РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.4.3

Ключові слова:

антикризова політика, держава, зовнішнє середовище, кадровий потенціал, конкурентоспроможність, механізми, розвиток, якість

Анотація

В статті розглянуто компетентнісний підхід як один із факторів забезпечення вищого якісного рівня функціонування суб’єкту економіки на основі поєднання професійних знань та умінь, особистісних характеристик та мотиваційних установок, інноваційного образу мислення з практикоорієнтованими діями, спрямованими на підвищення ефективності державної антикризової політики в умовах динамічного зовнішнього середовища. Обґрунтовано модель формування антикризових компетенцій у процесі розробки та реалізації антикризової політики на основі розгляду поведінкових змінних, що впливають на компетентність керівника підприємницьких структур чи фахівця з антикризового управління: влада, рішення, інформація, час, що дало змогу сформулювати професійну, функціональну, інформаційну та комунікаційну компетентність фахівця з антикризового управління. Доведено, що у процесі діагностики зовнішніх та внутрішніх ресурсів економічних суб’єктів найбільш значущими компетенціями є: робота з інформацією, організаційна взаємодія, системність мислення. При виявленні симптомів кризи важливими антикризовими компетенціями є робота з інформацією, стресостійкість, а також відповідальність та своєчасність ухвалення рішення про необхідність проведення змін. Зазначено, що при формулюванні стратегічних альтернатив та вибору найбільш оптимальної стратегії найбільш важливими компетенціями є, наступні: адекватне прийняття рішень, відповідальність та своєчасність змін, креативність та новаторство, а при реалізації програми антикризових заходів на перший план виходять такі антикризові компетенції, як адекватне прийняття рішень, організаційна взаємодія, переконлива комунікація.

Посилання

Баштанник В.В. Служба і службові відносини в умовах інституціональних викликів: постановка проблеми наукового дослідження. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2023. Вип. 1. С. 9–15

Драган І.О. Підходи до удосконалення кадрового менеджменту в системі державної служби: аналіз зарубіжного досвіду. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua

Афонін Е.А., Голуб В.В., Гонюкова Л.В. Основні підходи до аналізу та оцінювання державної політики : наук. розробка. Київ : Псіхєя, 2016. 48 с.

Романенко Є.О. Комунікативна політика держави: теоретико-методологічний аналіз : монографія / НАДУ при Президентові України. Київ : НАДУ, 2014. 399 с.

Barney J.B., Arikan A.M. The resource-based view: Origins and implications. In The Blackwell handbook of strategic management. Oxford : Blackwell Publishers, 2001. P. 124–188.

Lillevali U., Taks M. Competence Models as a Tool for Conceptualizing the Systematic Process of Entrepreneurship Competence Development. Education Research International. 2017. Article ID 5160863. 16 p

Man T., Lau T., Chan K.F. The competitiveness of small and medium enterprises. A conceptualization with focus on entre preneurial competencies. Journal of Business Venturing. 2002. Vol. 16(2). Р. 123–142.

Mitchelmore S., Rowley J. Entrepreneurial competencies: A literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research. 2010. Vol. 16(2). Р. 92–111.

Montgomery V., Kapucu N. Crisis Management Competencies. Public Management Review. 2011. № 13(4). Р. 489–511.

Pearson, C.M,. Clair J.A. Reframmg crisis management. Academy of management rev. 1998. Vol. 75(1). P. 59–76.

Tittel А., Terzidis O. Entrepreneurial competences revised: developing a consolidated and categorized list of entrepreneurial competences. Entrepreneurship Education. 2020. Vol. 3. Р. 1–35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-07

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ