ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО МЕХАНІЗМУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЄС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.9

Ключові слова:

цивільний захист, надзвичайна ситуація, катастрофа, стихійне лихо, надання допомоги, гуманітарна допомога

Анотація

У статті здійснено загальний огляд створення і функціонування Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, приведено приклади надання ним допомоги Україні у подоланні наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, показано особливості його діяльності в сучасних умовах, зокрема в контексті надання допомоги Україні у ліквідації наслідків військової агресії, надання гуманітарної допомоги, тощо. Актуалізовано проблематику консолідації зусиль усіх держав світу щодо протидії цьому негативному явищу, яке нині набуло несподівано наростаючого, затяжного характеру, і вирішення якого потребує негайних спільних рішень, оскільки воно матиме у подальшому непередбачувані наслідки гуманітарного, медичного, соціального-економічного характеру. Охарактеризовано діяльність Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації, який є ключовою управлінською ланкою й базовим рушієм заходів, спрямованих на підготовку, моніторинг, оцінювання і надання допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру у будь-якій країні світу. Продемонстровано функціональний аспект Механізму цивільного захисту Європейського Союзу в сучасних умовах суспільного розвитку, технологічні особливості й обставини його активації у відповідь на запити країн, як всередині Європейського Союзу, так і за його межами, пов’язані з їхньою неспроможністю самостійно подолати або ж мінімізувати наслідки виникнення надзвичайних ситуацій. Відображено важливу роль України у функціонуванні Механізму цивільного захисту Європейського Союзу відповідно до взятих нею на себе зобов’язань, з’ясовано ступінь її готовності у протидії негативним наслідкам, спричиненим військовими діями в рамках співпраці з відповідними інституціями у напрямах надання гуманітарної допомоги, розмінування територій, підготовки й моніторингу, фінансової підтримки, консультування, негайного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій тощо. Визначено пріоритетні напрями управлінського характеру для інтеграції державної системи цивільного захисту до стандарів Європейського Союзу.

Посилання

Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/novyny/ukrayinapryyednalasya-do-mehanizmu-cyvilnogo-zahystu-yes (дата звернення : 10.07.2023).

Подскальна О.А. Приєднання України до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу – один із пріоритетів її європейського вибору. Інвестиції : практика та досвід : науково-практичний журнал. Київ. 2015. № 19. С. 130–134.

Бойко О.А. Державне управління у сфері цивільного захисту : грані міжнародного співробітництва в контексті євроінтеграції України. Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 1 (58) : у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019. C. 123–132.

Бойко О. А. Стратегія реформування державного управління у сфері цивільного захисту з урахуванням євроінтеграції України. Аспекти публічного управління : наук. ж. ДРІДУ НАДУ. Дніпро, 2019. Т. 7. № 9–10. С. 32–39.

Труш О.О. Політика Європейського Союзу у сфері цивільногозахисту. О. О. Труш, О. А. Козубенко. Теорія та практика державного управління. Харків. 2009. Вип. 3. С. 437–442.

Анна Терент’єва, Олександр Твердохліб. Механізм цивільного захисту ЄС в умовах пандемії Сovid-19. ISSN 2664-3618. Збірник наукових праць НАДУ. Вип. 2/2020. С. 110–117.

Рішення Ради ЄС від 23 жовтня 2001 року про встановлення механізму Співтовариства щодо посилення співпраці у наданні допоміжних інтервенцій стосовно цивільного захисту (2001/792/ЄС, Євратом). Офіційний вісник Європейського Співтовариства. 15. 11. 2001. UAL 297/7.

Рішення Європейського парламенту та Ради № 1313/2013/EU від 17 грудня 2013 року про Механізм цивільного захисту Союзу. Офіційний вісник Європейського Співтовариства. 20. 12. 2013. L 347/924.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО П