СХИЛЬНІСТЬ ДО ЕМПАТІЇ ОСІБ ІЗ РІЗНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ ЇХ РЕЛІГІЙНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.16

Ключові слова:

емпатія, схильність до емпатії, співпереживання, релігійність, особливості релігійності, релігійно віруючі особи

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей емпатії у релігійно віруючих осіб. З’ясовувалась схильність досліджуваних до емпатії (та її особливості) в контексті тих релігійних проявів й особливостей релігійності, що притаманні досліджуваним. До проведення емпіричного дослідження було залучено 117 осіб віку середньої дорослості: 52 чоловіків та 65 жінок. Усі досліджувані задекларували власну приналежність до християнської релігії. Інструментарієм послужили 6 діагностичних тестових методик, з яких 3 – орієнтовані на дослідження емпатії та окремих її аспектів, 3 – спрямовані на вивчення специфіки релігійності людини. Отримані емпіричні дані проаналізовано з використанням методів математико-статистичного аналізу даних, серед яких: кореляційний, кластерний та порівняльний види аналізу. У статті описано найбільш важливі статистично достовірні результати, на основі яких і зроблено висновки. Виявлено, що чим більше людина прагне відповідати вимогам релігії, формально виконувати усі її вимоги й правила, прагне бути активним учасником релігійної громади, тим більше вона буде готовою практично допомагати іншим при потребі. З’ясовано, що орієнтованість релігійно віруючої людина на максимальне дотримання моралі (що пропонується релігією і передбачає чітке дотримування вимог, правил, норм, прописаних у релігії, яку людина сповідує), взаємозв’язано із здатністю спрямовувати власну увагу на іншу людину, можливістю зрозуміти проблему та стан іншого. Доведено, що у людей із різними психологічними особливостями їх релігійності схильність до емпатії відрізняється. У осіб, які виявили вищий рівень внутрішньої релігійності, переважає здатність радіти позитивним аспектам життя та стану інших людей. Водночас, особи, в яких домінуючою є зовнішня релігійність, частіше схильні надавати допомогу іншим при потребі, проте здатність емпатувати позитивним переживанням інших людей у них не проявляється. Результати проведеного дослідження доводять, що дійсно пов’язані між собою здатність до емпатії (та окремі її аспекти) із особливостями релігійності у релігійно віруючих осіб (християн), які взяли участь у дослідженні.

Посилання

Афанасьєва Н.Є. Особливості взаємозв’язку емпатійності та стратегій поведінки у конфлікті у студентів-психологів / Information and innovative technologies in the turbulence era: collective monograph. Publishing House of University of Technology, Katowice. 2022. С. 43-56. URL: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/28279/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE.pdf

Вавринів О.С. Становлення поняття емпатії в психології / Теорія і практика сучасної психології. 2019. Т. 1, №2. С. 28–31. / http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2019/part_1/7.pdf

Орищенко О.А. Дифенційно-психологічний аналіз емпатії : автореф. дис.. ... канд. психол. наук : 19.00.01. Одеса, 2004. 21 с.

Павленко П.П. Християнство як релігійно-моральна парадигма / Українське релігієзнавство. 2009. Спецвипуск 2. С. 94–108. / http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/44006/2009_2s_10.pdf?sequence=1

Релігієзнавчий словник / ред.-упоряд.: А.Колодний, Б.Лобовик. Київ : Четверта хвиля, 1996. 392 с.

Релігія і Церква в українському суспільстві: 2000-2021 рр. (соціологічне дослідження) / Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000-2021рр (Інформаційні матеріали). Київ, 2021. / https://razumkov.org.ua/uploads/article/2021_Religiya.pdf

Allen R.O., Spilka B. Commited and consensual religion: a specification of religious-prejudice relationships. / Journal for the Scientific Study of Religion. 1967. Vol. 6. P. 191–206.

Hoffman M.-L. Empathy and Moral Development : Implications for Caring and Justice. New York : New York University Press, 2002. 342 p.

Meagher P.K., O’Brien T.C., Consuelo Maria Aherne. Encyclopedic Dictionary of Religion. Mitchigan : D.C., 1979. 3815 p.

Rogers С.R. Empatic : an unappreciated way of being // The Counseling Psychologist. 1975. V. 5. N 2. P. 2–10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28