ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ-СИРІТ В СІМ’Ї: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.6.3

Ключові слова:

державна політика, державне управління, діти-сироти, міжнародні стандарти, міжнародний досвід, медична допомога, законодавче регулювання, усиновлення, психологічна підтримка, соціальна робота, соціальна підтримка та захист, фінансова допомога

Анотація

Автором досліджено ключові аспекти ефективного законодавчого регулювання у сфері усиновлення дітей-сиріт, акцентуючи увагу на важливості цілісного підходу. Визначені основні елементи, на яких має базуватися успішна стратегія, включають: міцне законодавче забезпечення, що відповідає міжнародним стандартам; прозорість та доступність процесу усиновлення; всеосяжну систему підтримки для дитини та сім’ї після усиновлення; а також належні механізми відповідальності та контролю. Висвітлюється необхідність створення системи, яка враховує інтереси та потреби дітей-сиріт та активно захищає їх права. Аналіз виділяє важливість створення сприятливих умов для розвитку дитини, які сприятимуть її фізичному, психологічному та емоційному розвитку в рамках прийомної сім’ї. Це включає не лише матеріальну підтримку, але й доступ до освіти та здоров’я. Окрім того, звертається увага на критичну роль систем звітності та відповідальності у процесі усиновлення, які забезпечують захист прав дитини й сприяють відкритості та прозорості процесу. Наголошено, що активне врахування думки дитини є центральним у процесі усиновлення, а система відгуків та скарг стає необхідним механізмом для моніторингу та покращення умов життя дитини після її прийому в сім’ю. З’ясовано, що важливість охоплює не лише матеріальну підтримку, але й забезпечення доступу до освіти та охорони здоров’я. Підкреслено, що важливість прозорих систем звітності та відповідальності, які гарантують права дитини та забезпечують відкритість процесу усиновлення. Відзначено роль дитячої участі та механізмів зворотного зв’язку. Пріоритет розробки чутливих, ефективних та спрямованих на потреби і інтереси дітей-сиріт систем усиновлення.

Посилання

А кімов О.О. (2014). Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні. Державне управління: теорія та практика. 2014. № 1. С. 181–188.

А кімов О.О. (2018). Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 68–74. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.68.

А кімов О.О. (2018). Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 133–138. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.133.

А кімов О.О. (2019). Робастність системи професійної діяльності державних службовців: системогенезний контекст. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 104–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.104.

Б урлака О. (2020). Зарубіжний досвід соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і можливості його використання в Україні. Трудове право. Право соціального забезпечення. 2020 р. № 1. С. 59–64.

Д оля І. Упровадження ефективних форм виховання в системі державної та сімейної опіки: міжнародний досвід та уроку для України. URL : http://old.iss.gov.ua/Moitor/March08/04.htm

І нвестиційний менеджмент: навчальний посібник. / Л. Докієнко та ін. Київ : Академвидав, 2011. 408 с.

К ирсанова Н. (2019). Які підстави є достатніми для скасування усиновлення: рішення КЦС ВС Судово-юридична газета. 2019 р. URL : https://sud.ua/ru/news/publication/147771-yaki-pidstavi-ye-dostatnimi

К лименко В. Фінансовий ринок : навчальний посібник. /за ред. Павлова В. І. та ін. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. 358 с.

М ордань О. (2012). Міжнародна практика реформування державної системи опіки: досвід для України. Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наук. праць. 2012 р. № 2. С. 75–85.

П ліско Є., Тіщенко В. Аналіз сучасного стану соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. URL : http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/259992/256359

С ьомін О. (2020). Правові засади влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: проблемні питання та напрями вирішення. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020 р. № 5. URL : http://www.nvppp.in.ua/vip/2020/5/tom_1/16.pdf

У сиченко К. (2019). Усиновлення або порядок дій при усиновлені дитини. 2019 р. URL : https://protocol.ua/ua/usinovlennya_abo_poryadok_diy_pri_usinovleni_ditini/

Sukhova, K., Borodin, Y., Tarasenko, T., & Komarova, K. (2022) Organizational mechanism of state management of social services in territorial communities. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 12(1), XXVII, 188–192.

V enediktov, V., Boiko, V., Kravchenko, I., & Tyshchenko, O. (2021) European standards of mediation in civil disputes and their implementation in Ukraine: theory and practice. Ad Alta : Journal of interdisciplinary research, 11(2), XXI, 25–29.

Z apara, S., Pronina, O., & Lohvinenko, M. (2021) Legal regulation of the land market: European experience and Ukrainian realities. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 11(2), XXI, 18–24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ