СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.4.5

Ключові слова:

публічне управління та адміністрування, соціальна відповідальність, університет, організаційні форми, війна, політика

Анотація

Стаття присвячена аналізу досвіду провідних закладів вищої освіти України щодо реалізації соціальної відповідальності в умовах воєнного стану. Війна спонукала наукову спільноту до переосмислення ролі соціальної відповідальності вищої освіти. В умовах війни основним завданням соціально відповідального університету є організація безпечного, соціально-адаптованого простору для учасників освітнього процесу, адмінперсоналу навчального закладу та місцевої громади. Проаналізовано інструментарій сучасного університету у формуванні та реалізації політики соціальної відповідальності в умовах воєнних дій. Доведено, що в сучасних умовах політика соціальної відповідальності університетів формується та реалізується на інституційному рівні управління. Визначено основні організаційні форми реалізації політики соціальної відповідальності університету в умовах воєнного часу. Здійснено аналіз проблематики формування соціально відповідальних механізмів з позицій публічноуправлінської діяльності, яка забезпечує управління стратегічним розвитком сучасного університету. Впровадження політики соціальної відповідальності у закладі вищої освіти формується за допомогою злагодженої комунікації з бізнесом, громадою, органами виконавчої влади, медичними закладами, волонтерськими центрами. За час воєнних дій на території України перед університетами постали нові виклики соціального змісту, що зумовило зміни у стратегіях їх розвитку та місіях. Обґрунтовано, що в умовах війни соціально відповідальні університети створюють нові підрозділи з метою вирішення питань соціального, психологічного, правового, комунікаційного, економічного, екологічного та інших напрямів. На прикладі діяльності НТУ «Дніпровська політехніка» визначено нові напрями соціальної відповідальності університетів в умовах війни – організаційно-інтеграційний (створення належних умов для функціонування переміщених закладів вищої освіти з небезпечних регіонів), функціонально-безпековий (цілодобове функціонування бомбосховищ з вільним доступом для учасників освітнього процесу та мешканців прилеглих будинків) та інноваційно-освітній (розвиток дошкільної освіти на базі університету, створення безпечних дитячих просторів).

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Андрущенко В.П., Савельєв В.Л. Освітня політика (огляд порядку денного). Київ : МП Леся, 2010. 368 с.

Грішнова О., Бех С. Соціальна відповідальність університетів України: порівняльний аналіз та основні напрями розвитку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2014. № 5(158). С. 11–18.

Вієвська М.Г. Формування соціальної відповідальності сучасних фахівців як інтегруюча тенденція. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Філософія. Політологія». 2010. Вип. 9. Ч. 2. С. 28–31.

Kvit Serhiyю Social responsibility of Ukrainian university. Our Global Social Responsibility : Speech at 2013 Annual Conference of Canadian Bureau for International Education in Vancouver Education for a Better World (November2013). URL: http://kvit.ukma.kiev.ua/2013/12/social-responsibility-ofukrainian-universities/#more-1512

Шевченко Л.С. Соціальна відповідальність вищих навчальних закладів: аспект якості освіти. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2011. № 4(7). С. 5–15.

Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо реалізації соціальної відповідальності університетів під час конфліктів, воєнних дій та повоєнного відновлення : препринт (аналітичні матеріали) / Є. Балджи, І. Власова, С. Калашнікова, В. Ковтунець, О. Литовченко, О. Оржель, В. Рябченко, К. Трима, Л. Червона, Н. Шофолова ; за ред. С. Калашнікової та О. Оржель. Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2022. 145 с.

Кузнєцова Н.В., Кузнецов В.О. Соціальна відповідальність вищої освіти в Україні. URL: http://e-learning.onu.edu.ua/stati/pedagog-kavisho-shkoli/kuzn-cova-n-v-soc-alna-v-dpov-daln-st-visho-osv-ti. html

Charles D.R. Universities and Engagement with Cities, Regions and Local Communities. Rebalancing the Social and Economic. Learning Partnership and Place / C. Duke, M. Osborne B. Wilson (eds.). NIACE, 2005. P. 148–150.

Стратегія розвитку Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» / Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Дніпро : НТУ «ДП», 2019. 7 с. URL: https://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/programaroz/NTUDP_Strat_2019.pdf

Про тимчасове переміщення Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2022 р. / Міністерство освіти і науки України №334. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2022/04/20/Nakaz-MON-334Pro.peremishchennya.VNZ.13.04.2022.pdf

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка / Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». Дніпро : НТУ «ДП», 2021. 3 с. URL: https://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/Poryadok%20suprovodu%20osib%202021.pdf

Інноваційна система освіти та піклування дітей раннього та дошкільного віку. URL: https://mr-leader.com/ua

ДСТУ ISO 26000:2019 Настанови щодо соціальної відповідальності (ISO 26000:2010, IDT). Чинний від 2021-10-01. Київ : Технічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89), 2021. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=91617

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-07

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ