ФОРМУВАННЯ РЕЗИЛІЄНТНОСТІ СПОРТСМЕНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.15

Ключові слова:

стресостійкість, резилієнтність, релаксація, майндфулнес, формування резилієнтності спорсменів, принципи формування резилієнтності

Анотація

У статті розглянуто особливості регуляції психоемоційного стану спортсменів в умовах воєнного часу. Проблема стресостійкості займає особливе місце у підготовці, навчанні та вихованні висококваліфікованих спортсменів чия діяльність пов'язана з високим ступенем ризику, особливим стрес-фактором являються умови небезбечної життєдіяльності, які є на постійній основі в умовах воєнного часу. У зв'язку з цим та зі зростанням спортивної конкуренції, підвищеним рівнем вимог, щодо виступів спортсменів на змаганнях, роль «психологічного фактору» у спорті стає дедалі відчутнішою. Слід зазначити, що будь-який вид сучасного спорту висуває дедалі жорсткіші вимоги, що суттєво впливають на психічну діяльність спортсменів та рівень регуляції емоційно-вольових процесів. Довготривалий період часу дослідження у сфері стресостійкості мали однотиповий характер, дослідники вважали, що основним стрес-фактором у спортивній діяльності є фізичне навантаження, без урахування компонентів індивідульно-особистісних характеристик. Насправді психологічні чинники у спорті є вагомими стресорами, що суттєво впливають на тренувальну та змагальну діяльність спортсменів, а також на якість життя в повсякденному житті. В даний період часу спортсменам доводиться протистояти низці стрес-факторів, які можна розділити на дві основні групи – передзмагальні та змагальні, а також особливостями перебігу повсякденного життя в небезпечних обставинах. Саме сприйняття стрес-факторів спортсменами є дуже індивідуальними та вибірковими, тому особливу увагу потрібно звертати на психоемоційний стан спортсменів та навчати навикам психоемойної регуляції свого стану, що формує резиєнтність до певних умов середовища. Спортсмени можуть досягати високих результатів в стресових ситуаціях тільки в тому випадку, якщо мають навички ефективного управління своїм психоемоційним станом. Проблема стійкості до стресу у змагальній діяльності виникає при досить високому рівні майстерності спортмена та вмінні проявити себе, сконцентрувати увагу, врегулювати психоемоційні процеси, тобто злсередитись на необхідних важливих моментах. Одним із компонентів спортивної майстерності саме є вміння спортсменів демонструвати свою психологічну готовність під час змагань, що домогає показати найвищі результати.

Посилання

Воронова В. І. Психологія спорту: навч. посібник. Київ: Олімпійська література, 2007. 298 с.

Курдибаха, О. М. Вплив стресу на емоційно-вольову сферу у дитячому віці. Психологія кризових станів: наука і практика, 2021. 95 с.

Курдибаха О. М. Психологічна підготовка спортменів в спортивній діяльності. Науковий журнал з соціології та психології «Габітус». Випуск 18. Т. 2, 2020. С. 72–76. http://habitus.od.ua/journals/2020/18-2020/part%202/15.pdf

Курдибаха О. М. Гендерна соціалізація особистості в спортивній діяльності. The 7th International scientific and practical conference «World science: problems, prospects and innovations». Perfect Publishing, Toronto, Canada, 2021. 430 с. https://repo.dma.dp.ua/6384/1/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-24-26.03.21_P.%20382-388.pdf

Курдибаха О. М. Резилієнтність спортсменів в спортивній діяльності в умовах воєнного часу. The 5-th International scientific and practical conference «Progressive research in the modern world». BoScience Publisher, Boston, USA, 2023. P. 437–440. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/02/PROGRESSIVE-RESEARCHIN-THE-MODERN-WORLD-1-3.02.23.pdf

Курдибаха О. М. Вплив стресогенних факторів на емоційно-вольову сферу спортсменів в змагальній діяльності. Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів спортивної діяльності: Матеріали II Всеукраїнської наукової електронної конференції. Київ, 2019. С. 27–28.

Курдибаха О. М. Психологічні особливості гендерної соціалізації підлітків в умовах позашкільних навчальних закладів //Режим доступу: http://psychology-naesua. institute/files/pdf/dis_kurdybakha_1494181211. pdf.

Petrovska, T., Sova, V., Voronova, V., Borysova O., Kurdybakha O. Features of self-esteem and level of ambition in athletes of different qualifications. Journal of Physical Education and Sportthis link is disabled, 2022, 22(3), pp. 593–599. https://efsupit.ro/images/stories/septembrie2021/Art%20338.pdf

Selye H. Stress without distress. In Psychopathology of Human Adaptation. 1976. P. 137–146.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30