СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.16

Ключові слова:

судовий експерт, особистість, професійне функціонування, структура, компонент, показник, особливість

Анотація

Дане дослідження присвячене проблемі структурно-функціональних характеристик особистісно-професійного функціонування судового експерта, що створює передумови для науково-психологічного аналізу подальшої динаміки особистісної самореалізації та професійної успішності фахівця судової експертизи, оптимізації процесів втілення соціально-професійного потенціалу. Метою дослідження є теоретико-методологічний та емпіричний аналіз основних структурно-функціональних психологічних характеристик особистісно-професійного функціонування судового експерта, в якості методик психолого-діагностичної роботи використані методики діагностики смисложиттєвої орієнтації, діагностики рівня суб’єктивного контролю, діагностики готовності до ризику, діагностики професійної самосвідомості фахівця за допомогою вільного самоопису. Встановлено, що особистісно-професійне функціонування судового експерта доречно розуміти як індивідуально детермінований та суспільно обумовлений, частково формально регламентований, усвідомлюваний та вмотивований, багаторівневий та структурований процес професійного та соціального зростання, основним результатом якого виступає особистісна ідентичність та висока професійна успішність, формування належного підґрунтя професійної самореалізації та особистісної самоактуалізація фахівця в галузі судової експертизи. Доведено, що достатньо важливим механізмом особистісно-професійного функціонування судового експерта є зростання рівня його вираженості не лише на кількісному рівні, але й на рівні якісного переструктурування сукупності основних показників особистісно-професійне функціонування судового експерта. Вдалося встановити, що особистісно-професійне функціонування судового експерта являє собою доволі розвинене, багатогранне та складне психологічне утворення (задіяна значна кількість компонент, що належать до різних сфер психіки людини) із домінування факторів смисложиттєвих орієнтацій, суб’єктивного контролю та професійної самосвідомості.

Посилання

Гаспарян С. Г. Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення судово-експертних установ України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків. 2019. 20 с.

Джавадов Ф. М. Концептуальні основи розвитку судової експертизи в сучасних умовах: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.09. К., 2000. 30 с.

Контимирова В. В. Адміністративно-правове забезпечення взаємодії між судово-експертними установами України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків. 2020. 20 с.

Остропілець А. В. Адміністративно-правове забезпечення діяльності судово-експертних установ України: дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». Харків. 187 c.

Стрілець Г. О. Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ. 2009. 19 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30