ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.11

Ключові слова:

творчість, творчі здібності, розвиток творчих здібностей, діти дошкільного віку, заклад дошкільної освіти

Анотація

У даній публікації розкрито характерні особливості творчої діяльності дітей дошкільного віку у контексті її суб’єктивних аспектів, її продукту та умов, за яких протікає творчий процес. Оскільки більшістю науковців відстоюється думка про те, що творчі здібності дошкільнят належать до тих психічних процесів, які інтенсивно розвиваються на даному віковому етапі, і без яких не обійтися зрілій особистості надалі, значна увага автора зосереджена навколо обґрунтування новітніх методів та прийомів роботи з розвитку творчих здібностей дошкільнят. Серед таких методів виділено наступні: створення доступних проблемних ситуацій, постановка творчих завдань, формування евристичної структури досвіду дитини й засобів її діяльності, ігри на розвиток асоціативного та діалектичного мислення, художнє слово (читання художньої літератури, розповідання казок, легенд, прислів’їв, загадування загадок, використання ігрових прийомів, елементів дослідів. інтелектуальні та дидактичні ігри екологічного спрямування), засоби і методи театрально-ігрової діяльності. Акцентована увага на важливості створення ситуації успіху з метою активізації інтересу дітей до творчості. Серед вдалих психологічних прийомів створення ситуацій успіху виділено такі як «лінія горизонту» (схвалення початкового успіху дитини і повторення завдання на складнішому рівні), «авансування» (спільне індивідуальне виконання з дитиною завдання, яке вдається їй складно), «радість групи» (навіювання дитині віри в себе) та інші. У статті також звернута увага на умови розвитку творчих здібностей дітей, а саме організація цілеспрямованої діяльності вихованців у закладі дошкільної освіти та сім’ї. З цією метою варто націлювати увагу батьків на збагачення дітей яскравими враженнями, забезпечення емоційно-інтелектуального досвіду, виховання вольових якостей, на психологічну свободу і відчуття психологічної безпеки дітей.

Посилання

Закон України «Про дошкільну освіту» (Документ 2628-III, чинний, поточна редакція від 02.04.2022, підстава – 2153-IX). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text (дата звернення: 12.06.2023).

Базовий компонент дошкільної освіти / Т. О. Піроженко та ін. Київ, 2021. 37 с.

Дитина. Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проєкту В. О. Огнев’юк; наук. ред. Г. В. Бєлєнька. Київ: Ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 440 с.

Біла І. М. Творчість та її розвиток у дітей. Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Київ, 2001. Т. ІІІ. С. 31–37.

Кульчицька О. І. Творча обдарованість. Специфіка дитячої обдарованості. Обдарована дитина. 2001. № 1. С. 20−34.

Андрійчук О., Заремба Л. Проблема розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку: теоретичний аспект. Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. №1 (8). С. 8–12.

Архипова С., Кушнірик Н. Методика розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку. Педагогічні науки. 2009. Вип. 2. С. 41–48.

Позняк Т. М. Розвиток творчих здібностей дитини. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка: Зб. наук. пр. 2011. Вип. 94. С. 97–101.

Кошель А. П., Кошель В. М. Розвиток творчої особистості дошкільника в умовах ДНЗ. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка: Збірник наукових праць. 2009. Вип. 68. С. 52–56.

Кузьменко В. У. Розвиток індивідуальності дитини 3-7 років : монографія. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. 354 с.

Гетман Н. М. Система роботи дошкільного навчального закладу щодо створення умов для креативного розвитку особистості дитини. URL: http://klasna.com.ua/ru/article/sistema-roboti-doshkilnogo-navchalnogo-zak.html (дата звернення: 12.06.2023).

Жигайло О. О. Психолого-педагогічні аспекти формування креативного мислення дітей молодшого шкільного віку. Проблеми сучасної психології. 2011. Вип. 12. С. 393–401.

Кондратець І., В'язовська О. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобом експериментування з матеріалами. Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи. 2021. С. 63–67.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30