ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.8

Ключові слова:

державна політика, природні ресурси, водні ресурси, землі атмосферне повітря, нормативно-правове регулювання, євроінтеграція, інструменти реалізації, моделі втілення, економіка, природокористування, сучасні тенденції розвитку, перспективи, програми забезпечення, правове регулювання, охорона довкілля, доцільне користування

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади реалізації державної політики в сфері природних ресурсів в Україні; охарактеризовано основні моделі втілення державної політики в сфері природних ресурсів в Україні; визначено фактори впливу на становлення вітчизняної державної політики в сфері природних ресурсів; проаналізовано загальнодержавний та регіональний аспекти державної політики в сфері природних ресурсів в Україні; визначено стратегічні цілі та інструменти реалізації державної політики в сфері природних ресурсів в Україні; досліджено стан євроінтеграційних процесів в сфері природних ресурсів, запропоновано напрямки вдосконалення державної політики в сфері природних ресурсів в Україні. Метою дослідження є удосконалення державної політики у сфері природних ресурсів в Україні шляхом формування та актуалізації нормативно-правового забезпечення, втілення економічних засад природокористування. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що важлива роль у процесі забезпечення екологічної безпеки України належить запровадженню «Концепції сталого розвитку України», яка передбачає запровадження рамкових вимог щодо запровадження відповідних інструментів, які слугують покращенню навколишнього середовища та умов життєдіяльності населення. Інструментальна доцільність запровадження такої концепції зумовлена низкою об’єктивних факторів, які характеризують сучасний екологічний стан в Україні. У контексті аналізу оптимізаційних механізмів забезпечення переходу України до умов сталого розвитку окрему увагу також варто приділити запровадженню стратегічно орієнтованої державної екологічної політики, спрямованої на створення та збереження сприятливих умов навколишнього природного середовища. Її оптимізаційними складовими має виступати: підвищення якості життя і поліпшення здоров’я населення, підтримання екологічної рівноваги на території відповідно до прийнятих міжнародних правових екологічних вимог, а також національних і локальних нормативно-правих актів.

Посилання

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 черв. 19991 № 1264-XII. Редакція від 08 жовтн. 2023 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (дата звернення: 28.11.2023).

Тішкова Н.Л. Реформування державного управління охороною навколишнього середовища в контексті Європейської інтеграції України : дис. на здобуття к. держ. упр. : 25:00:01 / : дис. на здобуття д-ра. держ. упр. : 25:00:02 / Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2021. 43 с.

Аналіз державних стратегічних документів України щодо врахування адаптованих для України Цілей Сталого Розвитку до 2030 року : Аналітична доповідь. Київ : Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017. 84 с.

Міністерство екології та природних ресурсів України: Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2021 році URL:https://mepr.gov.ua/wpcontent/uploads/2023/01/Natsdopovid-2021-n.pdf

Louis J. Kotzé (2012). Arguing Global Environmental Constitutionalism. Transnational Environmen-tal Law, 1. pp 199–233. URL: http://journals.cambridge.org/.

Концепція загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005–2025 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 № 675-р [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/675-2004-%D1%80.

Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-%D1%80.

Лісовий кодекс України : від 21 січн. 1994 р. № 3852-ХІІ Редакція від 23 березн. 2023 р: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#Text

Водний кодекс України : від 6 червня 1995 p. № 213/95-ВР Редакція від 17 верес. 2023 р: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text

Земельний кодекс України : від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ Редакція від 17 верес. 2023р. : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text

Кодекс України про надра : від 27 липня 1994 р. № 133/94-ВР Редакція від 01 жовт. 2023р. : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр.

Кодекс цивільного захисту України: Кодекс : від 02 жовтня 2012 року № 5403VI Редакція від 27 лист. 2023р.: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5403-17

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ