ПУБЛІЧНОУПРАВЛІНСЬКИЙ КОНЦЕПТ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УМОВАХ КОНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.34

Ключові слова:

влада, держава, доброчесність, конституційні реформи, права, людини, правосуддя, публічне управління

Анотація

У статті проаналізовано наявні підходи щодо формування сучасної парадигми публічного управління з позицій виокремлення ролі інститутів державної влади у сучасному процесі державотворення. Охарактеризовано стан сучасної конституційної реформи у контексті формування основ розвитку Української держави в умовах правового режиму воєнного стану та повоєнного відновлення. На основі історичного аналізу державотворчих процесів визначено особливості становлення і розвитку системи правосуддя, визначено особливості сучасних наукових підходів до елементів системи правосуддя, ключових принципів функціонування системи правосуддя. Особливу увагу приділено принципу незалежності судової системи, особливостям судового процесу з позицій публічного характеру державної влади. Розкрито сутність реформ 2014–2016 рр. та 2021 р. у сфері правосуддя. проведено оцінку ефективності внесених конституційних змін у частині формування демократичного правового режиму в Україні. Окрему увагу приділено публічноуправлінському змісту судового адміністрування. Охарактеризовано основні підходи щодо доцільності застосування поняття «публічна служба» щодо суддів та працівників апарату суддів у контексті сучасної моделі службових відносин. На основі системного підходу здійснено розробку авторського підходу щодо інституціоналізації нового формату судової влади з позицій конституційного змісту правосуддя, запропоновано власний методологічний підхід щодо гуманізаційного концепту публічного управління в частині функціонування судової влади, що базується на правозахисному форматі діяльності всіх учасників судового процесу. Уточнено наявні підходи до розуміння принципу «доброчесність» у системі правосуддя. Запропоновано до подальшого наукового аналізу низку принципів у системі правосуддя у контексті дихотомії «державне управління – публічне управління».

Посилання

Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 2 червня 2016 року № 1401. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text

Торчинюк В., Юхно І. Розвиток інституціональних засад конституційного реформування в Україні як напрям публічноуправлінської діяльності. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2022. № 3. с. 9–13. DOI: https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.3.1

Баштанник В. В. Трансформація державного управління в контексті європейських інтеграційних процесів. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2010. 390 с.

Паспорт спеціальності 25.00.01 – теорія та історія державного управління : постанова президії Вищої атестаційної комісії України від 18 січня 2007 року № 41-06/1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va6_1330-07#Text

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 № 1402. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

Про Вищу раду правосуддя : Закон України від 16 грудня 2016 року № 1798. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text

Про затвердження положення про Державну судову адміністрацію України : Рішення Вищої ради правосуддя від 17 січня 2019 року № 141/0/15-19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr141910-19#Text

Про затвердження положення про Службу судової охорони: Рішення Вищої ради правосуддя від 4 квітня 2019 року № 1051/0/15-19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1051910-19#Text

Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 року № 5096. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 6 СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 6.1. ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ