періоду. Управління персоналом є одним із головних напрямів в будь-якій організації, оскільки результативність та досягнення цілей організації залежать від злагодженості та відповідальності персоналу. На сьогодні існує багато технологій роботи з персоналом, які різняться за напрямом впливу, витратами часу, тривалості та ефективності впливу. Проте варто зазначити, що сучасні методи управління персоналом ґрунтуються на тому, що кожен працівник є людиною, яка має свої особисті соціальні, психологічні та фізіологічні особливості. І саме ці особливості впливатимуть на результативність роботи та соціально-психологічний клімат в організації, що має значний вплив на ефективність роботи персоналу в умовах особливого періоду. Метою дослідження є узагальнення та систематизація методів управління персоналом закладів освіти та інтерпретація результатів дослідження сучасних аспектів управління персоналом у закладах освіти в умовах особливого періоду. Узагальнено та систематизовано підходи до класифікації методів управління персоналом. Схарактеризовано інноваційні персонал-технології, серед яких: залучення персоналу, оцінка діяльності, якісний розвиток, стимулювання, формування ефективної поведінки. Визначено методи, які найчастіше використовують для оцінки діяльності персоналу в закладі освіти, а саме: рейтинг, експертна оцінка, оцінка якостей працівника, метод ділової характеристики, тестування, метод біографічного опису, метод обговорення. Інноваційними методами управління персоналом в закладах освіти є: метод кар’єрограми, сесія питань, коучинг, метод інверсії, E-learning тощо. Проблемами, що постали перед керівниками закладів освіти в особливий період визначено такі: міграція учасників освітнього процесу; організація освітнього процесу дистанційно в особливий період; психологічний клімат у колективі педагогічних працівників та дітей; підготовка освітнього середовища закладів освіти до змішаного навчання; облаштування сховища у закладах освіти; організація навчання у кілька змін; масове звільнення педагогічних працівників; зниження мотивації у персоналу; тривожність батьків за дітей під час перебування у закладах освіти.

Посилання

Шубалий О . М ., Рудь Н . Т ., Гордійчук А . І ., Шубала І . В ., Дзямулич М . І ., Потьомкіна О. В., Середа О. В. Управління персоналом : підручник / за заг. ред. О. М. Шубалого. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ , 2018. 404 с.

Крушельницька О. В. Управління персоналом : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2003. 296 с.

Данюк В. М., Петюх В. М., Цимбалюк С. О. Менеджмент персоналу : навчальний посібник. Київ : КНЕУ , 2006. 398 c.

Іванова М. І., Єгорова Н. О. Використання сучасних методів управління персоналом на виробничих підприємствах. Економiчний вісник НГУ, 2011. №3. С. 82–91.

Яковенко І . В ., Петряєв О . О . Інноваційні методи управління персоналом підприємства. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві: зб. наук. праць за матер. Міжнарод. наук.- практ. конференції (20 березня 2020 року Велико-Тирново, Болгарія). ACC ESS PRESS, 2020. С. 257–262. URL : https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/ 05/Tezy_Bolgaria_03.20/Tezy_Bolgaria_03.20_37.pdf

Лизунова О. М., Іщенко Я. Г, Кондрашова Г. В. Використання інноваційних методів управління персоналом підприємства. Електронне фахове видання Мукачівського національного університету: Економіка та суспільство. Мукачево, 2018. №14 С. 448–456.

Холодницька А. В . Сучасні технології підбору персоналу та можливості їхнього практичного використання. Науковий вісник Полісся. Вип. 1, 2015. С. 61–64.

Устіловська А. Формування інноваційних методів управління персоналом у розрізі праксеологічного підходу. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №4, 2019. С. 100–108.

Волянська-Савчук Л. В ., Мацишина М. В . Використання інноваційних персонал технологій в управлінні персоналом на підприємствах. Економіка і організація управління. №1(33), 2019. С. 33–42. URL : https://cutt.ly/dMhBAEy

Пожар О. М., Зеленський С. В. Управління персоналом : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ », 2008. 199 с.

Деркач М . С . Актуальні питання управління персоналом підприємства в умовах війні : збірка матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Українське сьогодення – 2022: реалії війни та перспективи відновлення країни» (Луцьк, 20–21 жовтня 2022 р.). Луцьк, Донецький національний технічний університет, 2022. С. 209–211.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ