ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ «ТРИКУТНИК ЗЛОЧИННОСТІ» ТА МЕТОДОЛОГІЇ SWOT- АНАЛІЗУ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА ПОТРЕБИ ГРОМАД (COMMUNITY POLICING)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.30

Ключові слова:

правоохоронна діяльність, профілактика, вирішення проблем, трикутних злочинності, SWOT, модель діяльності, взаємодія з громадою

Анотація

Статтю присвячено дослідженню та висвітленню практичних аспектів вирішення проблем під час реалізації моделі здійснення правоохоронної діяльності, орієнтованої на потреби громад (Community Policing) через використання методологій «Трикутник злочинності» та SWOT-аналізу. Установлено, що ключовими організаційними компонентами проактивної моделі правоохоронної діяльності, орієнтованої на потреби громад (Community Policing) є побудова поглиблених відносин взаємодії із представниками громадськості або окремими мешканцями територіальних громад як джерелами можливостей та криміногенних відомостей, які мають значення для профілактичної правоохоронної діяльності та процес вирішення індивідуальних проблем, які чинять вплив на стан криміногенної ситуації. Визначено, що процес вирішення проблем у правоохоронній практиці органів та підрозділів Національної поліції України не враховує потенціалу сучасних методологій, які розроблені та активно використовуються у зарубіжній правоохоронній діяльності. Констатовано, що суттєвим профілактичним потенціалом володіють дві методології, а саме «Трикутник злочинності» та SWOT-аналіз. Методологія «Трикутник злочинності» полягає у виявленні основних першопричин проблем у стані криміногенної ситуації з метою підготовки персональних контрзаходів. SWOT-аналіз – це перспективна методологія, за допомогою якої можна дослідити сильні та слабкі сторони правоохоронної діяльності, а також можна зрозуміти можливості й загрози, з якими стикаються підрозділи поліції, що дозволяє побудувати обґрунтовані стратегії подальших дій. Застосуванням проблемно-орієнтованих методологій «Трикутник злочинності» та SWOT-аналіз дозволяє досягати високого рівня ефективності при нейтралізації першопричин проблем у сфері забезпечення правопорядку, а також дієво послаблювати вплив існуючих проблем з метою більш ефективного виконання покладених на правоохоронні органи завдань.

Посилання

Maguire and Wells. Implementing Community Policing: Lessons From 12 Agencies. Community-Oriented Policing Services, US Department of Justice. 2009. URL: https://cops.usdoj.gov/RIC/Publications/cops-w0746-pub.pdf (дата звернення 12.07.2023).

Alpert, Geoffrey P., Daniel Flynn, and Alex R. Piquero. “Effective Community Policing Performance Measures”. Justice Research and Policy 3. 2001. P. 79–94.

Cordner, Gary W. “Community Policing: Elements and Effects”. Eastern Kentucky University. P. 1–11. URL: http://www.ncdsv.org/images/communitypolicingprincipleselements.pdf (дата звернення 11.07.2023).

George M. Froggé. Revitalizing Problem-Oriented Policing Through SWOT Analysis. Concepts Austin Peay State University. URL: https://www.ebpsociety.org/blog/education/252-swot-analysis-police (дата звернення 13.07.2023).

Bryson, J.M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. John Wiley & Sons, Hoboken. 2011.

Гуменюк О.Г. Використання SWOT-аналізу як основного інструменту стратегічного управління. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 17. 2017. С. 281–285.

Балабанова Л.В. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій: навчальний посібник / Л.В. Балабанова. 2-ге вид., випр. і доп. К.: Знання, 2005. 301 с.

Community Policing Defined. U.S. Department of Justice Office of Community Oriented Policing Services. 2014.

Вілсон, П. Практичний посібник для поліцейських, що взаємодіють з громадою / Пітер Вілсон, за ред. Є. Зимич, О.Чернишенко, Ю. Загуменна; Консультативна Місія Європейського Союзу. [Харків : EUAM, 2018]. 49 с.

Балабанова Л.В. Управління персоналом : навч. посібник / Л.В. Балабанова, O.B. Сардак. Донецьк : Дон-ДУЕТ, 2006. 471 с.

Федчак І. А. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28