РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.26

Ключові слова:

господарські спори, альтернативні способи розв’язання господарських спорів, онлайн-суд, інформаційні технології, господарські правовідносини

Анотація

У статті розглядається важлива роль інформаційних технологій у судовій системі та їхній вплив на покращення ефективності та прозорості судових процедур. З’ясовується, яким чином інформаційні технології сприяють збиранню, зберіганню, обробці та передачі великих обсягів інформації, а також полегшують доступ до юридичних документів. Особлива увага приділяється розвитку електронної документації, електронних систем управління справами та впровадженню інноваційних форм судових процесів. Стаття також вказує на вплив російсько-української війни на судову систему України, особливо вирішення господарських спорів, і обговорює використання альтернативних способів вирішення таких спорів. Висвітлюються виклики, які виникають перед Україною в контексті оптимізації вирішення господарських спорів у зв’язку з війною. Загалом, стаття надає читачам комплексний огляд ролі та впливу інформаційних технологій у сфері правосуддя, розкриваючи їхні переваги та виклики. У даній статті аналізується перспектива розвитку онлайн-судів як інструменту для ефективного вирішення господарських спорів. Висвітлюються питання, які потребують уваги, такі як юридична валідність процесу та необхідність встановлення стандартів для електронних доказів, електронного підпису та достовірності електронних документів. Зазначається, що онлайн-суди можуть зменшити бюрократичні процедури, прискорити час розгляду справи та забезпечити широкий доступ до судових послуг. У статті акцентовано, що онлайн-суди не можуть повністю замінити традиційні судові процедури, особливо в ситуаціях, де необхідна фізична присутність сторін або прямий контакт між ними та суддею для ефективного вирішення спору. Доцільно, особливо у зв’язку із набуттям Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу, провести гармонізацію законодавчих актів про альтернативні способи врегулювання спорів. Важливим і корисним також має бути впровадження в Україні платформи, за допомогою якої суб’єкти господарювання та звичайні люди зможуть врегульовувати спори у досудовому порядку, використовуючи альтернативні способи захисту прав.

Посилання

Про медіацію: Закон України від 16 листопада 2021 р. № 1875-IX. База даних «Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1875-20#Text

Оголошення про створення та забезпечення функціонування трьох підсистем (модулів) ЄСІТС. Офіційний веб-сайт «Судова влада України». URL: https://court.gov.ua/press/news/1173657

Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України «Урядовий портал». URL: https://www.kmu.gov.ua/service/elektronnij-sud

Regulation (EU) № 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) № 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR). Інформаційний веб-портал « EUR-Lex». URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R0524

Ізарова І.О. Альтернативні та інтерактивні способи вирішення транскордонних спорів: досвід ЄС та перспективи України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. Вип. 32. Т. 2. С. 36–40.

Деревянко Б.В., Грещук Г.І., Туркот О.А. Застосування альтернативних способів захисту прав суб’єктів господарювання: українські реалії та досвід країн ЄС. Економіка та право. 2023. № 1. С. 34–41.

Рекомендації для медіаторів щодо підготовки та проведення онлайн-медіації, затв. рішенням від 10 листопада 2021 р., протокол № 32. Національна асоціація медіаторів України. URL: http://namu.com.ua/ua/downloads/on-linemediation/Рекомендації%20для%20медіаторів%20_%20онлайн-медіація.pdf

Подковенко Т.О. Інститут медіації: зарубіжний досвід та українські перспективи. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Вип. 1. С. 26–31.

Бондарчук Н.В., Радченко О.Ю. Проведення медіації онлайн: міжнародний досвід та перспективи запровадження в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2023. Вип. 75. Ч. 3. С. 156–161.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28