ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ІНСТИТУТІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ПУБЛІЧНО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.5.2

Ключові слова:

інститути публічної влади, публічно-службові відносини, теорії управління, методологія дослідження, корупція, взаємодія владних структур

Анотація

Автором досліджено, що теоретико-методологічні проблеми співвідношення інститутів публічної влади та публічно-службових відносин зосереджується на аналізі теоретичних та методологічних аспектів взаємодії між інститутами влади та службовими структурами в сучасному суспільстві. Визначено ключові поняття, такі як інститути публічної влади та публічно-службові відносини, розкриваючи їхню роль у стабільному функціонуванні управлінських систем. Крім цього, дослідження спрямоване на глибокий теоретичний аналіз, включаючи докладний розгляд ключових теорій, які визначають взаємозв'язок між інститутами влади та публічно-службовими відносинами. Дослідження націлюється на визначення важливих термінів та концепцій, що використовуються у цьому контексті, для обґрунтованого розуміння сутності досліджуваних понять. Результати дослідження свідчать про важливість розуміння та оптимізації взаємодії цих інститутів для покращення ефективності управління та зміцнення демократичних принципів у сучасному суспільстві. З’ясовна, що аналіз теоретичних концепцій, які визначають ключові аспекти відносин між інститутами публічної влади та службовими структурами. Розгляд основних теорій дозволяє виявити тенденції та залежності в цьому взаємодії, що є важливим для розвитку стратегій управління та гармонізації відносин. Проте методології дослідження визначаються конкретні методи аналізу, які допомагають висвітлити складні аспекти взаємодії інститутів публічної влади та публічно-службових відносин. Це включає в себе використання термінології, що розкриває сутність понять і реляцій між ними. Підкреслено значущість теоретичного та методологічного розгляду співвідношення інститутів влади та службових відносин для вдосконалення сучасного управління. Вони наголошують на необхідності подальших досліджень та реформ, спрямованих на створення стабільної та ефективної суспільно-політичної системи.

Посилання

Батанова О. В., Бедрія Р. Б. Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи. V Міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2023 р., м. Львів) Київ ; Львів ; Щецин : ЛНУ імені Івана Франка, 2023 р. С. 208.

Божок О. І. Науково-практичні підходи до врегулювання конфліктів в публічному управлінні. Теорія та історія публічного управління. № 33, 2023 р. С. 9–13.

Липовська Н. А. Публічно-службові відносини в системі демократичного врядування. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. №1, 2023 р.

Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні. Київ: Видавничий дім “Кондор”, 2018 р. С. 312.

Пайда Ю. Ю. Сутність та специфіка співвідношення органів публічної адміністрації з іншими галузями права. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. № 1, 2021 р. URL: https://juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/1_2021/14.pdf

Робота з конфліктами в державних установах: міжнародний досвід. Київ. 2022 р. С. 22. URL: https://drive.google.com/file/d/1FrF_F2E0yTr-1bNVOV7qyrfpY65AdmED/view

Серьогін С. М., Липовська Н. А., Бородін Є. І. Публічна служба. Дніпро. ГРАНІ, 2019 р. С. 384. URL: https://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/162886/2019_9_Publichna_sluzhba_2_2019.pdf?sequence=1

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ