ЕКЗИСТЕНЦІЯ ТА ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ПЕРЕЖИВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВОЄННИЙ ДІЙ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.14

Ключові слова:

екзистенція, екзистенційні переживання, війна, здобувачі вищої освіти, самодистанціювання, самотрансценденція, свобода, відповідальність

Анотація

У статті наведено результати емпіричного дослідження екзистенційних переживань здобувачів вищої освіти у період воєнної агресії росії проти України. Визначено середні показники складових екзистенції, а саме само дистанціювання (нижче середнього), самотрансценденції (вище середнього), свободи (нижче середнього) та відповідальності (нижче середнього). Також наведено результати кореляційного аналізу за шкалами методик. Виявлено, що шкала «Самодистанціювання» має зв’язки з базовими переконаннями особистості («Доброта людей», «Справедливість», «Контрольованість світу», «Цінність Я», «Ступінь самоконтролю»); цінностями «Традиція», «Універсалізм», «Самостійність», «Стимуляція», «Гедонізм», «Досягнення» та показниками часової перспективи («Негативне минуле», «Гедоністичне теперішнє» та «Фаталістичне теперішнє»). Параметр «Самотрансценденція» має наявні кореляційні зв’язки з базовими переконаннями «Доброта людей», «Справедливість», «Цінність Я», «Ступінь самоконтролю», «Удача», з цінністю «Самостійність» та шкалою часової перспективи «Фаталістичне теперішнє» Показник «Свобода» характеризується кореляційними зв’язками з такими базовими переконаннями, як «Доброта людей», «Контрольованість світу», «Цінність Я», «Ступінь самоконтролю», «Удача»; з цінностями: «Самостійність», «Стимуляція», «Конформізм», «Традиція», «Гедонізм» і параметрами часової перспективи, а саме «Негативне минуле», «Гедоністичне теперішнє» та «Фаталістичне теперішнє». Шкала «Відповідальність» має виражені кореляційні зв’язки із базовими переконаннями «Доброта людей», «Цінність Я», «Ступінь самоконтролю», «Удача»; з цінностями «Конформізм», «Традиція», «Універсалізм», «Безпека» та усіма складовими часової перспективи («Негативне минуле», «Гедоністичне теперішнє», «Майбутнє», «Позитивне минуле», «Фаталістичне теперішнє» та парметром «Стресостійкість» .

Посилання

Сватенкова Т. Екзистенційні переживання у юнацькому віці як чинник побудови ціннісно-орієнтаційного простору. Психологія особистості. 2013. № 1(4). С. 262–269.

Руденко М.С. Особливості екзистенційних переживань студентів-психологів (в контексті теорії А. Ленгле). Сучасні виміри практичної психології : збірник робіт студентів кафедри загальної та практичної психології / відп. ред. М. В. Папуча. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. С. 206–213.

Субашкевич І. Р. Формування ціннісно-смислової сфери сфери студентів педагогічних спеціальностей засобами медіапсихологічних технологій [практ. посіб.]. Львів : Растр-7, 2016. 60 с.

Штепа О. С. Особистісна зрілість: Модель. Опитувальник. Тренінг. Монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 210 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30