ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СЛУЖБОВОЇ КАР’ЄРИ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.20

Ключові слова:

службова кар’єра, проходження служби, просування по службі, реалізація службової кар’єри, органи Національної поліції України

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей реалізації службової кар’єри в органах Національної поліції України та основних проблем, що виникають під час проходження служби та реалізації службової кар’єри в органах Національної поліції України. Проаналізовано сутність поняття «службової кар’єри в органах Національної поліції України», як суб’єктивне (свідоме та добровільне) усвідомлення та прийняття працівником органу Національної поліції значення своєї службової та професійної діяльності в правоохоронному органі. Розглянуто правові засади що регламентують особливості реалізації службової кар’єри в структурних підрозділах Національної поліції. Встановлено, що робота з кадрами в органах Національної поліції є важливим фактором в процесі реалізації службової кар’єри і просування по службі. Організація належного управління кадрами допомагає залучати, навчати, оцінювати та розвивати кваліфікованих працівників. Сформульовано висновок щодо того, що для просування по службі та реалізації службової кар’єри в органах Національної поліції, співробітникам потрібно постійно удосконалювати рівень своєї професійної майстерності, покращувати свої професійні навички та знання, брати участь у тренінгах, курсах підвищення кваліфікації та інших професійних заходах, займатися самоосвітою. Збереження фізичної та емоційної стійкості, здатність ефективно управляти стресом є важливим навичками, які впливають на процеси реалізації успішної кар’єри в поліції. Лідерські якості також сприяють просуванню по службі, такі як: ініціативність, вміння керувати іншими, здатність вирішувати проблеми та приймати відповідальні рішення. Ефективне спілкування з колегами, надійна співпраця та взаємодія з іншими відділами та структурами, здатність працювати в команді та знаходити конструктивні рішення сприяє успіху в процесі просування по службі. Належне виконання поліцейським службових обов’язків, сумлінне та відповідальне здійснення поставлених керівництвом завдань, дотримання високих стандартів етики та чесності, від яких залежить довіра громадян до поліції, та такі цінності як, справедливість та професійність, мають бути пріоритетними у поліцейській діяльності.

Посилання

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р № 580-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

Про Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023-2027 роки: Указ Президента України від 11.05.2023 р. № 273/2023 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273/2023#Text

Ізбаш К. С., Славінська І. В. Сучасний стан кадрового забезпечення персоналу органів і підрозділів Національної поліції України. Юридичний науковий електронний журнал. Вип. 1. 2021. С. 165–168. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2021/41.pdf

Кісіль З. Р. Особливості підготовки поліцейських кадрів: міжнародний досвід. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України. Харків, 2019. С. 32–37. URL: https://univd.edu.ua/general/publishing/konf/05_04_2019/pdf/8.pdf

Клочко А. М. До проблеми вдосконалення кадрового забезпечення Національної поліції України. Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матер.V Всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 2016. С. 86–88.

Кікінчук В. Ю. Сутність службової кар’єри в органах Національної поліції. Юридичний науковий електронний журнал № 6. 2016. С. 146–149. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2016/43.pdf.

Тишлек М. М. Функції кадрового забезпечення управління в системі органів Національної поліції України. Юридичний науковий електронний журнал. № 1. 2023. С. 629–632. URL: http://www.lsej.org.ua/1_2023/148.pdf

Іваниця А. В. Державна служба в Національній поліції України. Юридичний бюлетень. випуск 7. ч. 2. 2018. С. 33–40. URL: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2018/7_2018/part_2/7.pdf

Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text

Ганжа О. О. Напрямки вдосконалення окремих організаційних засад службової кар’єри в органах поліції. Юридична наука №6. 2020. С. 297–304.

Про затвердження Інструкції про порядок проведення атестування поліцейських МВС України: Інструкція від 17.11.2015 р. № 1465. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15#Text

Костенко О. О., Грущинська Н. М. Формування та реалізація кадрової політики в органах публічної влади: вітчизняний та зарубіжний досвід. Економічний простір. 2020. С. 77–82. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/601/587

Хатнюк Ю. А., Кравець О. Б. Шляхи вдосконалення управлінської діяльності керівників органів і підрозділів Національної поліції України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 2. 2019. С. 149–152. URL: http://apnl.dnu.in.ua/2_2019/36.pdf

Охріменко І.М. Психологічні особливості відбору кадрів на керівні посади органів поліції зарубіжних країн. Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України: збірн. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. Харків. 2016. С. 75–79.

Про Дисциплінарний статут Національної поліції України: Закон України, Статут від 15.03.2018 № 2337-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2337-19#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30