СТРАТЕГУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: АНАЛІЗ УПРОВАДЖЕНЬ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.26

Ключові слова:

державне управління, стратегія, комунікаційна політика, органи влади, громадськість, війна, публічноуправлінська діяльність

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми у сфері державного управління, а саме стратегуванню комунікаційної діяльності. Зазначена тема вивчається крізь призму історичного та інституційного аналізу упровадження комунікацій у сфері державного управління. Визначено, що в Україні комунікаційна політика органів влади не регулюється спеціальним законом. Частіше за все, органи державної влади у міждержавній, міжсекторальній та міжгалузевій взаємодії керуються окремими позиціями інституційної нормативно-правової бази. Підтверджено, що на нинішньому етапі розвитку української держави постійно відчуваються проблеми комунікації у публічному управлінні, які особливо загострюються в ситуаціях кризового стану (пандемія COVID-19, повномасштабна війна). Визначено, що в незалежній Україні комунікація у сфері державного управління як управлінська функція характеризується етапністю формування та розвитку. Виокремлено чотири основні етапи: етап початкового становлення (1996–2004); етап стихійного формування стратегій комунікативної діяльності (2005–2014 рр.); етап стратегування комунікацій у сфері публічного управління на засадах євроінтеграційного та євроатлантичного курсу (2015–2019 р.р.); етап централізованого управління комунікацією в умовах кризового стану (2020– по теперішній час). Цей етап характеризується прискореним розвитком інформаційно-комунікаційних систем управління. Створення у 2019 році Міністерства цифрової трансформації України остаточно завершило формування інституційного середовища реалізації комунікаційної політики органів влади у дистанційному форматі. Визначено, що найбільш активно комунікаційна політика формувалась та реалізовувалась в органах виконавчої влади у порівнянні із органами законодавчої та судової гілок влади. Зроблено висновок, що централізація управління інформацією в умовах кризового стану є надійним бар’єром для дезінформації та дозволяє уряду надавати органам влади, органам місцевого самоврядування, громадськості та урядам інших країн найбільш достовірну науково обгрунтовану інформацію. Задля цього на урядовому рівні функціонує консультативно-дорадчий орган – Рада з питань комунікацій.

Посилання

Про запровадження воєнного стану в Україні: указ Президента України № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2591

Борисенко О.П., Чернокалова К.О. Комунікація як інструмент державного управління: сучасні тенденці. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 2 (25). URL: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2020/2/12.pdf

Соціальні комунікації та медіатехнології у контексті міждисциплінарних досліджень: моногр. / В. М. Дрешпак, Н. О. Кодацька, Г. А. Сенкевич [та ін.]; за заг. ред. В. М. Дрешпака. Дніпро: УМСФ, 2023. 229 с.

Драгомирецька, Н. М. Сучасні тенденції комунікацій у державному управлінні. Публічне урядування, 2015. № 1 (1). С. 85–96.

Syvak, T., Shkliaruk, M., Kopanchuk, V., Postupna, О., Fendo, O. (2023). Structure and Function of Strategic Communications in the System of National and Informational State Security. In: Radchenko, O., Kovach, V., Semenets-Orlova, I., Zaporozhets, A. (eds) National Security Drivers of Ukraine. Contributions to Political Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33724-6_9

Кучабський А.Г., Бажинова О.А. Механізми комунікації влади та громадськості в умовах глобалізації. Публічне управління: теорія та практика. 2012. № 4 (12). С. 196–201.

Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій: указ Президента України від 26 березня 1999 р. № 284. URL: http://surl.li/najvl

Про утворення Центру комунікації: постанова КМУ від 25 липня 2005 р. N 640. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640-2005-%D0%BF#Text

Про рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні: постанова ВРУ від 1 грудня 2005 року № 3175. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3175-15#Text

Стратегічні напрямки та завдання щодо залучення міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями на 2009-2012 роки: розпорядження КМУ від 3 вересня 2009 р. № 1156-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1156-2009-%D1%80#Text

Про затвердження Стратегії інформаційно-профілактичної діяльності щодо протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення: наказ МОЗ України від 02.02.2010 № 67. URL:http://surl.li/naiwi

Стратегічний план розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки: розпорядження КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 869-р. URL: http://surl.li/najaf

Стратегія розвитку судової влади України на 2015-2019 роки: рішення XII позачергового з’їзду суддів України від 25.09.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0011415-14#Text

Про утворення Ради з питань комунікацій: постанова КМУ від 16 жовтня 2014 р. № 544. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/544-2014-%D0%BF#Text

Угода між урядом України та організацією північноатлантичного договору про статус Представництва НАТО в Україні, ратифікована Законом України № 989-VIII від 04.02.2016.

Воєнна доктрина України: указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015?find=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA#Text

Vitto, V. Defense Science Board Task Force, Report of the Defense Science Board Task. Force on Managed Information Dissemination. Washington, DC: Department of Defense, 2001. URL: https://dsb.cto.mil/reports/2000s/ADA396312.pdf

Презентовано Концепцію реформи урядових комунікацій, розроблену Міністерством інформаційної політики України. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/248775821

Скорук О. П. Кризові комунікації під час пандемії COVID-19. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. 2020. Вип. 59. С. 118–123.

Про забезпечення електронними комунікаційними послугами в умовах воєнного стану: рішення РНБО від 26 листопада 2022 року. URL: http://surl.li/napjl

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 5 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 5.1 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ