МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ НА ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС ТА РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.4

Ключові слова:

законотворчість, суб’єкти законодавчої ініціативи, Конституція України, Верховний Суд, Конституційний Суд України, закон

Анотація

У статті здійснено аналіз значення та ролі законодавчої ініціативи в процесі законотворення, надто в складних умовах воєнного стану, який передбачає суттєве обмеження прав людини, а також негативно впливає на динаміку законодавчого процесу. Окреслено підходи до розуміння суті процесу законодавчої ініціативи. Автор аналізує сучасні та історичні підходи до визначення суб’єктів права законодавчої ініціативи, а також переваги та можливі недоліки розширення кола таких суб’єктів завдяки долученню інших інституцій, зокрема, Конституційного Суду України та Верховного Суду як провідних інстанцій у юрисдикційній та судовій площині, що здійснюють захист прав та інтересів людини. У випадку Верховного Суду, такі повноваження, на думку автора, сприятимуть імплементації норм Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом, адже застосовуючи норми Угоди у своїй практиці в якості норм прямої дії Суд здійснюватиме активну гармонізацію законодавства. У випадку розширення кола суб`єктів законодавчої ініціативи це може призвести до пришвидшення виконання Україною взятих на себе євроінтеграційних зобов`язань та гармонізації норм українського законодавства із вимогами законодавства ЄС. У статті автор також здійснює огляд історичного контексту формування системи суб’єктів законодавчої ініціативи, оскільки їх перелік впродовж процесу державотворення України не був сталим, та наводить приклади законодавчої ініціативи різних видів суб`єктів, як індивідуальних, так і колективних, у праві іноземних держав. З огляду на викладене автор робить висновок про доцільність розширення переліку суб’єктів законодавчої ініціативи в Україні у повоєнний період. Виконання наданих у статті рекомендацій буде можливим лише після скасування воєнного стану, адже передбачає, зокрема, і внесення змін до Конституції України.

Посилання

Рішення Конституційного Суду України від 6 квітня 2022 року № 1-р(ІІ)/2022 у справі за конституцйиною скаргою Поліщука Серrія Олексійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 4 статті 163 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (справа про посилений соціальний військовослужбовців). Справа № 3-192/2020( 465/20). URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/1_r_2_2022.pdf (дата звернення: 23.06.2023).

Конституція України : від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text (дата звернення: 20.06.2023).

Гусаров С. М. Суб’єкти законодавчої ініціативи в Україні. Наше право. 2015. № 6. С. 54-60.

Перерва Ю. М. Суб'єкти права законодавчої ініціативи в зарубіжних країнах. Вісник ХНУВС. 2010. № 4. С. 54–55.

Порядок та умови звернення громадян та юридичних осіб до Суду Конституційний Суд України | Офіційний вебсайт. URL: https://ccu.gov.ua/storinka/poryadok-ta-umovy-zvernennya-gromadyan-ta-yurydychnyh-osib-dosudu (дата звернення: 20.06.2023).

Назарко А. Виконання рішень Конституційного Суду України щодо визнання неконституційним нормативного акта: проблеми теорії та практики. Публічне право. 2021. № 3 (43). С. 33–40.

Постанова Великої Палати Верховного Суду від 13 січня 2021 року у справі № 440/2722/20 (провадження № 11-349заі20). URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/94377739 (дата звернення: 27.06.2023).

Регламент Верховного Суду. Верховний Суд. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/reglamentp/ (дата звернення: 20.06.2023).

Ковриженко Д. Правове регулювання законодавчого процесу: досвід країн ЄС та України. Київ : Лаб. законодав. ініціатив, 2011. 63 с. URL: https://parlament.org.ua/upload/docs/Legislative_process_.pdf (дата звернення: 21.06.2023).

Конституція України від 20 квітня 1978 р. зі змінами, внесеними згідно з Законами № 404-12 від 24.10.90, № 1213а-12 від 19.06.91, № 1293-12 від 05.07.91, № 171/94-ВР від 21.09.94. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/888-09/ed19951210#Text

Ханова Р., Барікова А. Застосування положень Угоди про асоціацію на рівні касаційної інстанції. Судово-юридична газета. 2020. URL: https://sud.ua/ru/news/blog/182464-zastosuvannya-polozhen-ugodi-pro-asotsiatsiyu-narivni-kasatsiynoyi-instantsiyi.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-28

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ