АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ТА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ДІТЕЙ-СИРІТ В ПРИЙОМНИХ СІМ’ЯХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.4

Ключові слова:

державна політика, державне управління, діти-сироти, міжнародні стандарти, медична допомога, психологічна підтримка, соціальна робота, соціальна підтримка, фінансова допомога

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та аналізу міжнародних стандартів та політик, які стосуються дітей-сиріт та їхнього віднесення до прийомних сімей. Аналіз передбачає вивчення міжнародних конвенцій та угод, що регулюють права та захист дітей-сиріт, а також дослідження державних програм та законодавства, які визначають політику прийому дітей-сиріт в сім’ї. Результати аналізу можуть бути корисними для вдосконалення законодавства та політик, спрямованих на покращення долі цих дітей та забезпечення їхнього гідного життя в прийомних сім’ях. Наголошено на аналіз міжнародних стандартів та державної політики стосовно дітей-сиріт в прийомних сім’ях дозволяє виявити важливі аспекти захисту та підтримки цієї вразливої групи дітей. Вивчення міжнародних конвенцій та угод допомагає з’ясувати стандарти, які мають бути дотримані національними урядами з метою забезпечення прав та добробуту дітей-сиріт. Досліджено, що державну політику в даній області дозволяє оцінити ефективність інституційних заходів та програм, спрямованих на підтримку прийомних сімей та дітей-сиріт. Знання про існуючі закони та програми дає можливість виявити прогалини у реалізації політики та визначити можливі шляхи їх виправлення. Визначено, що аналіз є ключовим етапом для забезпечення високого рівня захисту та підтримки дітей-сиріт в прийомних сім’ях і сприяє розвитку національних стратегій, спрямованих на поліпшення їхньої долі та гарантує їхнє право на щасливе та стабільне дитинство. Підкреслено, що різні аспекти догляду за дітьми-сиротами та їхньої інтеграції в сім’ї та суспільство. Основний акцент зроблено на створенні безпечного та підтримуючого середовища для цих дітей, а також на важливості надання їм емоційної підтримки та розвитку соціальних навичок. Обґрунтовано, що роль фінансової підтримки, медичної допомоги та освіти для прийомних сімей та дітей, а також необхідність систематичного моніторингу та оцінки для забезпечення дотримання стандартів та політики в цій галузі. Наголошено на важливості розвитку соціальної свідомості стосовно прав і потреб дітей-сиріт, і висунуто пропозиції щодо популяризації прийому дітей-сиріт в сім’ях та освіти громади з цієї теми.

Посилання

Акімов О.О. Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні / О.О. Акімов // Державне управління: теорія та практика. 2014. № 1. С. 181–188.

Акімов О.О. Функціональні чинники системогенезу професійної діяльності державних службовців / О.О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 68–74. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.68.

Акімов О.О. Концепт системогенезу професійної діяльності державних службовців / О.О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 23. С. 133–138. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.23.133.

Акімов О.О. Робастність системи професійної діяльності державних службовців: системогенезний контекст / О.О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 5. С. 104–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.5.104.

Бурлака О. Зарубіжний досвід соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і можливості його використання в Україні. Трудове право. Право соціального забезпечення. 2020 р. № 1. С. 59–64.

Доля І. Упровадження ефективних форм виховання в системі державної та сімейної опіки: міжнародний досвід та уроку для України. URL: http://old.iss.gov.ua/Moitor/March08/04.htm

Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=26159 (дата звернення: 15.10.2023).

Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник. / Л. Докієнко та ін. Київ : Академвидав, 2011. 408 с.

Клименко В. Фінансовий ринок : навчальний посібник. /за ред. Павлова В. І. та ін. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. 358 с.

Князька Л. Порівняльний аналіз соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні та республіці Польща. Трудове право: право соціального забезпечення. 2019 р. № 2. С. 63–69.

Мордань О. Міжнародна практика реформування державної системи опіки: досвід для України. Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наук. праць. 2012 р. № 2. С. 75–85.

Пліско Є., Тіщенко В. Аналіз сучасного стану соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 2022. URL : http://profped.ddpu.edu.ua/article/view/259992/256359 (дата звернення: 15.10.2023).

Сьомін О. Правові засади влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: проблемні питання та напрями вирішення. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020 р. № 5 URL : http://www.nvppp.in.ua/vip/2020/5/tom_1/16.pdf (дата звернення: 15.10.2023).

Sukhova, K., Borodin, Y., Tarasenko, T., & Komarova, K. (2022) Organizational mechanism of state management of social services in territorial communities. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 12(1), XXVII, 188–192.

Venediktov, V., Boiko, V., Kravchenko, I., & Tyshchenko, O. (2021) European standards of mediation in civil disputes and their implementation in Ukraine: theory and practice. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 11(2), XXI, 25–29.

Zapara, S., Pronina, O., & Lohvinenko, M. (2021) Legal regulation of the land market: European experience and Ukrainian realities. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, 11(2), XXI, 18–24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ